Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pengetrykking på steroider. USAs liksomøkonomi slår alle rekorder.

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/pengetrykking-pa-steroider-usas-liksomokonomi-slar-alle-rekorder/

Hvis man oppsummerer alle de pengene USAs The Fed noen gang har trykt, ble 40 % av dem trykt i 2020. I løpet av tre måneder i 2020 økte USA sitt underskudd mer enn i de fem siste resesjonene til sammen (1973, 1975, 1982, tidlig 90-tall og finanskrisa). The Fed har opplyst at de skal…

3 Likes

40%:thinking:

Screenshot_20210126_215552_com.huawei.browser

Samme idioti gang på gang… Hør eksempelvis den første 1 min der det kommer en stor poeng.

2 Likes

“Men NB: sosialismen er bare for de rike, slik vi ser i tilfellet med de norske kompensasjonsmidlene til kulturlivet: Kulturstøtte til Vanguard og BlackRock”.

Eller for å sitere Martin Luther King: Dr. King has been cited for calling the United States system “socialism for the rich and rugged free enterprise capitalism for the poor”.

3 Likes

Pengetrykking, pengeprenting.
I gamle dagar brukte dei ei prentemaskin av stål, spesialpapir og trykksverte.
I dag trykker nokre ukjende personar med sentrale datamaskiner på tastaturet, og nokre ekstra nuller skaper enorme verdiar i det globale finanssystemet.

Den norske statsformua er i dag styrt av ein mann som har skapt ei personleg milliardformue ved å sitte på eit kontor med sitt tastatur og flytte tall frå ein konto til hin på skjermen sin. Slik skaper ein finansformuer, og slik har også oljefondet auka.
Men er dette liv laga i det lange løp?

Oljen, elektrisiteten og fisken må opp i dagen, bli frakta og konsumert, og slik blir verdiar skapt. Det er stor fare for at desse ekte verdiane vil bli oppkjøpt av nullane.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.