Nyheter MDTV Forum Om Doner

Patenter: Kina kjører sirkler rundt USA


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/patenter-kina-kjorer-sirkler-rundt-usa/

Hvis innovasjon er en målestokk å vurdere styrken i en økonomi etter, har Kina allerede distansert USA med solid margin. Eller enda tydeligere: Siste oversikt fra World Intellectual Property Organization (WIPO) viser at Kina allerede kjører sirkler rundt USA når det gjelder anmeldte patentsøknader. Bare i 2016 økte antallet patensøknader i Kina med 21% i…


#2

Japan har en aldrende befolkning, noe man ikke minst kan observere på byggeplassene, som mer og mer minner om gamlehjem. Da jeg var i Tokyo sist sommer syntes byggebransjen å domineres av menn i 60-70-åra. Men når det gjelder togteknologi er japanerne fremdeles overlegne, og det nye togsettet som skal erstatte Shinkansen vil tilbakelegge en strekning tilsvarende Oslo-Trondheim på 35 minutter. Men så har da også Tokyo stasjon 8 togavganger per minutt, det samme som Gjøvik stasjon per dag. Japanerne elsker sine tog, og biler var nesten ikke å se i Tokyo. På søndager ble motorvegene stengt for all biltrafikk, og benyttet av familer med sammenleggbare sykler på søndagsutflukt. Luftkvaliteten i Tokyo sentrum er langt bedre enn i Gjøvik sentrum.


#3

Innovasjon innenfor forsvaret patenteres naturligvis ikke. USA har i stor grad knyttet sin innovasjon over forsvarsbudsjettet, der enkelte produkter får sivile versjoner slik som GPS osv. Med økte bevilgninger til forsvar kan en forvente at innovasjonen også vil øke i USA. USA har funnet på noe som heter “Crowdfunding”. Det vil trolig øke innovasjon innenfor sivilsamfunnet/forbrukermarkedet. Russisk forsvarsteknologi er i ypperste klasse. Innovasjon i Russland kan derfor se for å skje først og fremst innenfor forsvaret. Israel det landet som har høyest eksport av militærmateriell i forhold til innbyggertallet. Gaza-krigene har nok sitt å si for innovasjonen og utvikling av forsvarsmateriell der. Kinas aldrende befolkningen vil også medføre at antall patenter og innovasjonsevne vil gå ned etter hvert, slik som i Japan. En skal absolutt se opp for Brasil, Mexico og Iran som alle har ung og stor befolkning og har høyere utdanning.


#4

Kina har en del viktige fortrinn. Landet har et hjemmemarked på 1,2 milliarder mennesker. Og pga ekstremt lav vekslingskurs er kinesiske varer veldig billige på verdensmarkedet og har derfor et veldig stort marked i utlandet. Dette gjør at man i Kina kan produsere gjenstander som brukes av relativt få mennesker i verden, men fordi markedet likevel er så enormt stort så kan det likevel bli snakk om store salgsvolumer (til sammenligning er USAs hjemmemarked på bare 300.000 millioner mennesker). Dette gjør det mulig å kunne produsere alle typer produkter og varianter av produkter i Kina og likevel tjene penger på det. Dette vil da være basis for videreutvikling av disse produktene og også utvikling av nye produkter hvis man benytter seg av oppfinnsomhet. Altså at mulighetsrommet er så mye større for Kina enn for andre land når det gjelder produktutvikling (og kanskje spesielt når inntektsnivået i Kina også etterhvert øker).


#5

Hvor mange ganger flere innbyggere har Kina, kontra USA? Trekk fra litt for dårligere utdannelse og du sitter sikkert med det dobbelte, om ikke tredobbelte. Eller forsøker du å si at kinesere er for dumme til å finne opp nye ting? :wink:


#6

Godt nytt fra “the Boss”, sivilisasjonens håp og menneskehetens framtid: Terje Bongard​:+1::v::clap:


Jeg har ligget “nede” med stress og utbrenthet i mer enn ett år nå, og har sagt nei til mange NRK-innslag, men jeg klarte ikke å si nei til Kjartan Trana i NRK Trøndelag i dag. Han legger ut rørende og vakre naturobservasjoner på nettet, som gjør meg både godt og vondt.

Jeg har vært plaget av at jeg aldri blir fornøyd (…) med det jeg klarer å uttrykke i korte sendinger. Tror jeg skal legge av meg det, og si at jeg faktisk har noe å fare med. Mine “motdebattanter” opp gjennom tiden har stort sett prata tull og vist sin kunnskapsløshet tilsynelatende uten skam. Så, om det har noen betydning å fortsette forsøkene gjenstår å se, men Kjartan har lovet å bruke meg mer.

Del gjerne:

16.05-16.26 idag torsdag 8.2.2018.


#7

Kina slipper billig unna i miljøspørsmål. Det er Kina som står for den største platforurensning i verden. Likevel vil alle at USA skal betale for problemene. Det var derfor de trakk ser fra Paris-avtalen. Ikke skal bare USA slutte å forurense, de skal også betale for alle andres synder. Kina går fri!

Jeg har jobbet både i Kina og USA. I Kina var det vanskelig å puste noen steder, så forurenset var det. Jeg merket ikke det tilsvarende i USA.

Vi må legge press på Kina for å redusere forurensningen i verden, ikke bare på USA.

Så lenge Kina får fritt spillerom, er det klart at de vil knuse oss. Jeg husker da jeg spilte Monopol med min eldre bror, før jeg begynte på skolen. Jeg kunne ikke lese, så han las alle kortene. Jeg kunne ikke skjønne at mine hus og hoteller brant hele tiden…Jeg tapte jo alltid! Han fusket jo. Hvis ikke du spiller med samme regler, blir det slik.

Vi må stille krav til Kina også!


#8

Plastforurensning! var det jeg mente å skrive…