Nyheter MDTV Forum Om Doner

Peter Handke alene i krigen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/peter-handke-alene-i-krigen/

Nobelprisvinneren Peter Handke stigmatiseres på nytt for å motsi fiendebildet av «slakteren fra Balkan». Vi vet at det lyges både før, under og etter kriger. Man bevæpner seg i stadig større omfang med PR-byråer, som man bruker mange millioner dollar på. Fakes setter så følelser i sving, som deretter knapt kan stoppes. Etter realsosialismens fall,…

4 Likes

The first casualty when war comes is truth.
Senator Hiram Warren Johnson, 1918

1 Like

“Krig. Alle tings mor”
Heraklit