Nyheter MDTV Forum Om Doner

Overhengende fare for fred på den koreanske halvøya?

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/overhengende-fare-for-fred-pa-den-koreanske-halvoya/

Det er mindre enn ett år siden Donald Trump sto på FNs talerstol og truet med å utslette Nord-Korea. Det som har skjedd på den koreanske halvøya siden da er ikke noe annet enn historisk, og æren for det skal de to koreanske lederne, Sør-Koreas president Moon Jae-in og Nord-Koreas leder Kim Jong-un ha. 19.…

1 Like