Nyheter MDTV Forum Om Doner

På mindre enn tre uker har vaksinen drept 29 nordmenn

Ja, nå er vi altså oppe i 29 vaksinedrepte, før noen som helst har fått den obligatoriske andre dosen.

Hvor mange klarer “covid” å drepe på under tre uker? (Litt over 500 har dødd MED covid på ca elleve måneder.)

Blir spennende å se hvordan det går når folk begynner å få dose nr. 2.

Enda mer spennende blir det om en måned eller to, når flere av de vaksinerte har blitt infisert med det virkelige viruset, og muligens opplever cytokinstorm, organsvikt og påfølgende død, slik forsøksdyrene gjorde den gang man testet ut tilsvarende vaksiner mot andre koronavirus.

Enda godt det var vaksinen og ikke korona som drepte de 29 “gamle og skrøpelige”! Det hadde jo vært en nasjonal tragedie hvis det var korona de døde med. Siden det var vaksinen som drepte dem, kan man derimot slå seg til ro med at “de var gamle og skrøpelige, og skulle dø snart uansett, slik 400 gjør på norske sykehjem hver uke, også i normalår”.

Men husk at hvert eneste “koronarelaterte dødsfall” er en nasjonal tragedie og en forbrytelse mot menneskeheten, og at vi må holde samfunnet stengt helt til null mennesker dør med “korona”.

7 Likes

Her mener jeg vi må kunne tillate oss å gjøre som Staten; vi teller så mange vi kan, enten de dør av vaksine, eller bare med vaksine …

4 Likes
2 Likes

Dette er ei alvorleg sak og eit velformulert innlegg.

Eg lurer på kvar ein finn referansar til dei dyrestudiane der forsøksdyra reagerte med cytokinstorm når dei kom i kontakt med det verkelege smittestoffet? Dersom dette stemmer, er det nemleg viktige opplysningar.

2 Likes

Forresten, ser at artikkelen er blitt endret nå, og tallet er nedjustert til 23 igjen.

Edit: Hmm, merkelig. Nå leste jeg artikkelen igjen, og tallet var tilbake til 29 …

"Norway expressed increasing concern about the safety of the Pfizer Inc. vaccine on elderly people with serious underlying health conditions after raising an estimate of the number who died after receiving inoculations to 29.

The latest figure adds six to the number of known fatalities in Norway, and lowers the age group thought to be affected to 75 from 80."

Legg også merke til at det er folk ned i 75-årsalderen som har dødd av vaksineringen nå.

1 Like

Jeg fant ikke det, men kanskje det er noe interessant i disse linkene, uten at jeg skal si det for sikkert at opplysningene er riktige.

2 Likes

Artikkelen fra CHD er utdatert, da den refererer til 23 dødsfall. Det er altså 29 nå, selv om norsk media foreløpig ser ut til å ignorere det.

Kilden min er altså Bloomberg, som ikke akkurat er regnet som konspinews.

Jeg søkte litt og ser at Fritt vaksinevalg refererer til denne litteraturstudien, men jeg vet ikke om det den refererer til er de samme studiene som dere snakker om:
Huisman, W., Martina, B. E., Rimmelzwaan, G. F., Gruters, R. A., & Osterhaus, A. D. (2009). Vaccine-induced enhancement of viral infections. Vaccine, 27(4), 505–512. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2008.10.087

Fritt vaksinevalg skriver:
"Bakgrunnen for advarslene er dyreforsøk som ble gjort med RNA vaksiner i forbindelse med SARS viruset i 2002. Studier viser at en vaksinen ga en forsterket immunrespons, det som på fagspråket kalles “vaccine enhancement” (vaksine-forsterkning).

Dette skjedde ikke med en gang etter vaksinering, men når dyrene senere ble eksponert for det ville, sirkulerende viruset. Da oppsto det en alvorlig betennelsesreaksjon i hele kroppen, som endte opp med dødelige lungeinfeksjoner. Det samme kunne forskerne iaktta da de skulle teste ut RSV-vaksinene på mennesker på 60-tallet. Da døde to barn."

De omtaler også denne lenger nede:
https://childrenshealthdefense.org/news/government-corruption/the-dengvaxia-disaster-was-twenty-years-in-the-making-what-will-happen-with-a-rushed-covid-19-vaccine/

PS: Jeg har overhodet ikke noen bakgrunn for å vurdere innholdet i disse sakene og studiene, jeg prøvde bare å se hva jeg kunne finne om tematikken.

2 Likes

Ja, jeg så at tallet ikke stemte, men postet det mest for å vise at man legger merke til dette som skjer , i verden rundt oss.

Ja, de 23 (nå minst 29) vaksinedrepte nordmennene har vært høyt oppe i nyhetsbildet hos noen av de største internasjonale MSM-organene, og også på de største internasjonale “konspiforaene” jeg følger.

Men så vidt jeg ser er det kun Bloomberg som har meldt om 29 vaksinedrepte, og som også antyder at de vaksinedrepte nå begynner å bli stadig yngre.

Kanskje norske medier følger etter snart.

Synd at ingen i Solbergregimet skal ta vaksinen. Hadde vært fint om alle i regimet tok den, og gjerne alle MSM-journalister også, så fort som mulig. Minst to doser. Flesteparten av Norges problemer hadde blitt løst i løpet av noen uker.

6 Likes

Regjering, storting, FHI, helsevesenet og politiet burde fått høyeste prioritering for vaksinen. Hadde jo vært synd om noen av disse kritiske funksjonene ble satt ut av spill av Korona :wink:

3 Likes

Liknande vaksinering har jo vorte rulla ut i mange land dei siste 2-3 vekene. Så ein lura på kvifor dette problemet vert rapportert akkurat frå Noreg. Kjem det av at det finst nokre samvitsfulle sjeler i systemet ein stad som nektar å avskriva alle dødsfall som tilfeldige?

dt210117

5 Likes

Vet ikke om dette er riktig, men du kan tenke deg at vaksineselskapenes renomè er også en av faktorene når slike ting skjer, fordi det er ikke så lurt å komme etterpå i forhold til investorer, og siden de ifølge det jeg har forstått, fraskriver seg ansvaret,i den forstand at man ikke kan saksøke

( kunne vært fint med noen linker her, men den til INK har noe på punkt 12 https://www.frittvaksinevalg.com/faktisk-tar-helt-feil

så om noe skjer, har de skaffet seg en viss ryggdekning, ved at de legger det fram på forhånd. Når sant skal sies, er det ifølge K11 ikke skrevet om det i MSM her,

Så er det et annet moment, og det er at det er knyttet opp mot ganske mange av Agenda 2030 sine bærekraftmål, og vi har en statsminister som er pådriver for disse målene, og har fått fornyet tillit til å fortsette .

2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.
Dessuten har vi det med at Erna har investert mye av pengene våre i vaksiner, og hvis det ikke hadde kommet fram, kan du tenke deg at det var hun som hadde fått kritikken i etterkant.

Her er firmaet Moderna i USA som lager vaksine med midler fra CEPI i Oslo.( Ernas 3 milliarder bla a )
DARPHA og Merck er samarbeidspartnere blandt annet.
De skriver :
"Under the terms of the agreement, Moderna will manufacture an mRNA vaccine against 2019-nCoV, which will be funded by CEPI. "

Søketema Erna Solberg og CEPI .

Her fra 2015 :
“Sammen med blant annet Gates Foundation har Norge skaffet fire milliarder kroner i finansiering til et program som skal stanse epidemier raskere.”

Vaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus
Vaksinealliansen CEPI, som har hovedsete i Oslo, har satt i gang arbeidet med å utvikle en vaksine mot det nye coronaviruset.

CEPI was founded in Davos by the governments of Norway and India, the Bill & Melinda Gates Foundation, the Wellcome Trust, and the World Economic Forum.

https://cepi.net/about/whoweare/
https://forum.steigan.no/t/noen-generelle-utviklingstrekk-for-epidemier/5886/5

Vi kan også ta med at Statens pensjonsfond ( Equinor ) har investert i Vaksinefirmaene.
Det er altså godt sammenvevet .

Les også hva WHO skriver :

“Immunization is playing a critical role in achieving the Sustainable Development Goals” (SDGs).

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/strategies/ia2030
Å feie ting under teppet som ble oppdaget i etterkant, vil sikkert kunne ramme selve agenda 2030 som det ligger så mye prestisje og arbeid i.

2 Likes


Ergo; Mer sensur og statlig styring av mediene gir høyere tillit. Det viser jo historien

1 Like