Nyheter MDTV Forum Om Doner

Osloavtalen og Harald Stanghelles sjølkritikk

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/01/osloavtalen-og-harald-stanghelles-sjolkritikk/

Av Lars Birkelund. Idealisme uten realisme er det farligste som finnes. Især når «idealismen» er blandet med ambisjoner om personlig ære og berømmelse. Harald Stanghelles sjølransakelse her er forbilledlig. Han ønsket opprinnelig at Terje Rød-Larsen og Mona Juul skulle få fredsprisen. «Sjelden har så gode intensjoner fått så katastrofale konsekvenser. Troen på at den gode…

Så klart du ikke kan stole på folk som går med permanent jugekors. De har rigget seg til med et årlig rituale som skal gi tilgivelse for alle synder de vil begå i det påfølgende året. Det er viktig å merke seg at synd i jødenes oppfatning kun kan begåes mot andre jøder. Oss andre trenger de ingen tilgivelse fra.

1 Like