Nyheter MDTV Forum Om Doner

Peter Handke: Gruen sluppet løs av NATOs første krig

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/peter-handke-gruen-sluppet-los-av-natos-forste-krig/

Fra et intervju med Peter Handke i 2008, oversatt til norsk og publisert av Midt i fleisen. Jeg var i Kosovo i april, og jeg har vært der ved fire andre anledninger i det siste. Jeg ble virkelig slått av det jeg så i enklavene Velika Hoca, en landsby med en stor ortodoks kirke, og…

3 Likes

Jeg kunne sagt det samme om Norge. Jeg elsket det landet jeg vokste opp i. Jeg gikk med stolthet og glede inn i forsvaret. Gikk med norskflagg på meg i utlandet. Stort sett en kjempe patriot.

Norge av i dag finner jeg heslig og vemmelig. En nasjon av snøfftene forbruker griser. Viss eneste ønske i livet et flere og billigere forbrukervarer, samtidig som de hjernedødt bomber og sanksjonere for å få bedre råd. Til å kjøpe enda mer.

Mitt Norge, det landet jeg engang elsket finnes ikke lenger. Jeg sitter igjen i en stinkende grisebinge fullt av vemmelige vesener jeg gjør alt jeg kan for å ha minst mulig å gjøre med.

2 Likes

Du levde i en illusjon Dias. Og nå er du desillusjonert. Jeg er enig med han her om at det er bedre å være sistnevnte. Norge var på vei til å bli det som det er nå, men kunne sikkert ha gått en annen vei. Da måtte mye ha vært gjort annerledes. Venstresida i Norge ble underkua av LO, militæret, hemmelige organisasjoner og ikke minst Arbeiderpartier. Selvsagt mye annet også men disse vare svært effektive på å distansere venstresida fra dem som ønsket noe annet enn reformer som var til fordel for storkapitalen.

3 Likes

Det inntrykket fikk jeg også da jeg leste Grogate https://giabo.wordpress.com/2016/02/19/boken-gro-gate/
grogate-front

2 Likes

Fysøren, bok på 1000 sider om slikt. Mye å ta inn, men skal nok det i løpet av livet.

Det værste jeg nok har hørt om var krigshelter fra andre verdenskrig, som ble underkua på arbeidsplasser av LO, systematisk! Dette er forkastelig og må tas et oppgjør mot fortsatt før LO får kredd av meg som arbeidernes interesseorganisasjon. I tillegg ble de jo selvsagt fulgt på av etterretning, fikk aldri status jobber osv.

Så det hele i en dokumentar om venstresidas militante under ww2 på nrk. Husker ikke hva den heter!

1 Like

Ramm og Setsaas kjente på den tiden ikke til masseovervåking og trodde de hadde ramlet over spionering rettet spesifikt mot dem selv. Mest sannsynlig så kunne de avdekket et forsøk på analog masseovervåkning.

Det kunne de ha funnet ut om de hadde sett på Grete Faremo istedenfor å se på Gro Harlem Brundland, som ville vært naturlig om sionisme hadde vært tema for boken.

Flere år senere har vi gått fra analog masseovervåking til dataovervåking og her er det daværende justisminister Grete Faremo dukker opp. Problemet er at daværende PST sjef Janne Kristiansen nekter å dele PST sine ettertnigsopplysninger med USA. Blondinen som erstatter Janne Kristiansen åpner umiddelbart for å utlevere PST sin etteretningsinformasjon til USA.

Grete Faremo får seg ny jobb. Nå i Microsoft.https://www.aftenposten.no/norge/i/0V06o/grete-faremo-gaar-til-microsoft

Microsoft Europe som Grete Faremo jobber for er med på å utvikle Prism. https://en.wikipedia.org/wiki/PRISM_(surveillance_program)

Mye tyder på at lille servile norge har vært et masseovervåknings laboratorie.

2 Likes

Jeg kommer fra et annet sted i verden, hvor folk tar det for gitt at myndighetene overvåker de man vil. Å tro noe annet er svært naivt! Men så levde man kanskje i en illusjon om at sånt var på stell i “demokratier”.

Jeg sier ikke at det skal være sånn. Men at man på en side sier at det ikke skal være sånn, men alltid kan være det med lureri, er jo egentlig enda verre enn at alle veit om det.

Sjekk ut denne fyren. Han har greie på de her greiene fra USA i sin tid som teknisk leder for NSA.

1 Like

Han er frustrert fordi den amerikanske etteretningstjenesten ikke har greid å stanse terrorist aksjoner, siden de allerede har alle navn i verden overvåket. Alle mulige terrorister er merket med potensiell farlig og alikevel greier de ikke å stanse disse terror aksjonen? Det er frustrasjonen hans. Hva om han rett og slett ikke har blitt konspirasjonsteoretisk nok enda til å innse at de aksjonen han snakker om er utført av firmaer som har kontrakter med etteretningstjenesten? Det ville om ikke annet gitt en forklaring på noe som for ham var så frustrerende at han valgte å bli en varsler.

1 Like

Kosovoalbanere…kanskje Europas minst sympatiske folk.

1 Like

Jeg oppfatter det han sier litt annerledes. Virker mer som han var bekymret over at de ikke ville gjøre noe for å stoppe terror, men var mer opptatt av å ha mest mulig info og kontroll. Så kan man jo selvsagt spekulere i hvorfor. Personlig er jeg overb3vist om at de bruker info for å bruke terror på alle mulige måter til sin fordel. F eks kan man la en terroraksjon hende, og legge skylda på noen man vil bli kvitt. Og med all den muligheten de har til å forfalske dataspor, setter bare fantasien grenser for hva slikt kan brukes til. Orwell snur seg i graven

1 Like

17.2 Faremo bekrefter sammenblandingDet kom oppmuntrende nyheter fra andre hold også. mot slutten av november 1993 like før vi skulle møte hos Nygaard Haug. VG bragte et meget oppløftende intervju med justisminister Grete Faremo-7-:«Statsråd Grete Faremo bekrefter overfor VG a t det har foregått en m eget tvilsomsammenblanding av de hemmelige tjenesters roller.Etter å ha få tt besøk på justisministerens kontor av folk som har jobbet i dehemmelige tjenester i en årrekke, kan hun slå fast a t det har vært uklare kommandolinjermellom Politiets overvåkingstjeneste og Forsvarets e-tjeneste…- Jeg har selv h a tt besøk på kontoret av folk som hadde jobbet i årevis for dehemmelige tjenester, men som ikke visste hvilken gren de jobbet i. En mann kom til megfor å vitne om ting han hadde gjort. Han trodde han hadde jobbet for Politietsovervåkingstjeneste. Jeg undersøkte saken nærmere. Det viste seg a t han ihvertfall ikkehadde væ rt ansatt der. Ut fra hva han fortalte om hva han hadde gjort, hadde hanantakelig væ rt knyttet til Forsvarets etterretningstjeneste.Med dette bekrefter justisministeren a t tidligere statssekretær Hans Henrik Ramm ogmajor Johan M Setsaas har h a tt re tt i m inst én av sine anklager m ot det de to kaller ‘Denfjerde tjeneste’ - som er fellesbetegnelse for ulovlig bruk av de tre lovlige tjenester her ilandet. Ramm og Setsaas påstår a t Overvåkingspolitiets og E-tjenestens roller har værtblandet»Men hva gjør nå Faremo med dette? Sender hun det nye vitnet ned i Stortinget? til avhør hos Riksadvokaten? Ber hun Dahl komme tilbake til Oslo? Får Nygaard Haug saken? Nå nei:«Grete Faremo har skrevet brev og form idlet kontakt mellom historiegranskerne ogdet vitnet hun her snakker om.37a»Som vi har vært inne på tidligere, er det viktig for Arbeiderpartiet å få alle bevis på ulovlig overvåking plassert som historiske, helst 10-20 år gamle. Det morsomme er nå at justisministeren betrakter sin egen statsrådstid somhistorisk. Hun er antakelig fremsynt.Neste dag kommer en svak «presisering»-*7-5 (hun hadde nok nå fått seg en skikkelig dragelse fra sin sjef og resten av det hemmelige Ap-Norge, for sin uoverveide uttalelse), som skal bidra til å dytte denne episoden tilbake til «historisk tid». Men det hjelper ikke, for nå er Dagbladet på banen-75:«FREMDELES ULOVLIG KONTAKT; En tvilsom sammenblanding av de hemmeligetjenesters roller og områder foregår fremdeles. Den er ikke avviklet - blant annet fordi deter uhyre vanskelig rent praktisk å ha vanntette skott mellom POT og FO/E. Dette fårDagbladet opplyst av sikre kilder.- POT og FO/E har en bredt felles kontaktflate, sier Dagbladets kilder. - Dette må ogsåJustisdepartementets politiske ledelse kjenne til, hevder kildene.»Dagbladet fortsetter med å referere Faremos uttalelser i VG og påpekte at hun konsekvent hadde uttalt seg i fortid: «Har foregått», og fortsetter deretter:«Men den tvilsomme rolleblandingen fortsetter fremdeles, etter det Dagbladet fåropplyst.Med sine uttalelser om tegn på sammenblanding av POTs og E-tjenestens roller, åpnerogså statsråd Faremo for a t major Johan M Setsaas og tidligere statssekretær Hans HenrikRamm kan ha re tt i sine påstander om en fortsatt aktiv fjerde hemmelig tjeneste påutsiden av de offisielle: POT; E-tjenesten og Forsvarets sikkerhetstjeneste…- Alle påstander om ulovligheter i de hemmelige tjenester skal granskes til bunns, sierFaremo.»

Grogate.

Bye/Sjue trekker som konklusjon3:

«Gladio-eksemplet har vist hvor farlig det er å blande og tillate samrøre mellom legitime hemmelige tjenester og private grupper, losjer, organisasjoner, private personer o.l.»
http://www.ravn-roede.net/author/ole/page/8/

1 Like

Svært meget tyder videre på at Norasonde i perioder bidro til produksjon av telefonapparater modifisert for romavlytting via telefon5^. Disse ble stilt til disposisjon for installasjon både i offentlig og privat sektor. Denne (forøvrig ulovlige) avlyttingsteknikken kom i bruk i Norge på 60-tallet, og er fra Borten-regjeringens tid 1965-72 og frem til idag benyttet i stor utstrekning5^

Mulig jeg er fryktelig konspirasjonsteoretisk her, men er Norasonde https://www.norasondegruppen.no/eier
som nevnes i Grogate og de her den samme. Så er altså norges første vernede bedrift en telebedrift etablert av E-tjenesten. Hvor Norsk folkehjelp som hjelper norges terrorister i Syria er en av eierene?
Har Norsk folkehjelp alltid vært et skalkeskjul for den norske E-tjenesten?

Dette vakuum ble så bekymringsfullt at de hemmelige tjenester i de viktigste vestlige land var svært opptatt av det. Hvor viktig «U-3»/ballongetterretningen nå ble i en kort periode lar vi forfatteren Peter Wright (tidligere ansatt i britiske MI-5 der han bl a ledet en rekke av de mest kjente spionjaktene i England, og avanserte så høyt at han i perioder fungerte som nr. 2 eller nr. 3) forklare gjennom sin bok «Spionjegeren» (først utgitt i Australia fordi den ble forbudt i Storbritannia)57. Ifølge Wright var ett av russernes viktigste strategiske mål«…å øke og utvikle sin styrke av interkontinentale, ballistiske raketter (ICBM) uten åvekke mistanke i Vesten. Dette var den tiden da man snakket om «rakettforsprangeb>.Frykten for a t Russland skulle være på vei til å gå forbi var e tt av hovedpunktene iKennedys kampanje ved presidentvalget i 1960, og han satte seg fore å ta igjenforspranget. Russerne ønsket for enhver pris å overbevise vesten om atrakettforspranget var en illusjon, og a t hvis det var noen forskjell, var det Sovjet som låetter. En del av årsaken til frykten for a t russerne skulle ha få tt e t forsprang, lå i a t nårdet gjaldt etterretning, var Vesten blind i denne perioden. Det skyldtes atrekognoseringen med U-2-fly opphørte etter a t Gary Powers ble skutt ned i mai 1960, slika t man ikke fikk fotorekognosering over Sovjetunionen igjen før den første satellitten bleskutt opp m ot slutten av 1962.1 mellomtiden var den eneste etterretningen man fikk detman kunne oppfange av telemetrisignaler og radiokommunikasjon fra forsøksfeltene forrakettutskytning i sovjetisk Asia, og dessuten Penkovskij, selvfølgelig.»Leseren forstår nok nå hvorfor det bare tok 52 dager fra U-2 ble skutt ned til firmaet Norasonde i all hast ble etablert for reaktivering av den gamle ballongetterretningen!3.6 De lange linjerNår vi så i vår sak avslører at tidligere arbeidsledere fra Norasonde (disse var ikke yrkesvalghemmede) opptrer som overvåkere på vegne av E-staben og i samarbeid med andre fast ansatte i E-staben og overvåkere styrt av Mossad samt folk fra POT, skjønner vi godt regjeringen Harlem Brundtlands anstrengelser for å forhindre oppklaring av vår sak. En full oppklaring av «U-3»-bedriften Norasondes virksomhet ville nemlig ikke bareavdekke endel ulovlige virksomheter styrt av E-staben og derved også kompromittere både statsministerens far, sosialminister og senere forsvarsminister Gudmund Harlem og hennes onkel Ola Evensen, ansatt i E-staben, menogså at en kamuflert arbeidsform for etterretningsvirksomhet (hyppig brukt av allierte tjenester) hadde vært benyttet i større utstrekning enn tidligere antatt her hjemme. Vi er for vårt vedkommende fulle av respekt for genialiteten ved denne operasjonsformen i sin egentlige hensikt, men akkurat like irritert over at den har vært benyttet mot oss som lovlydige norske borgere

1 Like

Med en e-tjeneste som delvis er en vernet bedrift, behøver ingen å bekymre seg! :ok_hand::grin:

Aner ikke om Norasonde er den samme Norasonde. Men det kan se sånn ut. De har i allefall mye “kompetanse” :smiley:
http://www.ravn-roede.net/24-6norasonde-a-s/

Gode spørsmål her. Jeg velger å tro Ja til at Norsk folkehjelp startet som et skalkeskjul for hemmelige tjenester her til lands. Det virker som dette er en dekkbedrift for e-tjenesten eller noen andre lignende organisasjoner.

Eller så starter de og drives av frivillige og noen ansatte, men får ressurser og direktiv fra hemmelige tjenestes representanter.

Jeg skulle likt å fått et mer detaljert innblikk i dette. Kan begynne med å lese grogate og ravn røde.

1 Like

Perfekt cover. Ganske uetisk også :wink:

2 Likes