Nyheter MDTV Forum Om Doner

Over 800.000 demonstrerer over hele Frankrike

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/over-800-000-demonstrerer-over-hele-frankrike/

Av Halvor Fjermeros. Etter oppfordringer fra en rekke fagforbund, med CGT og Force Ovriere (FO) i spissen, har Frankrike på ny trappet opp streiken som nå har pågått sammenhengende, men med ulik styrke i 36 dager. I dag var 33 prosent av togførerne og 66 prosent av konduktørene i streik. Og fagforeningenes evne til å…

5 Likes

Økonomisk betyr det mer skatt til staten og 10% mindre utbetaling til pensjoner?

Med 9% arbeidsledighet ca, betyr forslaget mer arbeidsledighet blant unge. Mens å senke pensjonsalderen fra 62 til 60 åra betyr 5% flere jobber for unge.

Selvfølgelig hadde det vært bedre å slippe ungdommen til, for de er ferskvare og hvis en lar de gå ubrukt, så risikerer en at de blir ødelagt.
Det er også best å ha pensjoner som kan sikre livsoppholdet til de utbrukte. For de bruker penger, og det er akkurat det penger er til for.

Prosenter er tall folk kan forholde seg til. Hva er dine tall for det samme?

Prosenter er ikke tall, det er brøker, avhengig av andre tall. Ellers er de verdiløse.

2 Likes

Individuals have the choice to retire in an age bracket between 63 and 68, but there are strong financial incentives to retire later. Early retirement is possible as of the age of 62 linked to reductions of the pension income accounting for 0.6% per month. The Finnish parliament is trying to encourage later retirement to ensure that the state pension provides sufficient funding.

Finland tror det er bedre eldre arbeidstakere jobber lengre, og at unge arbeidstakere går på trygd … for som de sier: da blir pensjonskassa mindre … og ifølge finske politikere er det bra

Så det er derfor sosialistene ivrer for fremdeles import av ukvalifiserte arbeidskraft, så ungdommen ikke skal kunne skaffe seg arbeidserfaring?

1 Like

Anvendt på Norge blir prinsippet at man skaper 5% flere jobber i Norge på den måten, som fylles opp med innvandrere fra EU-land som Baltiske stater.
Da kan vi bevare samme arbeidsledighet blant ungdom

Den store utfordringen Norge har er hvordan overføre oljeinntektene til neo-adelen. Her kunne media erklære Norge for “kriseområde”, som vil kreve 200 mrd kr som umiddelbar løsning. Neo-adelen vil da løse krisen for oss, med 200 mrd kr som kompensasjon for jobben,

Er jo høyresida som er pro eu. SV og Rødt er de eneste sosialistiske partiene i Norge nå. De er såvidt jeg veit mot EU og det du kaller import av ukvalifisert arbeidskraft.

1 Like

Sv og Rødt vil ha tusenvis av flere flyktninger, og når det gjelder oss nordmenn, så eksisterer vi ikke i deres øyne.

Så du mener alle må leve i hver sin rase-inndelt stat, for at ting skal være bra?

dette er vissvass. Nordmenn står MYE sterkere i Norge enn noen andre, inkludert samer som har vært her ganske lenge. Dere trenger ingen beskyttelse fra andre grupper, men jeg vil nok si at det er andre veien, at man må jobbe for å begrense majoritetens makt over minoriteter… som er sosialistisk tankegang.

1 Like

Eksisterer nordmenn, og har vi rett til å forbli en kraftig majoritet i eget land?

Beskytter du et barn mot monstre eller monstre mot barn?

1 Like

Da får vi begynne å få unger da… hvor vanskelig kan det være?

1 Like

Vi kan ikke avle oss ut av dette, og hadde ikke arbeiderklassen blitt tvunget til å betale for innvandrernes barn, kunne de hatt råd til en bolig i ung alder selv, hvor de kune fått egne barn.

Jeg stoler ikke på den grafen, og jeg mener det finnes løsninger som at hvis verden er mer rettferdig og stabil vil ikke de som nå er fattige få så mange barn lengre. De blir mer like oss. Løsningen er ikke å lukke dørene for andre. Men samtidig skal man ikke være naiv heller, der er jeg enig med deg. Finnes mange som bare utnytter regelverket for å få opphold… men hvor går grensa for mistenksomhet?

2 Likes

Per idag har vi altså 7 mrd ca.
Asia 4.500+ mill
Europa 700 mill
Amerika 500-600 mill
Afrika 1.100 mill

Jordens befolkning forventes å toppe på 9 mrd, deretter synke
Levealderen er høy i Karibia, Ecuador, og ganske høy i Kina.
Lavest er lavealderen i Afrika, takket være de hvite rasistene

Selvfølgelig, fordi den er fra FN?

Det er det konservative estimatet, og det har kommet en ny i 2019, men jeg gidder ikke lete den opp.

Så vi skal bli til en minoritet i eget land, fordi vi ikke kan si nok er nok?

Dette er å støtte folkemord, og folkemord er straffbart. Selvfølgelig vil det ikke bli påtalt under dagens regime, men når venstresiden klarer å definere al innvandringsmotstand som rasisme og hat, så bør man ikke bli sjokkert om andre trekker definisjoner til det ytterste heller.

Vi går mot En global landsby. Spørsmålet er hva slags global landsby … Hunger Games eller hva.
Verken USA eller Norge har vært noe demokrati. En elite styrer.
Idag er anglo-sakserne (Kaukasere) eliten i verden.

Kaukaserne

2 Likes

Og hvorfor skal ikke Nordmenn kunne bli minoriteter i “sitt eget land”. Mange folkeslag som har måttet flytte eller bukke under i historien til mennesker. Man må tilpasse seg virkeligheten. Men den er ikke for nå truet av andre raser mot nordmenn. Trusselen finnes bare i fantasien til en rekke folk.

1 Like