Nyheter MDTV Forum Om Doner

Pandemiens internasjonale...Del 2

Nok et bevis på at multietniske arbeidsplasser skaper sterke fagforeninger og et godt arbeidsmiljø.Ikke minst matvaresikkerhet for befolkningen

1 Like

Da er det kommet

Men Oslo Sporveier er et bevis på at etnisk mangfold og fagorganisering går greit… Ihvertfall helt til de ansatte har det så bra sett i forhold til resten av sjåførene som er konkurranseutsatt, hvorpå ruter i Oslo også blir satt ut på anbud, hvorpå de med de laveste lønnskostnadene vinner.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.