Nyheter MDTV Forum Om Doner

Organisering

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/organisering/

Av Frode Bygdnes. Mange fagforeninger har problemer med å få avviklet sine medlemsmøter og årsmøter i disse dager. Mest all organisering går ut på å møtes. Det ser ut til å bli en merkelig markering for våre merkedager som 1.mai. Slike dager er først og fremst en massemønstring. Den markeringa er vi helt forhindret fra…

1 Like