Nyheter MDTV Forum Om Doner

Påvirkningsagent foreleste for NRK

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/pavirkningsagent-foreleste-for-nrk/

Av Terje Alnes. En amerikansk påvirkningsagent fikk fritt spillerom på NRKs fagdag. Er det nå offisielt at NRK er underlagt USA og NATO På NRKs fagdag i oktober 2019 var 400 journalister, øvrige ansatte i NRK og folk fra andre norske mediebedrifter, samlet for å høre foredraget «Internasjonale påvirkningsoperasjoner: Å ødelegge demokratier fra innsiden». Foredragsholder…

8 Likes

NRK kan vel ikke synke dypere enn de er i dag uansett … ?
USA har nok korrumpert mer i Norge enn vi er klar over.

5 Likes

Som nok veldig mange vet allerede er USA kun en våpendrager for globalistene. De som tror at dette kun har med USA å gjøre, frigjort fra en internasjonal agenda kommer vel ikke til å fortsette i den trua bare de glipper litt med øynene, men “lyset” til de opplyste er nok for sterkt for mange.

5 Likes

Det ligger i vår natur som ungt og lite (primitivt), men samtidig hierariksisk land å dilte etter den sterkeste gutten i skolegården, men konkret kommer det nå fram at målsetningen er å bli så lojal at vi som et av få land kan bli inkludert i USAs nasjonale forsvarsindustribase (National Technology Industrial Base (NTIB)), og da er det bare å svelge unna: https://www.abcnyheter.no/penger/naeringsliv/2019/11/05/195624266/norge-vil-utvide-vapeneksporten

"Nå arbeider man for å beholde eksisterende avtaler og samtidig finne nye veier inn til verdens største våpenmarked, USA. Ambisjonen er å bli inkludert i utvalget av land som regnes som en av landets nasjonale forsvarsindustribase, og som dermed lettere vil kunne selge til USA.

Opprinnelig var det bare Canada som hadde en slik status, men i 2016 ble det som kalles National Technology Industrial Base (NTIB) utvidet til også å omfatte Storbritannia og Australia.

– Norge vil prøve å bli med, sa Morten Tiller, materielldirektør i Forsvarsdepartementet (FD), på en konferanse i Oslo tirsdag morgen."

4 Likes

Ei gulrot må en jo ha. Og vi produserer vel i hovedsak komponenter- og de er avhengige av en komposisjon.

2 Likes

Her er en historie fra Wikipedia.universet:

2 Likes

NRK har trofast gjengitt det amerikanske utenriksdepartementets versjon av alle USAs kriger og sanksjons-kriger, for eksempel Irak, Iran, Syra, Libya og Venezuela. Og nå skal Evo Morales og hans lovlig valgte regjering styrtes etter samme gamle CIA oppskrift, for Bolivia har en av verdens største forekomster av litium.

Den globale storkapitalen med hovedsete i Wall Street vil ha eierskap til alle verdens lands naturressurser, og har diktert en doktrine om at USA reserverer seg retten til å styrte alle regjeringer som ikke gjør som de vil, å gi amerikanske selskaper eierskap til landets aktiva.

USA vil fortsette plyndringen av Russland som de fikk anledning til under Jeltsin og som Putin fikk stoppet. De vil ha Russlands veldige naturressurser og stykke opp den russiske føderasjonen. Det er derfor de opprettholder et enormt press mot Russland med en militær beleiring, sanksjoner og sverting av Russland i deres vestlige presse og media.

NRK når flest folk med mest informasjon via tv og radio her i Norge. De fleste over 70 år her har sett NRK tv og Dagsrevyen siden begynnelsen av 60-tallet, og hørt på NRK nyheter på radio hver hele time like lenge. For de fleste av dem og mange yngre også er NRK og nyheter ensbetydende. Det er ikke rart at amerikanske myndigheter, les det militær-industrielle komplekset, konsentrerer seg om NRK først og fremst her i Norge, og har sine agenter på plass i NRK i lang tid.

Oppbyggingen av et fiendebilde av Russland gir aksept hos mange nordmenn for USAs militærbaser på norsk jord, og enda flere av dem, amerikanske generaler er på besøk her nesten månedlig for å plukke ut nye steder for militærbaser.

4 Likes

NRK-sjefen har permisjon for å videreutvikle seg på Forsvarets Høyskole. Tror noen det hjelper?

5 Likes

Det er forbausende stille fra opposisjonelle partier på tinget. Men i folkeopinionen koker det helt fra Steigan i øst til Resett i vest. ALLE er dritlei av propagandakanalene NRK og det etablerte msm! Finn ut hvem eksakt som står bak dette!

4 Likes

Det var fleip, ikke sant?

amerikanske interesser. vel interesser i usa sannsynligvis. men nå holder de jo på med akkurat det samme i sitt eget land. prøver å velte egen ledelse.

4 Likes

Gobalistene har ikke nasjonale preferanser. USA var kun et leveringsmiddel

3 Likes