Nyheter MDTV Forum Om Doner

Oppsummering og veien videre i kampen mot ACER og EUs Energiunion

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/03/oppsummering-og-veien-videre-i-kampen-mot-acer-og-eus-energiunion/

Av Boye Ullmann. Til klubber, fagforeninger, forbund og andre interesserte Det bør vurderes fortsatt om §115 i Grunnloven skal utfordres juridisk. Dette må ulike Nei til ACER miljøer vurdere. Vedlagt ligger vedtak fra LO, Fellesforbundet og årsmøtevedtak i avd 25 Stavanger Fellesforbundet. Ikke minst en oversikt som speiler bredde og et fantastisk engasjement i ACER…

3 Likes

Det er veldig synd at saken om ACER ikke kom mye mer i fokus før Stortingsvaglet, da kunne valget ha fått et ganske annet utfall. Nettstedet Stopp ACER har nå visstnok over 100.000 følger og det er stor aktivitet hele tiden. Det er et helt enormt egasjement i befolkningen når det gjelder ACER. Men problemet er at de massive folkelige reaksjonene kommer for sent.

Det norske demokratiet fungerer nå på den måten at viktige saker ikke omtales før stortingsvalget. Dermed vet ikke velgerne hva de egentlig stemmer på ved et stortingsvalg. (Man kan godt si at velgerne dermed blir lurt av både politikere og av media, og Nei-til-EU gjorde kanskje en for dårlig innsats før valget?). I løpet av disse 4 år kan Stortinget vedta både det ene og det andre som feks medlemskap i ACER og i TISA og flere EU-direktiver. Begge disse avtaler kan bli katastrofale for Norge. Og ved neste stortingsvalg kan det være for sent å rette opp skadene. Men så ser det ut som vi tross alt har litt flaks, Island kan komme til å si nei til ACER. Sier Island nei kan ikke ACER bli en del av EØS-avtalen, og Norge kan heller ikke bli medlem av ACER.

Det kan være en viktig oppgave ved neste valg å sikre at nei-partiene på Stortinget kommer i flertall på Stortinget for å sikre at Norge feks ikke blir meldt inn EU (men trolig vil det kreves 3/4 flertall for at noe slikt skal skje). Det er kanskje på tide også å vurdere innføring av regler for folkeavstemminger i grunnloven, vi trenger noe slikt for å beskytte folkestyret mot politikere som driver med dobbeltspill.

4 Likes