Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ornitologer: Vindkraftprosjektene som må stoppes

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/ornitologer-vindkraftprosjektene-som-ma-stoppes/

At norsk vindkraftutbygging har gått på tvers av store naturverdier er synlig for de fleste, selv for myndighetene. Nå ønsker de å stramme inn. Men allerede konsesjonsgitte anlegg som er i konflikt med viktige naturverdier og internasjonale forpliktelser, må stanses etter energilovens § 10-4, eller ikke gis utsatt igangsettelsesfrist. Dette skriver Martin Eggen og Alv…

5 Likes

Vindkraftmarerittet har vist for all verden at rovdyr og fugler kun er viktigere enn bønder. Å ikkje nåkka meir, for å sitere en forhenværende politiker.

1 Like

Hva sier Miljøvernminister Ulvestuen til dette?

3 Likes

Jeg ønsker ornitologene lykke til, en får håpe at de med sin ekspertise får nok oppmerksomhet i MSM for sine innvendinger mot monstermastene. Men nå har regjeringen gått inn for ISDS i alle avtaler, og det er høyst sannsynlig at utbyggerne vil saksøke når de kan hvis de ikke får bygge ut med de konsesjonene som er gitt.

At turbinbladene på monstermastene desimerer den lokale bestanden av fugl er en ting, men de desimerer også insektlivet i industriområdet som monstermastene utgjør, og insektlivet er hva den lokale fuglebestanden lever av i sommerhalvåret, spesielt i hekketiden da insekter er hovedføden for fugleungene. Bare i Tyskland moser vindturbinbladene over 1200 tonn insekter. Avisings-væsken for turbinbladene forurenser også bakken, og vil gi forurensning som ytterligere kan skade fuglebestand som har reder på bakken.

Norge trenger ikke vindturbin-industriområder, vannkraftverk produserer mer enn nok strøm for husholdninger og industri, og vannkraftverkene kan oppgraderes til å produsere 22-30 twt til uten mer å bruke mer naturareal eller utbygging av linjenett. En optimistisk 30-50 twt fra vindkraft her i Norge kan Europa med et årlig forbruk på 20000 twt enkelt utmerket godt klare å spare inn med enøk tiltak.

Utbyggingen av vindkraft er kun til glede for utbyggere og kraftspekulanter, mens husholdningene får regningen med høyere strømpriser og nettleie. ACER er bondefangeri, Norge eksporterer billig og ren vannkraft til Europa, og får brun strøm fra Europa og ustabil vindkraft tilbake til EU priser.

3 Likes

Avisings-væsken for turbinbladene kan også havne i det lokale drikkevannet. Også lekkasje av hydraulikkolje fra turbinene kan havne i det lokale drikkevannet. Isfall fra vindturbiner er farlig og trolig må områdene stenges for fri ferdsel i vinterhalvåret (og dette vil nok skuffe de som hadde sett fram til å få nye ski/tur-veier i området).

3 Likes

De har planlagt flere kilometer med anleggsveier til vindturbin-industriområder enn til veiutbygging i det ordinære veinettet. Samtidig som de bygger ned utkant og bygde-Norge for å få folk spesielt unge til å flytte til de store byene. De kan virke som at Norge utenfor de store byene bare skal ha nok infrastruktur til å ta ut landressursene, et mål for globalistene som vil at verden skal bli ett stort marked uten nasjoner med nasjonal identitet.

3 Likes

Ikke helt sikker på at det er lurt å bygge ut vannkraft i større grad enn allerede heller. Det er også et inngripen i natur.

2 Likes