Nyheter MDTV Forum Om Doner

OPS - dyrt og dumt

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/04/ops-dyrt-og-dumt/

Av Frode Bygdnes. Vegutbygging med offentlig og privat samarbeid (OPS) er å lånefinansiere vegene og binde opp fremtidige statsbudsjett. Det er å gi de største entreprenørene enerett til vegutbygging samtidig som det offentlige gir fra seg styringsrett og kontroll med prosjektene. Det er omtalt 3 OPS-prosjekter i Nasjonal transportplan frem til 2029. Det er i…

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.