Nyheter MDTV Forum Om Doner

Per-Gunnar Skotåm: Imperialisme på norsk (1)

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/per-gunnar-skotam-imperialisme-pa-norsk-1/

Per-Gunnar Skotåm, sentralstyremedlem i Rødt og styreleder i Mot Dag AS, snakker om imperialistmaktenes spill, særlig i Midtøsten.Del 2 fokuserer på Norges rolle i dette spillet. Utgitt av tidsskriftet Gnist.

2 Likes