Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pentagon forbereder massiv sensur av internett


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/pentagon-forbereder-massiv-sensur-av-internett/

Av Kevin Reed. Det amerikanske militæret har sendt ut en forespørsel om forskningsanbud fra teknologipartnere, for utviklingen av et automatisert system som skal være i stand til å skanne hele internett og lokalisere og sensurere innhold som anses å være «falske medieverktøy» og «desinformasjon». Ifølge de statlige dokumentene skal løsningen kunne tilby «innovative semantiske teknologier…


#2

Hvor suicidal kan pentagon bli? Det eneste de kan stenge ned i framtiden blir sine egne borgeres “fake news”. Eller mener de at deres acts skal skrives inn i andre nasjoner og hjem? Det første problemet har allerede meldt seg. Få den digitale infrastrukturen over på nasjonalt offentlig eierskap. Ellers vil en alminnelig oppfatning av eksisterende lovverk kreve flerspors nettverk, uavhengig og adskilt fra hverandre. I mellomtiden bør vi ønske Huawei velkommen.


#3

POPOP (Pity On Poor Old Pentagon).