Nyheter MDTV Forum Om Doner

Petro Porosjenko etterforskes for forræderi og maktmisbruk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/petro-porosjenko-etterforskes-for-forraederi-og-maktmisbruk/

Av Bjørn Nistad. Nylig ble det kjent at påtalemyndighetene i Kiev har innledet etterforskning knyttet til anklager om landsforræderi mot Ukrainas nettopp avgåtte president Petro Porosjenko. Etterforskningen er et resultat av en anmeldelse innlevert av Andrej Portnov, en medarbeider av Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj, som etter statskuppet i 2014 har levd i eksil i…

2 Likes

Det slår meg at det burde kanskje bli standard prosedyre, ved en hver avgang.

3 Likes

Det slår meg at vesten ikke har noe å utsette på kriminelle handlinger så lenge det meler egen kake. Det slår meg at vesten for lengst har gitt avkall på lov og rett, og at det hersker en forkvaklet oppfattelse av at dette står i et motsetningsforhold til frihet.

4 Likes

Det kalles tradisjonelt hykleri, og straffen er alltid å bli avslørt. Jeg lærte det selv, av faren min - alt var lov, bare du ikke ble tatt for det. Det var utilgivelig.

2 Likes

Zelensky forlangte å opprettholde sanksjoner mot Russland til “Krims retur.”
Han har sagt at Putin er hans fiendet og Russland er en aggressor.
Men ukrainere vil slutt på anti-russisk propaganda og ønsker fred med sin nærmeste nabo.

1 Like

Det er ikke sikkert at Zelensky først og fremst er ukrainer, han har sikkert et annet statsborgerskap også.

Zelensky er ikke ukrainer. Han er en jøde.

Fordelen de har, er at de kan være det som passer for anledningen - ulempen for oss, er at vi aldri vet helt hva slags anledning de har.

Her i huset kaller vi dem løshundene

1 Like

Ukraina er israelernes hjemland

Bjørn Nistad overrasker med korrekt gjengivelse av fakta (selv om det er kopiert fra russisk propaganda). Hans fortolkninger krever imidlertid noen kommentarer. Jeg kunne lagt til flere saker hvor Poroshenko er/har vært innstevnet som vitne innklaget, f.eks. at han har unnlatt å registrere privat kapital og eiendom i utlandet, slik politikere og høytstående byråkrater er pålagt å gjøre som ledd i bekjempelsen av korrupsjon, men lar det være.
Majoriteten i Ukraina er fornøyd med at Poroshenko er avsatt, og ønsker at han skal straffes for de sakene han er anklaget for, i fall det kan bevises rettslig. Nistad bør imidlertid være klar over at rettsvesenet i Ukraina gjennomgår en betydelig utrenskning av korrupte dommere/statsadvokater. Rettspraksisen vil derfor bli mer rettferdig, og dermed fjerner seg fra det russisk rettsvesen, som fortsatt er styrt av politikken. Derfor er det ikke Zelensky som styrer om en sak skal opp eller hvilket utfall den får. Det er først og fremst NABU og det nyopprettede SBI som undersøker holdbarheten i saker etter krav fra den/de som er forulempet. I saken mot Poroshenko er det først og fremst olikarken Portnov (også han russisk orientert, som de fleste oligarkene i Ukraina) som har innstevnet Poroshenko. Hva Portnovs hensikt er, er fortsatt usikkert, men det skinner et tydelig hevnmotiv bak stevningene.
Zelensky har sagt klart fra at kriminelle saker ikke skal håndteres eller pushes av de politiske myndigheter. Men det er kanskje litt vanskelig for en russisk-orientert “forsker” å forstå at i reelle demokratier, må domsmyndighetene være den uavhengige statsmakt som forvalter av lovverket? Og i denne saken, som i saken om Privatbank, har han vært krystallklar på at han ikke har noen rolle.

Nistad gir imidlertid feil beskrivelse av episoden som førte til unntakstilstand for et år siden. Kapringen av de ukrainske båtene utenfor Kerch var en ren aggressiv handling fra russisk side i internasjonalt farvann, som ledd i å gjøre Azov-havet til et russisk innhav. Det var ikke Poroshenkos intensjon å sende båtene gjennom stredet for å provosere, slik Nistad beskriver. Taubåten og de 2 marinebåtene skulle til Mariupol på oppdrag. Men etter at de ble kapret, gjorde Poroshenko sin politiske tabbe ved å utlyse unntakstilstand, hvilket var helt unødvendig og muligens i strid med ukrainsk lovgivning. Hvis Nistad husker tilbake til høsten 2018, så ville han lese at unntakstilstanden fikk sterk kritikk fra vestlige land - gjengitt grundig i vestlig presse.

Nistad tanker om Zelenskys “farlige tilværelse” og om han er en idealist eller “puppet” til oligarken Kholomoyski, er etter min mening ugrunnet, men verdt en kommentar. Slik Zelensky har forvaltet sitt embede så langt (inkl. Paris-møtet og de legale reformer, så har han god tillit i folket. De ser at han har langt bedre politisk og diplomatisk teft enn sine 5 forgjengere. Og folket ser at hans bakgrunn ikke er noen ulempe, kanskje tvert i mot. Men folk er fortsatt skeptisk, og de skyhøye forventningene til hans arbeid, skaper raskt utålmodiget. Det ser vi på meningsmålingene. Det forventes en utvikling tilsvarende Polen, men som Polen brukte over 20 år på å bygge opp. Samtidig vet vi at oligarkene er i ferd med å spytte inn 1-2 mrd. USD for å motarbeide regimet gjennom organisering av demonstrasjoner, bestikkelser, o.l. Selv Kholomoyski signaliserer at Ukraina nå må søke bedre relasjoner til Russland ved å gi opp kampen (og sikre ham selv større inntekter). Dersom Poroshenko fengsles, vil det bety at kampen mot oligarkiet virkelig vil skyte fart. Og bra er det!
Når vi også vet at den økonomiske utvikling har vært svært positiv det siste hålvåret (ref mine kommentarer i denne bloggen tidligere), vil Ukraina i et 4- 5 års perspektiv ha en sunn økonomi og ikke minst et sundt demokrati .

Sånn som med NAV og politikken her i Norge? Banan stater liksom?(Ironi,eller sarkasme. Ikke helt sikker på hva som passer) :thinking::innocent:

Vi kan forutsette et det blir fred i verden, og at USA ikke vil rammes av indre uro hvis Trump vinner 2020. Jeg tror det ikke. Verden ruster om kapp.
Ukraine er første offer i en storkrig med NATO