Nyheter MDTV Forum Om Doner

Øygruppe fra ti til tusen ganger mer radioaktiv enn Tsjernobyl


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/oygruppe-fra-ti-til-tusen-ganger-mer-radioaktiv-enn-tsjernobyl/

Hvis du trodde at Tsjernobyl er det mest radioaktive stedet på jorda, så tok du feil. I øygruppa Marshalløyene i Stillehavet finnes det områder som er mellom 10 og 1000 ganger mer radioaktive. NRK skriver: Over 60 år etter at USA testet ut atombomber på Marshall-øyene i Stillehavet, er radioaktiviteten høyere enn både i Tsjernobyl…


#2

Det hadde vært rart om den ikke var det, synes nå jeg. Med tanke på hva de brukte den til. Men det kan jo hjelpe dem å holde fingrene fra atom-knappen, kanskje?


#3

Det har vestlig MSM stort sett ikke nevnt i alle disse årene, men Tsjerrnobyl ulykken har blitt holdt “varm” i media hele tiden. Dette for at trykket mot Russland skal holdes maksimalt med dårlig presse, og at russisk ledelse og teknologi skal presenteres som annenrangs i Vesten.

Det amerikanerne gjorde på Bikini var ingen ulykke, men 67 gjentatte atomsprengninger som hver for seg ødela Bikini øygruppen i all overskuelig fremtid. Befolkningen har på ingen blitt kompensert for ødeleggelsen av deres hjemsted, helse og livsstil. Øygruppen og deres folk ble helt bevisst ofret for at USAs atomvåpen skulle perfeksjoneres som masseødeleggelsesvåpen.

Denne store forbrytelsen har gått i glemmeboken for de fleste, og mange yngre vet ikke om det, fordi vestlig MSM, eiet av de samme som eier USAs private krigsvåpen-industri og dermed atomvåpenindustrien, har underrapportert om dette.


#4

Jellyfish babies, named for their physical likeness to jellyfish, are human babies born with no eyes, head, or bones in their bodies and have translucent skin. They are one of a myriad of after effects stemming from US hydrogen bomb testing in the Marshall Islands .


#5

Hva med radioaktiviteten på Novaja Semlja, hvor Sovjet sprengte verdens kraftigste atombombe til nå - Tsar-bomben på 500 megatonn?