Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ostehøvelreformen som raserer velferdsstaten


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/ostehovelreformen-som-raserer-velferdsstaten/

Av Øyvind Andresen. Regjeringa innførte noe de kalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i 2015 (ABE -reformen) etter «ordre» fra OECD. (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  I likhet med «nærpolitireformen» er navnet på denne reformen en bløff. Ja, det er ikke en gang en reform, men et årlige kutt i bevilgningene til offentlig sektor i takt…


#2

Det verste er nesten at det sverter ostehøvelens navn.
Den eneste grunnen til å spare i offentlig sektor er for gi en håndsrekning til bankene- igjen. Eller muligens for å skremme oss fra å få barn, bygge hus eller gjøre noe annet som forutsetter tro på framtida.


#3

Eller rett og slett følge NWO-oppskriften hvor agendaen er å tvinge “folk flest” i kne. Når vi nekter for at denne agendaen finnes får vi bare som fortjent.


#4

Man kan lure på om den foreslåtte nedleggelsen av Ullevål sykehus og flytting til Gaustad (rikshospitalet) er gjort for å lage et sykehusvesen i Oslo som har begrenset fysisk kapasitet innebygd (fordi tomten på Gaustad er for liten på sikt). Derigjennom kan det tvinges frem økt effektivitet, eller det hele kan være for å svekke det offentlige helsevesen såpass mye slik at folk i stadig større grad blir tvunget over til det private helsevesen.


#5

#6

Det akkurat der jeg alltid detter av- på effektiviteten. Nytale.