Nyheter MDTV Forum Om Doner

Overvåkingskameraer som leser på leppene


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/overvakingskameraer-som-leser-pa-leppene/

Overvåkingskameraer som kan kjenne igjen ansikter i en folkemengde er ingen nyhet. Nå kommer kameraene som også kan lese på leppene for å kunne registrere hva folk sier. Dette skriver avisa The Times. Tony Porter, som er satt til å følge med på overvåkingsteknologien i Storbritannia, er svært bekymret. Porter har også en blogg der…


#2

Dette frykter jeg ikke - de sliter nok med å gjenkjenne tryner. Teknologiens herrer har i hvertfall måtte ty til farget vann.


#3

Man skulle tro at et slikt system som dette lett vil kunne bruke veldig mye datakraft hvis systemet skal omfatte store befolkningsgrupper. Og store mengder datakraft vil igjen bety et stort strømforbruk. Det å begrense strømforbruket til de nye store datasentrene kan være en fremgangsmåte for å redusere overvåking og manipulasjon av befolkningen.


#4

Det vil nok utvikles passende atomreaktorer for å sørge for dette


#5

Denne teknologien tror jeg kan ha opphav i Operation Paperclip/ MK Ultra