Nyheter MDTV Forum Om Doner

Panikk i vindkraftbransjen – Norweas diktverk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/10/panikk-i-vindkraftbransjen-norweas-diktverk/

Av Odd Handegård. Den utbyggingen av vindkraft som nå pågår (og som planlegges) i Norge, er så ufattelig hinsides det akseptable for folk flest, og dessuten så dårlig begrunnet av kraftbransjen og de mange spekulantene som snuser på lettjente penger, at de må dikte opp eventyr for at utbyggingen skal virke «akseptabel». Først og fremst…

4 Likes

Må bare minne om hva for slags marked det er snakk om.

3 Likes

Det ser ut til å være mer regelen enn unntaket at våre politikere vedtar saker som ikke er forankret i folket. Det er slik de har oppfattet “demokrati”.

4 Likes

Systemet er basert på at enkeltvedtak skal være forankret i et knapt partibasert flertall. De aller fleste vedtakene har da også vært forankret i de delene av partiprogrammene til de største partiene, spesielt Ap og Høyre, som ledelsen i disse partiene anser viktigst. Når feks flertallet som “egentlig” er imot EU og til og med mange som “egentlig” er imot EØS likevel stemmer på disse partiene så er det fordi folk opptrer som et slags prostituerte. Ap og Høyre prioriterer hver på sitt vis sine velgeres økonomiske interesser i høy nok grad til at disse velgerne aksepterer både innføring av de facto EU-medlemskap og litt av hvert annet. Så det foregår i realiteten en byttehandel hvor disse velgerne i realiteten opptrer som et slags prostituerte. De er nettopp “egentlig” imot EU, “egentlig” imot EØS, “egentlig” imot Aps og Høyre liberale innvandringspolitikk og “egentlig” imot ødeleggelsen av den norske nasjonen som disse partienes politikk i realiteten innebærer. Men bare de opplever at deres egne økonomiske interesser på kort til mellomlang sikt prioriteteres så er de villige til å selge ut sine “egentlige” meninger om nær sagt hva som helst. Tilsvarende byttehandler driver også andre partier med i varierende grad. Men spesielt for “systempartier” som Ap og Høyre som opptrer “økonomisk ansvarlig” er det desto lettere å overkjøre befolkningen på denne måten. Man kan si det dreier seg om en form for utpressing, det er tross alt også lettest å ramme folk på denne måten. Men med tanke på den høye materielle levestandarden folk flest har så må en kunne si at de fleste saker faktisk er forankret i en form for luksusprostitusjon.

3 Likes