Nyheter MDTV Forum Om Doner

Oppsto hatet i verden med sosiale medier?

Vis meg dine troverdige kilder som gir meg plantegninger over gasskamrene. Som forklarer meg hvordan gassingen ble utført i praksis. Hvordan de fikk ut gassen mellom hver gang osv. Alt aboslutt alt ned til minste detalj vil jeg lese.

Link meg kilder så skal jeg begynne å lese.

Det er ikke noe ventilasjonsjonssystem, en dør, og gassen skal ha blitt introdusert som pellets gjennom hull i taket.

Årsaken til at man bruker pellets med adsorbert blåsyre er at det må høy varme til for å få rask fordamning, slik at det ikke er farlig å åpne en boks, strø ut litt i hver etasje, og så gå ut før blåsyra gir giftige konsentrasjoner. Når man gasser et hus, så venter man et døgn eller mer, så man er sikker på at blåsyra er fordampet, om jeg husker riktig.

Pellets er også fint å bruke i en desinfiseringsmaskin, som blåser oppvarmet blåsyreluft gjennom kamre med klær.

1 Like

Er du en faens komiker? Du mener altså at du sier lufta ut og gassmasker og linker til en side du ikke har lest? Det er å svare? Det er altså nivået vi skal legge oss på i bevsisførsel. Du sier lufting og masker og det det!! Er det noe jeg misser her? :slight_smile:

Jeg er ingen arkitekt, og det er heller ikke du. Men prinsippet her er veldig enkelt. Utlufting. Jeg har bodd og overlevd å bo i et gasset hus i et år. Folk bruker CO-gass for å ta selvmord. Man dør ikke av å få ut liket, men man kan drepe både seg selv og andre ved å slippe gass inn et lukka rom.

Det jeg ser er realiteten her, er at du ikke ønsker å forstå. Du har av politiske overbevisningsgrunner ønska å tro på løgnen, og du holder på løgnen fortsatt, men innerst inne tror jeg du også vet at dette er en historisk realitet.

Og du er enten for dum eller lat til å gjøre de undersøkelsene som skal til for å svare på spørsmålene mine!

Teknisk sett er det ikke noe annet prinsipp når man dreper mennesker enn når man dreper skadedyr. Og nazistene omtalte da også jødene som skadedyr. Og det gjør du også, gjør du ikke vel?

Dette er typisk for nazistenes argumentasjonsnivå. Man ber om tekniske tegninger, som man, som ikke-arkitekt selv, har null forutsetninger for å vurdere, og fraværet av slike tegninger fra en motdebattant, som åpent erkjenner å ikke være arkitekt, blir tolket som bevis på at alle de utallige offisielle dokumentene og vitnebeskrivelsene fra begge sider, og alle menneskene som aldri kom tilbake, alt sammen er diktet opp.

Kan du forklare meg hva som ikke er kosher med tekniske tegninger?

Verken du eller jeg har kompetanse til å forstå dem, så det er en total avsporing av det som grunnlaget for å kunne fastslå at Holocaust fant sted.

Du kan finne dem på nizkor, men du vil ikke finne noe som ikke revisjonistene har hatt det stor moro med. De har en slik kurv-mekanisme de skal ha senket ned i hullene i taket, som ikke er beskrevet noe sted, men som må ha vært der, om gassingen skal ha fungert. Når det gjelder blåsyre-komplekssaltet prøyssisk-blå, så skjer det når gassen reagerer med jernoksid, og jernoksid finner vi i murstein.

Desinfeksjonskamrene har vegger av murstein, og disse har blitt blå av blå-syren (blå-syre har fått nav fra prøysisk blå om jeg husker riktig), mens lik-kjellerne som egentlig var gasskamre i følge ortodoksien, ikke oppviser noen slik blåfarve. Ikke fant Germar Rudolf det heller når han brukte kjemisk analyse, men han ble utlevert fra USA, og havnet i tysk fengsel.

Når jeg begynte i 2006 så var det ennå en debatt som foregikk, men i 2008 var denne strategien forlatt til fordel for sensur, da de ikke kunne ha noen debatt med de hullene som var i den offisielle forskningen.

1 Like

Ikke begynn med hasbarah offer rolle svada. Jeg er muligens ikke arkitekt, men skulle det være nødvendig så har jeg en i familien som sikkert kan forklare meg det jeg ikke forstår.

Jeg har teknisk fagskole i Petroleums produksjon. Det er ikke all verden, men det er nok til at jeg kan lese tekniske tegninger over olje platformer.

Hva er det jeg ikke kan forstå? Er jeg for dum mener du?

Jeg er snekker og kan være til hjelp. :slight_smile:

Du behøver ikke være ekspert, for å kunne si at med 1000 døde mennesker, og ei trang dør, så ville de gjort det bra om de klarte 1 død per 10 sek ut døren, og da vil det ta tre timer.

Logistikken opp den trange vareheisen, gir et tilsvarende problem, men drøyere, og da har vi ikke begynt med logistikken med krematoriene.

Som sagt, du får ikke meg, som ikke er noen tekniker på noen måte, inn i en slik tøvete teknikk-debatt, verken om dette, eller om konstruksjonen av Twin Towers, eller av månelandingsbildene, eller noe annet konspirasjonsteoretisk vrøvl. Men selv jeg kan forklare det veldig enkle prinsippet med utlufting gjennom hvilken som helst mekanisme, og bruk av gassmasker, som i seg selv er mer enn tilstrekkelig til å avviser den “tekniske” argumentasjonen fra nazister mot at Holocaust fant sted. Som samfunnsviter har jeg oversikt over grunnleggende kildekritiske prinsipper, og et av de mest grunnleggende prinsippene er at man ikke skal tro på kilder som uttaler seg om avanserte tekniske tema de ikke har ekspertise på. Og det gjelder selvsagt også for meg. Nazister mangler imidlertid denne grunnleggende selvinnsikten, og tror de er i stand til å falsifisere ting seriøse forskere har dokumentert, ut fra sin egen høyst begrensa kompetanse.

Ja, godt eksempel. Nazi-snekkeren later som han vet mer om det tekniske rundt utryddelsesleirene enn verdens fremste eksperter på området.

Nei, det tror jeg ikke de er. Jeg tror populasjonsveksten, som tok til for rundt 72.000 år siden, markerer et skifte i forhold til akkurat det og at menneskeheten har blitt bragt stadig lengre ut av homeostase, etter den tid. Jeg tror det er årsaken til at evolusjonen av stadig større menneskehjerner først stagnerte, for senere å reverseres, og at denne utviklingen har skutt stadig større fart. Hjernen til et nyfødt menneske er kun 1/5 av størrelsen til en voksen hjerne, alt etter ett år er den hele 4/5 av voksen størrelse, og jeg tror de tidligste fasene av livet vårt er av mye større betydning for hvordan vi får det senere i livet, enn hva Robert Sapolsky med flere tar høyde for i dag.

I følge klassisk psykologi er selvfølelsen vår (en del av selvbildet vårt, ved siden av selvtillit) nemlig ferdig utviklet alt ved fem til seks års alder, og det er selvfølelsen som i stor grad avgjør hvordan vi håndterer stress, og hvor lett vi blir stresset, senere i livet. Fortsatt i følge klassisk psykologi utvikles selvfølelsen seg først og fremst i relasjonen til moren vår, og tatt i betraktning av at barn i dag tilbringer mindre tid med mødrene sine enn de noen sinne har gjort (fire timer per døgn, om mor har universitetsutdannelse eller mer, i følge SSBs tidsbrukundersøkelse for noen år tilbake siden) er det ikke overraskende at mange mennesker i dag sliter psykisk. Selvfølelsen bygger på opplevelsen av å være velkommen, ønsket, av å høre til med andre, av å bli sett, hørt og respektert, og ikke minst av å bli beskyttet. I mer generelle termer handler det om opplevelsen av å ha identitet, integritet og egenverdi. Selvtillit derimot er en variabel gjennom hele livet, som stiger og synker i takt med hvordan vi presterer. Har man svekket selvfølelse vil man således kunne kompensere for det ved å prestere høyere, for derved oppnå et tilfredsstillende selvbilde, og det mener jeg er en viktig innsikt. Grunnen til det er at makthavere således vil kunne få en mer produktiv befolkning (og ikke bare økt populasjonsvekst, som jeg har vært inne på tidligere), om de systematisk sørger for å forpurre tilknytningen mellom mødre og barna deres, blant annet ved å traumatisere nyfødte. Det mener jeg har blitt gjort i omtrent 72.000 år, med forskjellige midler og alltid med redusert ammeperiode som endel av oppskriften, og la meg bruke meg selv som et eksempel på hvordan det ble gjort i Norge da jeg ble født (med en repost av en kommentar jeg skrev i et annet forum):

“Jeg ble født på Aker sykehus, i 1964, med et kraftig klaps på rumpa. Legene mente nemlig at spedbarn trengte å trene lungene og hva var vel da mer naturlig, enn at vi startet treningen med det samme? (I ettertid har det vist seg at det kanskje ikke var så nødvendig likevel, men hvem kunne vel trodd det?) Så snart lungetreningen var godt i gang ble navlestrengen klippet og selv om den fortsatt inneholdt nesten 1/3 av blodet, som normalt ville fyllt kroppen min etter en naturlig fødsel, så overlevde jeg likevel. Deretter bar det til vaskevannsfatet, før veiing og måling sto for tur, og etter en god del sprøyter var det endelig tid for kosmetisk kirurgi. Jeg hadde nemlig en bønnestor utvekst ved det høyre øret, som selvsagt ikke skulle være der, og etter et raskt snitt med kniven (uten smertestillende midler selvsagt, all den tid jeg i følge datidens legevitenskap likevel ikke kunne kjenne smerte) var jeg omsider klar for pupp og fotografering (godt innpakket i et pledd som forhindret enhver overflødig hudkontakt med mora mi, og med en stor og god bandasje over øret). Først ble vi imidlertid rullet ut til mødrerommet og der, under blafrende neonlys og til blitz-lampens festlige glimt, fikk jeg mitt første og viktigste måltid i livet. Den første seieren i livet (det å endelig finne mors brystvorte, etter først å ha strevet litt for det) var det imidlertid ikke så nøye med og puppen ble regelrett stappet inn i munnen min, med god og kyndig hjelp fra omsorgsfulle sykepleierhender. Slik skulle det visst være og endelig var jeg i himmelen, i hvert fall for en halvtimes tid. Da var det nemlig tid for mora mi å hvile (hun måtte jo bli klar for aktivt virke så fort som mulig igjen, må vite) og jeg ble båret ut i spedbarnsavdelingen. Der ble jeg lagt i ei seng, side om side med resten av hylekoret, for å sove til det var klart for neste måltid. Det bestod av morsmelkerstatning, så næringsrik og feit at jeg var mett i mange timer og lovpriset av både lekmann og lærd. Morsmelk var jo på langt nær så bra og rytmen vi fulgte (med seks måltider per dag, hvorav tre med mirakelmix) var akkurat nok til å forstyrre mødrenes melkeproduksjon, såpass mye at ammingen deres ble til et problem. Hele tre ganger tretti minutter per døgn fikk jeg med henne og at mor og jeg knyttet tette bånd, alt der på fødestua, det sier seg selv. Etter fire døgn (normen var åtte døgn, selv om de fleste kun fikk fem) bar det hjem til egen seng, på eget rom, og alt etter legenes anbefalinger.”

Babyer har blitt holdt over ilden, holdt under vann, omskåret, arret, strukket, slått og blitt bestialsk behandlet på utallige vis av ulike folkeslag, opp gjennom tidene, og det er ingen tilfeldighet. Resultatet er svært likt det som kalles for “domestication syndrome”, mener jeg, og jeg legger ved et lite avsnitt av den engelske Wikipedia-artikkelen for å illustrere det:
" Domestication syndrome is a term often used to describe the suite of traits arising during domestication that distinguish crops from their wild ancestors.The term is also applied to animals and includes increased docility and tameness, coat color changes, reductions in tooth size, changes in craniofacial morphology, alterations in ear and tail form (e.g., floppy ears), more frequent and nonseasonal estrus cycles, alterations in adrenocorticotropic hormone levels, changed concentrations of several neurotransmitters, prolongations in juvenile behavior, and reductions in both total brain size and of particular brain regions."
Vi mennesker deler mange av de samme trekkene og jeg mener at vi er den mest domestiserte, av alle domestiserte arter. Det gjør oss tammere, mer tilbøyelige til å klynge oss til autoritetene (infantil adferd), og den iboende angsten som er skapt i oss gjør oss lettere å herske over tror jeg. Paradoksalt nok er det elitene som har blitt traumatisert i størst grad, i hvert fall opp gjennom tidene, og trolig har det skapt herskere med en øket tendens til både systemtrohet (også i form av religiøsitet), mindre empatisk adferd og med større behov for å bekrefte sin egenverdi gjennom høye prestasjoner. Napoleon ble for eksempel stadig prylt av faren sin, nettopp i den hensikt å “herde” ham, og lenge var det vanlig å sende tronarvinger til andre kongehus alt i treårsalderen, med den traumatiserende effekten det etter alt å dømme hadde på dem.

Jeg tror det du skriver om homoestase, eller snarere mangel av det, er helt riktig. Man - drives - til galskap, sa folk gjerne i gamle dager, og i en verden som bokstavelig talt er gal, og med en fullstendig sinnsvak konformitet, tror jeg det er så sant som det er sagt. Jeg tror menneskenaturen er langt over bristepunktet, i forhold til hva den tåler av stress, og at symptomene formelig står i kø. Jeg kan nevne mange fler eksempler enn de jeg alt har nevnt, og at jenter får mensen tidligere av det er jeg overbevist om, og takk for tipset. :slight_smile:

1 Like

Nå tror jo du at Muhammed fløy på en hest med vinger, så jeg kan godt forstå holdningen.

Når jeg sluttet å tro på jødegassingene i 2006, så var det ikke så mye revisjonisme ute på nettet, så derfor ble det en test for meg å se på om logistikken var mulig, og… det var den ikke.

Hadde det vært tvil om at dette var mulig, hadde i hvertfall livet mitt blitt andreledes, da det var at jeg var så forbannet over å ha blitt løyet til i en alder jeg ikke kunne si i mot, at jeg begynte først med holocaust debatt, hvilket førte til interessen for memer som et verktøy for å få en slutt på fryktsamfunnet, hvor alle går på eggeskall.

1 Like

Jeg frykter at om noen generasjoner vil alkohol være forbudt. CBD olje like naturlig i maten som D vitamin.
En sivilisasjon ala`Lord of the flies. En verden hvor vi ikke lenger blir i biologisk forstand, ferdigutviklet.
En verden befolket av super intelligente umodne ikke ferdig utviklede mennesker. Hvor ingen regler, lover eller moral står skrevet som i sten, men endres alt etter hva en føler. Det at vi bombet Libyere for å redde dem fra soldater på Viagra. Fikk meg inn på dette dommedagsscenarioet av menneskene rundt meg.

Den var det, men du har ikke nok kompetanse eller innsikt i detaljene til å forstå det.

Du er jo bare nedlatende og bastant. Jeg har som sagt kompetanse til å lese tekniske tegninger over olje plattformer i nordsjøen. Hva er det jeg ikke kan forstå?

Hvorfor må du være nedlatende istedenfor å gjøre litt arbeid så du kan svare på noen spørsmål?

Og istedenfor å gi en karakterirsering av meg som menneske, så svar på noen tekniske spørsmål heller.
Eventuelt bare klapp i gjen og ikke anta at jeg har de samme begrensningene som det du har :slight_smile: