Nyheter MDTV Forum Om Doner

På tide å utvide demokratiet

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/pa-tide-a-utvide-demokratiet/

Folkeavstemninger på borgernes initiativ Av George Chabert. Det representative demokratiet i dag representerer knapt de folkevalgte, siden de må forholde seg til lover og avtaler skrevet utenfor landets grenser. Slik har norske styresmakter gitt fra seg store deler av nasjonens suverenitet, som gjennom underskrevne avtaler og traktater er blitt overlatt til internasjonale organisasjoner. NATO tar…

3 Likes

Folket må styre og ikke politikerne, for politikerne er agenter for den globale storkapitalen. Men skal folket styre, må de begynne å interessere seg for politikk, og da må de få et balansert bilde av nasjonal og internasjonal politkk. Skal dagens MSM og NRK være informasjonskilden, er det den globale storkapitalens versjon de får servert, internasjonal politikk blir dekket som det amerikanske utenriksdepartementet vil.

Skal folket få et balansert bilde av politikken, må alternativ pressen som Steigan.no få pressestøtte som andre aviser, for å kunne nå folket på samme måte, også med egen tv kanal som blir distribuert av kabeltv-selskapene. Hadde dette vært tilfelle, hadde nordmenn sannsynligvis aldri tillatt feks Norges medvirkning i angrepet på Libya, liberaliseringen av strøm, EØS, ACER eller salg av olje, gass og infrastruktur til storkapitalen, uthulingen av sosiale rettigheter, amerikanske baser på Norsk jord som blir mål for russiske atomvåpen, eller at oljefondet administreres av Wall Street vil jeg tro.

4 Likes

Vi kunne begynne med å kreve at alle aviser som mottar pressestøtte holder seg med kommentar-felt, og i det minste gir sine abbonenter fri tilgang på det.
Så kunne vi ha begynt å behandle internett-plattformer som annen infra-struktur, og regulere deretter.

Men det viktigste er å innføre borgerlønn. Slik at vi virkelig kan velge.

2 Likes