Nyheter MDTV Forum Om Doner

Permafrosten i Canada tiner 70 år tidligere enn forventet


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/permafrosten-i-canada-tiner-70-ar-tidligere-enn-forventet/

Ei gruppe forskere fra University of Alaska Fairbanks har studert permafrosten i Canada i en trettenårsperiode fra 2003 til 2016, og de er nå kommet med konklusjonen på disse studiene. I et sammendrag av sine funn sier de at nedsmeltinga av permafrosten skjer mye raskere enn forventet og at smeltinga i de studerte områdene skjer…


#2

Det ser ut som smeltingen tiltar over alt i verden hvor det finnes is slik som på Grønnland, Nordpolen, isbreer i Europa og i Himalaya og andre steder. Det dukker også opp stadig mer ferskvann rundt Sydpolen (noe som gjør at havis fryser ved 0 grader istedenfor ved -2 grader). Temperaturen på Svalbard ligger nå 5 grader høyere enn hva som er normalt, og temperaturen på Svalbard har sammenhengende de siste 100+ måneder ligget høyere enn normalt. Fortsetter dette kan vel temperaturen på Svalbard snart ligge 10 grader høyere enn normalt. Og hva vil skje da, vil feks Golfstrømmen stoppe helt opp?


#3

Kilden er tvilsom , men ofte benyttet.

Og jo mer tint land, jo mere dyrkbart areal! Og masse CO2 til den økte planteproduksjonen.


#4

Jeg tror ikke på dette med klimaendringene. Generelt, så tror jeg nesten ikke på noe som sies i media. Det meste er propaganda som noen bruker til å male sin egen kake og tjene penger. Nesten alt av nyheter og profilerte hendelser er fake og fungerer som propaganda: http://mileswmathis.com/bestfake.html