Nyheter MDTV Forum Om Doner

Paradoks i yrkesopplæringa


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/02/paradoks-i-yrkesopplaeringa/

Av Frode Bygdnes. Elever faller i fra fordi de ikke får lærlingeplass. Samtidig skriker arbeidslivet etter ungdom som skal bli fagarbeidere. Utfordringene for å løse dette paradoks ligger ikke først og fremst hos elevene eller næringslivet, det ligger hos skoleeier, dvs hos politikerne. Tall fra Troms de ti siste årene har vært at 29 %…