Nyheter MDTV Forum Om Doner

Panikk blant aktørene bak NorthConnect

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/03/panikk-blant-aktorene-bak-northconnect/

Av Odd Handegård. Argumentene for å bygge en norsk eksportkabel til Skottland rakner. Se dette vedlegget. «NorthConnect» er av hele ekkokammeret i kraftbransjen systematisk blitt framstilt som et klimatiltak som angivelig skulle redusere klimagassutslippene i Europa. Resonnementet i vedlegget er at krafteksport til Storbritannia i hovedsak vil kunne redusere behovet for gasskraft (relativt små utslipp),…

3 Likes