Nyheter MDTV Forum Om Doner

Perfekt storm: børskrakk, oljekrise og virusepidemi

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/perfekt-storm-borskrakk-oljekrise-og-virusepidemi/

Samtidig med at virusepidemien har stengt Italia og kommer til å gjøre det samme med mange andre land, deriblant Norge, rammes verdensøkonomien av det største børskrakket siden 1987, altså større enn finanskrisa i 2008. Dow Jones-indeksen i USA falt med 10%, DAX-indeksen i Frankfurt falt hele 13,67%. Dette betyr at aksjeverdien for trillioner (tusenvis av…

7 Likes

Altså alle butikkene i Italia, minus dagligvare og apotek, er stengt -> depresjon * 2

Pål skyter innertiere om dagen. briljante observasjoner. Han påpeker her at krisa åpner opp for at myndigheter og banker nå får store muligheter til å realisere sine planer for å bygge sin nye verden.
Jeg slenger på at World Wildlife Fond også kan få oppfylt sine visjoner. Organisasjonen ble stiftet i 1961 av verdens aller rikeste men frontet av slike som Prince Bernard og Prince Philip.
Sir Julian Huxley sa det slik: “The expansion of humanity is secondary to the preservation of other species.”
På Bilderbergkonferansene har Henry Kissinger for mange år siden hevdet at Overpopulation var verdens største problem. Både Bilderbergerene og WWF finner hverandre i dette at jordens befolkning må reduseres radikalt.
Kanskje de nå får realisert planen sin?
Prince Philip: “In the event that I am reicarnated,I would like to Return as a DEADLY VIRUS,in order to contribute to solve overpopulation.” (1988)
(Wilfried Huismann: Panda Leaks

4 Likes

10^3 kilo k - ett tusen
10^6 mega M - én million
10^9 giga G - én milliard
10^12 tera T - én billion (ett tusen milliarder)
10^15 peta P - én billiard
10^18 exa E - én trillion (én milliard milliarder)
10^21 zetta Z - én trilliard
10^24 yotta Y - én fantasillion :slightly_smiling_face:

2 Likes

Norge 1929 blir barnemat mot Norge 2020.
Dette er bibelsk.
Man kan ikke ha valg når alle sitter i karantene

Fatime 3. (eller lenge før det)
-Pave (Francis) blir den siste Paven

1 Like

Men har tar helt feil. Vi ser at ulike land har valgt forskjellig strategi når det kommer til koronaviruset. Kina har valgt karantene strategien, mens Vesten valgte å skulle smitte alle, så det oppnås flokk-immunitet, slik at åpne grenser og fri flyt kunne opprettholdes.

For det første så løy nok Kina om hvor mange som døde, slik at politisk korrekte vestlige eksperter trodde dette bare var en litt hard influensa.
For det andre, så vil Kina og de andre karantene-landene ha et veldig sterkt insenativ til å mutere koronaviruset eller slippe løs et annet virus, som karatenelandene klarer greit, men som flokk-immunitetslandene vil måtte utvikle flokkimmunitet mot nok en gang. Om det velger flokkimmunitet og massedød nok en gang, er det bare å gjenta prosessen.

Om man legger sammen en og to, så vil Vestige myndigheter måtte forlate strateien om å bare senke R0 fra 3 til 1.3(vanlig influensa i spredningsfasen), og kontrollert smitte alle, til å også senke R0 til under 1, før flokkimmunitet er oppnådd. Taperne da vil ikke bli vanlige folk, men internasjonale giganter innen bank og industri, da en verden med karanteneland vil måtte ha nasjonal produksjon av det meste, og det vil bli globalistene som vil få skylda for alle de døde som kom pga. “smitt alle strategien” ble beholdt alt for lenge av ideologiske grunner, og fordi strategien tjente de rike.

Worlds-most-important-graph-2017
I en karntene-verden får ikke globalistene og venstresiden oppfyllt drømmen om å flytte disse til Europa.

Vi snakker om å utsette at millioner blir smittet i Norge, ikke å hindre at millioner blir smittet i Norge

Her smittet en passasjer 9 andre passasjerer i en buss i Kina.
Smittbarheten er 10 ganger større da enn offisielt.
Så når en smittet drar til handlesenter for å handle smitter han dem på bussen.

Men at Kina kunne lyve om farligheten av Coronachan, både av innenrikspolitiske årsaker og så Globohomo i Vesten valgte feil strategi, er for Steigan utenkelig.

Med nok karantener så regner Norske myndigheter å kunne få R0 til 1.3, og da vil de kunne klare å få den under 1 også, noe som Kina klarte.

Problemet for globalistene ved makten er at om Coronachan stoppes, så vil man ikke kunne åpne opp for fri flyt av folk, varer og tjenester igjen, da det ikke vil være noen flokk-immunitet for å forhindre en ny oppblomstring.

Cicero on Traitors

Selv med R0 = 1.3

Kina
Dag (sum av smittede, gamle og nye - unøyaktig)
Idag 750.000
42 1.267.000
84 2.142.000
126 3.620.000
168 6.117.000
210 10.338.000
252 17.472.000
294 29.527.000

Kina har fått R0 ned på 0.4.

Det er Vesten og Norge som planlegger R0 på 1.3 i startfasen, for senere å bring den ned på 1, for å smitte alle i et kontrollert tempo.

Det er helt galskap når Kina ikke valgte denne strateien, da det er en menge farlige sykdommer som Kina og andre karanteneland kan velge å slippe løs i flokkimmunitetslandene, slik at “fri flyt”-konkurransefordelen deres forsvinner.
the waifus

I Sverige er til og med myndighetene opptatt av at smittebyrden skal bli rettferdig, slik at de priviligerte også må infiseres i samme grad som resten, om noen fremdeles skulle tro at Vesten ikke planlegger å smitte “alle” for å få flokkimmunitet så fri flyt kan fortsette.


Underskrevet av WHO.
Jeg tar det som lip service

Vi trenger bekreftelse fra flere land, men Singapore (200) og Hong Kong (132) mestret corona

Isolasjon virker mot smitte, så at Kina har fått til å stoppe coronachan, er ingen umulighet. Problemet med strategien er at karantener og fri flyt av mennesker må opphøre, noe som er et hinder for konkurranseevnen internasjonalt. For Globohomo og big business er isolasjon og karantener dødstøtet, så det er ikke rart at vestlig merdia og globalist-politikere nå pusher at “smitt alle”-strategien er den eneste muligheten.
never

Selv om Norge klarer å kurere alle 800 (FHI opplyser at de ikke vil telle antall smittede i framtiden) vil Norge smittes på nytt fra andre land når karantene opphører

Ikke med stengte grenser mot land som har smitte, og obligatoriske karanteneregler og/eller spesialpass for de som må krysse grensen.

Vi vil allikevel smittes med noe ny dritt fra de landene som valgte karanteneløsningen, da det er lett å forhindre spedning for de med karanteneregler, men umulig for de som valgte å smitte alle for å opprettholde fri flyt.

Det store spillet om global innlytelse stopper ikke opp, da stormaktene ikke kan avslutte spillet uten å bli ødelagt av de som fortsetter, så hva Vestlige myndigheter holder på med er galskap!

At det er galskap vil gå opp for dem, om ikke annet enn når neste viruset kommer, og da må vi huske på å minne på de med døde slektninger, at de døde forgjeves fordi makta mente at fri flyt var viktigere enn alt annet.

Alle land som Norge handler med har smitte.
“land som har smitte” = alle sammen

Vi trenger kunnskap om hvordan redde dem som blir smittet. Her har Italia gått foran med et dårlig eksempel … hvordan ikke gjøre det -> jo mere sykehus jo verre

Transportsjåfører kan bo i bilene sine og forbys kontakt med lokalbefokningen, så handelen kan fortsette, om enn i en noe redusert form.

Ellers så virker du ikke å forstå at Kina veldig lett vil kunne slippe løs flere virus hvor som helst i fri flyt delen av verden, som f eks en ny variant av Ebola i Afrika som har lang inkubasjonstid, og så må Vesten stenge ned på nytt.

Om hele Vesten stopper Coronachan, så kan de ha åpne grenser seg i mellom, men ikke mot resten av verden som ikke har evnen til å stoppe viruset.

Det lar seg ikke gjøre å stoppe coronaviruset. Men det lar seg gjøre å finne behandling for coronaviruset.

Kina, Singapore, Taiwan +++ er uenige.