Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pleiehjem ble tvunget til å ta imot koronasmittede under den verste krisa

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/pleiehjem-ble-tvunget-til-a-ta-imot-koronasmittede-under-den-verste-krisa/

«Vi var under et konstant press for å ta imot pasienter som var kovid-positive,» sier en sjukepleier til The Independent. En undersøkelse som er utført av The Queen’s Nursing Institute viser at dette skjedde svært mange steder. De undersøkte 163 pleiehjem i perioden mai og juni 2020 og kom til at 70 av disse pleiehjemmene…

3 Likes

Noe har i hvert fall Norge (og mange andre land lært) : Vi har en elendig beredskap.

3 Likes

Dette er verdt å sette fokus på. For det avspeiler en holdning og praksis som kommer uhyggelig nær “vidunderlige, nye verden”.

Særlig var innstruksen gitt leger i Sverige brutal:

1 Like

De har vært veldig flinke til å spre smitten mest mulig der dem rammer mest.

Alle husker vel hvordan FHI, WHO og myndighetene med vilje spredde viruset over hele kloden i rekordfart.

De ble rasende når noen foreslo å teste flypassasjer, ikke en sjel skulle testet får hele verden hadde fått viruset og ikke en eneste flyrute skulle stoppes eller passasjer sjekkes før alle land hadde fått smitten.

Da ingen døde av viruset, bare med det så førte man opp alle på dødsatestene som døde med Covid.

Man kunne like gjerne skrevet døde med kviser, eller døde med fotsopp osv :slight_smile:

Utrolig komisk å se hvor vannvittig lettlurte folk som sitter med trynet i aviso og TV 24/7 er.

Hadde ingen nevnt ordet virus så er det ikke en person i verden som ville merket noe som helt til korona “krise”.

De kunne like gjerne sagt at vi må ta total kontroll over menneskeheten og ta frem dem all frihet for å bekjempe grønne usynlige flopp flopper så ville avis og nyhet gjengen stått og klappet i hendene hele veien til konsentrasjonsleirene.

2 Likes

FHI om coronavirus (SARS) i 2003. « Ekstra årvåkenhet med henblikk på SARS i helseinstitusjoner er logisk fordi så mange av pasientene under SARS-epidemien ble smittet i sykehus» m.m. Lærte inne så mye av det. https://tidsskriftet.no/2003/11/fra-redaktoren/influensa-eller-sars

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.