Nyheter MDTV Forum Om Doner

Plyndring av arvesølvet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/plyndring-av-arvesolvet/

Av Frode Bygdnes. I tidligere tider bygde våre politikere opp en sterk offentlig sektor, både i kommunene, fylkene og staten. Kraftselskapene er et av de mange «-verkene» som vi har fått i arv. Omgjøringa av disse til private selskap har vært systematisk, eksempelvis kan vi se hvordan felleskapets verdier både for televerk, dampskipsselskap og oljeselskap…

5 Likes

Handlinger og reaksjoner fra “venstre”-opposisjonen, på denne politiske gavepakken, burde fortelle oss ett og annet om det politiske klimaet i Norge.

3 Likes

Erna har det travelt med å privatisere arvesølvet

Hun aner nok at den blåblå regjeringens tid går mot slutten, men først skal mer av den norske offentlighet privatiseres slik at nordmenns arvesølv kan plasseres på børs og utenfor demokratisk kontroll og styring.

Norske velgere må si fra kraftig på meningsmålinger og ved valget som kommer. De må slutte å stemme på Høyre og B-gjengen som støtter dem.

Ap er også for veike i sin motstand. De er bundet av sitt EU/EØS standpunkt som i realiteten går ut på det samme som Høyre driver på med.

Det er hos Sp, SV og Rødt at opposisjonen mot denne politikken finnes. Det må velgerne merke seg.

Dette er et viktig tema som MSM media følger lite med på. Det meste skjer i kommuner og fylker. På Stortinget glir det under radaren.

Det er det samme som skjer internasjonalt med FN, WHO, WTO og assosierte institusjoner. De privatiseres bit for bit og undergraves i den rolle de er ment å fylle for at nasjoner og befolkninger skal kunne medvirke og styre utviklingen.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.