Nyheter MDTV Forum Om Doner

Petroyuan lansert med et brak – er petrodollarens tid over?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/petroyuan-lansert-med-et-brak-er-petrodollarens-tid-over/

Det har vært varslet lenge at Kina kom til å lansere sin petroyuan i 2018, og nå har det skjedd. Lanseringa skjedde på Shamghai-børsen 26. mars 2018, og den var en umiddelbar suksess. 62.500 oljekontrakter ble tegnet i yuan og oljeprisen notert i yuan fikk med en gang en større vekt enn bransjestandarden Brent. En…

4 Likes

Hadde mennesker hatt mer kunnskap om pengersystemet så hadde det vart panikk nå;) Private alternativ kommer også så det blir stygt. I et historisk perspektiv så er monetære kollapser ikke super uvanlige foresten. Dvs til neste runde så bør man informere og lære befolkingar litt monetær historia utover å lære ut hvordan pengersystemet fungerer i hele tatt;):wink:

2 Likes

Dette kan bli en katastrofe for USA som har et mye større forbruk enn hva landet selv produserer (USAs import er større enn USAs eksport). Kina er vel også i ferd med å trappe ned på sitt kjøp av statsobligasjoner i USA og mange andre land kan følge etter Kina. USA kan selvfølgelig klare å betale tilbake sin store utenlandsgjeld, men det vil i så fall skje med tilnærmet verdiløse dollars. Det høres ut som vi går mot turbulente tider.

USA oppfatter selvfølgelig det som Kina nå gjør for å være en fiendtlig handling rettet mot USA (både ved å betale for oljekjøp i kinesisk valuta og ved å redusere sitt kjøp av statsolbligasjoner i USA). Men det er vanskelig for USA å skulle klare å rettferdiggjøre en krig mot Kina på et slikt grunnlag overfor resten av verden (altså at USA er utsatt for en ondsinnet og grusom handling fra Kina ved at Kina ikke lenger vil være med på å bidra til at USA kan lånefinansiere sitt store konsum eller gjennom dollartrykking). USA må kanskje innføre en ny paragraf 5B i NATO-pakten som sier at det er et angrep på USA når land ikke bruker dollar til kjøp av olje og/eller ikke kjøper amerikanske statsobligasjoner? Og hvordan skal USA klare å finansiere sitt voldsomt store militærbudsjett fremover når USA ikke lenger kan trykke så mye dollars eller låne så mye penger fra andre land (inkl fra sin hovedfiende Kina)?

Ser forresten at dagens Brent ligger på 70 dollar mens WTI (intern oljepris i USA) derimot ligger på 65 dollar. Finner ikke noe info om Petroyuan (oversatt til dollar). Det ser ut som USAs oljepris permanent har skilt lag med den internasjonale oljeprisen.

2 Likes

Det er vel stor forskjell på kvaliteten på denne oljen. Derfor har du prisforskjellen. Hvordan tror du kronen utvikler seg? Parallellt med dollaren eller blir den enda svakere? Jeg tror ikke våre vasaller tør å ta grep her.

2 Likes

Tradisjonelt har Brent og WTI prisen vært nesten helt identiske i nesten alle år hvis man ser på statistikk. Jeg har mistanke om at USA ønsker å holde WTI prisen bevisst lavere enn Brent prisen.

Kronekursen er veldig avhengig av oljeprisen. Da oljeprisen i 2014 fallt med 50% så fallt vekslingskursen mellom NOK og USD med ca 25% mens vekslingskursen mellom NOK og EUR fallt med ca 12% (og noe lignende var det også for andre oljeland). Man sier at oljepris og vekslingskurs er siamesiske tvillinger. Oljelandene har på dette vis en viss beskyttelse mot svingninger i oljepris. I USA har man ikke slik beskyttelse fordi olje prises i dollar som også er lokal valuta i USA. (Dessuten har USA heller nesten ingen bensinavgift).

Mellom år 2002 og 2011 var feks disse to oljepriser nesten helt identiske. Da begge oljeprisene mellom 2002 og 2008 økte fra 20 dollar til ca 140 dollar, så økte drivstoffprisen i USA med 170% mens drivstoffprisen i EU økte med bare 50%. Denne prisdifferanse på drivstoff (bensin/diesel) mellom USA og EU vil skape problemer i en åpen verdensøkonomi hvor det er minimal tollbeskyttelse. Plutselig konkurrerer man ikke på lik linje når oljeprisen blir høy (dessuten er det mindre kollektivtransport i USA og mer av jernbanetransporten i USA går med diesel lokomotiver, økningen i transportkostnader blir mye større i USA enn i EU når oljeprisen øker).

2 Likes

Hadde mennesker hatt mer kunnskap om pengesystemet, ville vi ikke ha vært dette uføret i det hele tatt. Mora mi skjønte bedre hvordan dette fungerer, enn de som kaller seg økonomer.

2 Likes

Liten korreksjon:“På papiret er det altså et tap på 550 milliarder dollar på et kvartal.” står det i artikkelen, det skal vel være kroner?

NOK ja. Og det er administrasjonen glad for…

Det jeg skrev om oljeprisen har jeg fra en eller annen tv dokumentar. Den varierte noen dollar i forskjell etter kvalitet. Man skulle tro at Fracking-olje var av enda dårligere kvalititet? Interessant og ryddig å få inn flere innspil mhb på prisen. Det er også å merke seg hvordan de amerikanske oljelagrerne svinger. Ego mener å ha lest at kina, for å motvirke spekulasjonen, hadde bygd seg opp sine egne lagre.
Artikkelelen omhandler bla at BRICS nå setter i gang med sine egne parallelle verdensvalutasystem. Det var mhb på dette at jeg så for meg at dollaren raskt ville implodere. Har noen få kroner i banken og er redd for at de over natta vil gå enda mere ned i verdi enn det man allerede har tapt siste fem år. Ellers er jo sammenligningen høyest kurant. Det er ingen offentlig eller privat diskusjon noe sted om hva som vil skje med kronen. Det eneste jeg ser er Hegnar og flere andre som advarer mot kryptovaluta. Men, slik jeg ser det er vårt pengesystem, som nå er uten gullreferanse, akkurat det samme som noen og enhver kryptovaluta, kanskje dårligere stillt enn endel av dem. Man må huske på at flere av disse har naturressurser som sikringsstandarder, bla i Venezuela der oljen under bakken brukes til dette. Skrekkeksempler fra Kypros og Hellas der bankene konfiskerer innskuddene dine er nok ikke langt unna hvis man i Norge skal binde krona til masta med dollars.

2 Likes

%20Huston

2 Likes

Krig mot Kina? Nei, men hva med en krig mot Russland? Det er vel ikke så viktig hvem man kriger mot, såfremt det sørger for at massene kan ledes vekk fra kronglete spørsmål, som økonomisk krise mm.

Har du tenkt noe om dette, Pål?

1 Like