Nyheter MDTV Forum Om Doner

Permanent krig

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/permanent-krig/

Av Terje Alnes. Stortingsflertallet har gjort Norge til en lojal alliert i USAs krigspolitikk. Vi deltar i kriger som aldri tar slutt. Samtidig etablerer USA baser på norsk jord. Norske politikere benekter realitetene ved løgner og språklige eufemismer. Nye avsløringer viser hvordan USA presser på for å øke den norske krigsdeltakelsen i Afghanistan. Desinformasjon og…

1 Like

Evig krig for evig fred!

Det ble sagt at bombingen av Libya var nødvendig for å stoppe Gadaffi fra å utføre massakre på befolkningen i landet (såkalt R2P). Men frontlinjen beveget seg fram og tilbake i Libya uten at slike massakre inntraff (bortsett fra massakre som opprørerne utførte).

Det som gjorde USA populært i Europa etter WW2 var Marshall hjelpen. Når det feks gjelder Afghanistan er ikke økonomisk utvikling i Afghanistan nevnt i det hele tatt som målsetting. Det som tross alt fungerte ok i Europa etter WW2 har man altså ikke klart å få med seg når det gjelder Afghanistan. De land som mottok Marshallhjelp etter WW2 fikk lov til å ha tollmurer for å beskytte jordbruk og annen næringsvirksomhet. Men i nyliberalismens tidsalder er det helt utenkelig at USA vil tillate bruk av (midlertidig) tollmurer for å hjelpe frem økonomien i fattige land. Det siste landet som mottok Marshallhjelp (el) var etter det jeg vet Syd-Korea. Det er kanskje ikke så rart at alle USAs kriger og innblandinger etter WW2 har vært mislykket (bortsett fra kanskje Korea-krigen når man betrakter det fra Syd-Koreas perspektiv). I dag fremstår USAs kriger som å være imperialistisk krigføring av værste sort. Under WW2 hadde Roosevelt derimot et ønske om å industrialisere hele verden, men det ble det ikke noe av bortsett fra når det gjelder oppbyggingen etter WW2 i Vest-Europa og i visse asiatiske land som Japan. Nå ser det imidlertid ut som om Kina må overta dette prosjekt etter USA.

1 Like

Et fantastisk innlegg fra Terje Alnes.

For noen år siden var det snakk om Rygge som dronebase og drone-hovedkvarter for hele Nord-Europa her på Steigan.no.
Jeg har ikke hørt så my snakk om det siden da, men det ligger vel fortsatt i kortene siden de oppgraderer flyplassen.