Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pandemiens internasjonale klassestruktur

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/pandemiens-internasjonale-klassestruktur/

Den svenske forskeren og forfatteren Göran Therborn har skrevet en stor artikkel om hvordan pandemien forandrer verden. Den er publisert under tittelen: Opus Magnum: How the Pandemic is Changing the World. Artikkelen fortjener å bli lest i sin helhet, men her går vi bare inn på Therborns analyse av pandemiens internasjonale klassestruktur. Han deler inn…

5 Likes

Mens “steiganistene” foretrekker å skille på alder og helse.

Flott artikkel. Tusen takk

1 Like

Regjeringene overførte mange hundre milliarder dollar i “redningspakker” og “stimulanspakker” til bankkartellene, akkurat som de gjorde i 2008 krisen. Overføringer som bankkartellene ikke trengte da som nå. Pengene er skatter og avgifter som stort sett arbeider og lavere middelklasse har betalt inn gjennom flere år.

Penger som for eksempel lisensierte gateselgere av varer og mat betalte inn som skatt og avgifter, og som de bare fikk tilbake som lån av bankkartellene som regjeringene deres ga pengene til.

Feks for en eier av en mindre bedrift som en pub eller gatekjøkken blir det slik: - regjeringen hans gir skattepengene hans til bankene, og stenger ned samfunnet så han ikke kan tjene penger på sin small business. Så blir han gitt lån for å klare seg igjennom krisen av de samme bankene, lån som han må betale tilbake ofte med renter.

Presse og media som forteller om epidemien døgnet rundt og som paralyserer dem av frykt eies av bankkartellene, de eier kapitalforvaltningsselskapene som er de finansielle eierne av mediene.

En presse som gjerne forteller at de offisielle dødstallene for Covid-19 i øyriket Filippinene med 108 millioner innbyggere nå er kommet opp i 1309, mens de ikke forteller at i 2018 døde 76 000 der av influensa og lungebetennelse uten at det ble nevnt med et ord i verdenspressen.

Filippinene som hittil har måttet låne 1,25 milliarder dollar i “koronalån”. Med stadige og nå pågående nedstengninger, “hard lockdowns” med soldater og politi i gatene, kontrollposter som folk må ha passersedler for å passere. Med Verdensbanken og IMF som kreditorer for en gjeldsbyrde de ikke kan betale, blir Filippinene nå politisk styrt av den samme storkapitalen som ga dem lånene.

Slik gjør koronakrisen at storkapitalen kan utnytte den til å få mer makt over land og fremskynde sin globalisering av verden.

3 Likes

Pandemien er ikke godt nytt for globalistene, slik mange tror. Verdenshandelen stupte med 12.1 % i April.
Kraftige nasjonalistiske strømninger skjer simultant over hele verden, jo verre folk får det jo større sjanse er det for at de innser at uavhengige nasjonalstater er veien å gå. Dette var selvfølgelig en trend før pandemien med blant annet brexit, men nå brenner det virkelig under føttene på globalisthorene.

Verden går mot lysere og fredeligere tider på lang sikt, på kort sikt vil det bli ekstremt turbulent. Da gjelder det å ha sterkest mulig nasjonalstat, og størst mulig samhold mellom etniske nordmenn.

Dette er ikke noe nytt. Etter bankkrisen på slutten av 90 tallet kjøpte staten opp bankene for skattepenger og solgte gjelden for en slikk og ingenting til inkassoselskaper som fremdeles plager folk som betalte for oppkjøpene

1 Like

Der hadde fått kloa i dem, tidsnok. Og da ville ikke bøkene deres ha vært fulle av “råtne lån”.
Det samme gjelder nå - rause sjekker til hver enkelt er mye mer effektiv, som økonomismøring, enn å holde uproduktive bedrifter i live. Samme hva slags. Konkurser er kapitalismens rensemekanisme.

Dette er den klassen som Steigan.no ikke har tatt hensyn til, i sin motstand mot nødvendige nedstengningstiltak, som altså særlig er viktige for denne klassen, som i Norge, spesielt, utgjør en hovedandel av de nederste skiktene i arbeiderklassen. Denne klassen har fått lide så uendelig mye mer i Sverige, som i hovedsak har ført den politikken som Steigan.no har agitert at vi også skulle ført her.

En marxistisk koronapolitikk er å gjennomføre nødvendig nedstengning av all ikke-essensiell produksjon, og samtidig sikre livsgrunnlaget for de som mister inntekt ved å inndra eiendom og formuer fra de klassene som har mer enn de har godt av gjennom en særlig koronaskatt.

Det finns da ingen grunn i verden for at jeg skulle oppleve noen form for samhold med denne karen: image , men ikke mine naboer på Furuset.

Men om han hadde konvertert og flyttet til Dubai. Eller Furuset

Om han hadde flytta formuen sin til Norge sånn at den kunne blitt skattlagt på normalt vis, og ellers begynt å oppføre seg som et menneske, hadde det i grunnen vært nok.

Så den kunne være med å finansiere lekepark for deg og vennene dine? Gå en tur i skogen. Det er gratis. Og slutt å vær misunnelig på andre. I det minste slutt å syt

Eller, i denne sammenhengen mer relevant, dekke utgiftene til inntektsopprettholdelse for de som må permitteres under Korona, og en rekke andre nødvendige tiltak. Jeg er ikke misunnelig, jeg bare fastslår at det ikke finnes noe som helst grunnlag for solidaritet mellom meg, eller den norske arbeiderklassen, som jeg solidariserer meg med (selv om jeg selv må tilregnes middelklassen), og snylteklassen anført av skatteflyktninger som John Fredriksen. Den eneste sanne formen for solidaritet er klassesolidaritet på tvers av landegrensene og etniske og religiøse skiller. Etno-nasjonal solidaritet er falsk bevissthet som kun har som effekt å opprettholde de meningsløse privilegiene til helt unyttige snyltere som John Fredriksen m.fl.

Corona er INGEN GRUNN til nedstegning!
1 Like

Som artikkelen også viser, jo, i høy grad, og spesielt av hensyn til de som må være på jobb, som pleiere i helsevesen og eldreomsorg.

Bedre om de kunne brødfø seg selv istede for å underlegges ditt marxistiske koronaregime. Men da hadde jo du blitt overflødig

Det er bare den absolutte overklassen som da vil kunne sikre seg ved å leve isolert, om de ønsker. Nedstengningstiltak verner arbeiderklassens liv, mens for tidlig gjenåpning er et tiltak for å verne formuene til de formuende. Men det er det ingen grunn til. Tvert imot, inndragelse av formuene til snylteklassen er et mål i seg selv; et viktig klimatiltak blant annet.

Kun i ditt hode. Du er nok bare en muldvarp for disse. Bevisst eller ubevisst

1 Like

Ja, jeg er en muldvarp for den delen av kapitalistklassen som aktivt ønsker at formuene deres skal bli inndratt og overtatt av fellesskapet. De er nok ikke så mange i dag, men de har jo eksistert i historien. Friedrich Engels er vel det mest kjente eksemplet.

Dette er bare marxistisk pjatt for å forlede “massene”. Sikkert noe du er blitt instruert til å påstå på et av “klassebevissthetsmøtene” i regi av Tjen folket

1 Like