Nyheter MDTV Forum Om Doner

Oppsto hatet i verden med sosiale medier?

For drøyt 150 år siden fikk jenter menstrasjonen i 17 års alderen. Nå er den 13 og fallende.
Så en kan ganske trygt si at det har skjedd og skjedd enorme evolusjonsbiologiske endringer som ikke har fått spesielt mye oppmerksomhet av offentligheten.

Det har du rett i, men vår sivilisasjon er ny og ulikt alle andre før oss så er vår sivilisasjon nå global.
Så poenget til Heyerdahl var at skulle vår sivilisasjon overleve videre, så blir det den første.
Samtidig så understreket han farene og forksjellene ved en nå global sivilisasjon.

Enig, og her har jeg mye å legge til. Jeg er imidlertid nødt til å komme meg avgårde og legger heller ved en kommentar jeg skrev i en annen debatt, i første omgang. Den tar for seg ammeperiodens varighet gjennom historien, og er relatert til det vi diskuterer:

Ja, utallige barn har dødd eller blitt skadet, fordi de ikke har blitt ammet eller blitt ammet for kort, og trolig har dette røtter hele 72.000 år tilbake i tid. Populasjonnsberegninger viser nemlig at menneskepopulasjonen da med ett begynte å stige, etter å ha hatt en svakt negativ vekst i flere millioner år, og den eneste plausible forklaringen på det er at ammeperioden ble forkortet, noe som reduserte varigheten av det som kalles for “ammebetinget ufruktbarhet”. (En annen hypotese bygger på at teknologiske nyvinninger økte tilgangen til mat, noe som resulterte i populasjonsvekst, men den forutsetter imidlertid at populasjonsnedgangen var forårsaket av at forfedrene våre sultet ihjel forut for den tid. Det er liten grunn til å tro at den mest intelligente skapningen på jord, som til alt overmål også var omnivor og med utstrakt tilgang også til marin føde, var utsatt for sult i millioner av år, all den tid verden på den tid formelig bugnet av matressurser, og den hypotesen faller for sin egen urimelighet.) Forut for den tiden ble barn trolig ammet til de mistet melketennene, slik alle andre primater gjør, og trolig har reduksjonen av ammeperioden sammenheng med fruktbarhetskultuser man finner spor av fra denne perioden. Populasjonsveksten ledet i sin tur til det som gjerne kalles for “den andre bølgen av emigrasjon fra Afrika” og trolig bestod den av en raskere reproduserende, og kanskje også en mer aggresiv mennseketype, enn den foregående. De tidligste avbildninger av matriarker man kjenner til viser at de ble fulgt av små “armeer” av medhjelpere, og trolig var dette ammer, barnepiker, legekyndige osv. som erstattet matriarkenes rolle som mødre. De tidligste referanser til amming i historien er i lovtekster fra Midtøsten, som setter en øvre grense for ammeperiodens varighet til 3,5 år, og på midten av 1300-tallet innførte kirken en tilsvarende lov i Norge. Martin Luther mente at “overdreven” omsorg for barn var unødvendig. Han anbefalte at foreldre ikke knyttet følelsesmessige bånd til barna sine før de var fyllt fem år, siden svært mange av dem døde i småbarnsalderen uansett, og forventningene om å avvende barn tidlig var sterke på hans tid. De senere pietistene mente at “overderven” omsorg for barn var direkte syndig, med påfølgende nedgang i ammeperioden som resultat, og selv om dagens propaganda spiller på positive verdier (som mødrenes frihet, fedrenes mulighet for å ta mødrenes rolle, moderne morsmelkserstatningers kvalitet osv.) er resultatet det samme. I dag er ammeperiodens varighet nede på 3,5 måneder, på verdensbasis, og jeg mener at det ligger en bevisst tanke bak. Det finnes nemlig ingen større makt enn det å forme neste generasjon, og for å gjøre en lang historie kort mener jeg at dette handler om å domestisere oss. Domestisering fører nemlig til mer tamme, letthåndterlige dyr, som beholder et infantilt atferdsmønster livet gjennom, og den eneste rimelige forklaringen jeg kan finne er at dette er måten makthavere har kontrollert millioner av undersotter på, opp gjennom historien.

1 Like

Spennende lesning, som gjorde at dette er noe jeg vil lære litt mer om :slight_smile:

Tror du @John_Arthur_Paulsen tør å komme tilbake å svare på hvorfor han ikke har tatt ett oppgjør med Torgeir?

Den som tier samtykker har jeg fått høre mange ganger her, så når Torgeir sier at det er riktig å bruke vold mot “nazister” , da lovverket ikke forbyr dem å snakke, så kan vi ikke anta annet enn at @John_Arthur_Paulsen er enig i det.

Lars Birkelund har heller akldri tatt et oppgjør med hans sides drittsekker av hva jeg har sett, så da kan man ikke annet enn å anta at han støtter vold han også.

1 Like

“så kan vi ikke anta annet enn at @John_Arthur_Paulsen er enig i det”
Hvem er vi, og hva i huleste bygger du denne antagelsen på? Prøver du å tillegge noen meninger uten å spørre vedkommende, må du i det minste forsøke dokumentere slike pstander. Hvis du ikke kan gjøre det, fjern påstanden din umiddelbart. Er noe av dette fortsatt uklart, send meg meil.

Ja, det er veldig interessant og jeg svarer deg her, i stedet for i den andre tråden, siden jeg la til noe i kommentaren i denne tråden som ikke sto i den andre. Men aller først har jeg en kommentar til det du nevnte, om at jenter fikk mensen i 17-årsalderen for drøyt 150 år siden, men at de nå oftest får mensen når de er rundt 13. Det var nytt for meg og det som slo meg når jeg leste kommentaren din var at mange planter reagerer på samme vis når de utsettes for stress (f.eks. lite vann), ved at de setter blomst tidligere enn normalt. Hvis de to eksemplene har en sammenheng, vil jeg tro at det er noe som karakteriserer svært mange livsformer og at det dermed også er beskrevet i vitenskapen. Jeg visste imidlertid at jenter nå når puberteten ett år tidligere, enn mødrene sine, og hvis du vet mer om dette er jeg lutter øre. Jeg kan forøvrig legge til at store primater også hadde lengre reproduksjonshastighet tidligere og om jeg ikke husker helt feil er den redusert med omkring ett år, fra rundt 5 år og 3 måneder til nå rundt 4 år og tre måneder. Ta det siste med en klype salt siden jeg ikke har bøkene mine tilgjengelig, for å sjekke opplysningene (bor i Italia for tiden).

Jeg har vært opptatt av disse sakene i over ti år og har samlet såpass mye informasjon at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne, men en ting som er lett å få bekreftet (særlig om man slår opp i litt tilårskomne leksika, siden de nye ofte er mangelfulle og vage), er at ulike dyrearter alle har en vel definert reproduksjonshastighet - unntatt mennesket. Det er en pussighet, i seg selv (som forøvrig føyer seg inn i en rekke av tvilsomme påstander om menneskenaturen, som vitenskapen opererer med), og det sier sitt at dette aldri har blitt vitenskaplig forklart. Det bare “er sånn” og når jeg har forsøkt å få forklaringer på det, fra fagfolk innen norsk akademia, får jeg bare svadasvar tilbake.

En ting som har slått meg er at alle dyr med store hjerner (som hvaler, elefanter, neshorn, flodhester, giraffer etc.) også har svært lav reproduksjonskapasitet. De tilbringer åresvis med å fostre ett til to avkom av gangen, mens man i den motsatte enden av den skalaen finner dyr som f.eks. stillehavsøstersen, som knapt nok har hjerne over hodet og som sprer opptil 300 millioner egg fritt i vannmassene. Andre skalldyr (med større hjerner enn stillehavsøstersens) f.eks. hummer sprer lang færre, men vesentlig større egg. Fisk (som vanligvis har større hjerner enn tilsvarene store skalldyr) sprer oftest enda færre, men større egg, og slik fortsetter det oppover i evolusjonsrekkefølgen (om enn med endel avvik for enkeltarter). Egget representerer selvsagt en investering i hvert enkelt avkom, noe også fostringen av det gjør, og det har fått meg til å anta at disse tingene har en sammenheng. Et menneskebarn er det mest omsorgstrengende avkommet, av alle pattedyravkom, og hvorfor det er så relevant i denne sammenhengen skal jeg eventuelt komme tilbake til senere (om du fortsatt synes at det er interessant), men nå må jeg ha en pause.

1 Like

Alle som leser på Steigan, og påstaden bygger på at du ikke har tatt et oppgjør med ham, og ikke har du kommentert de apatiske asylbarna og eller de muslimske voldtektsgjengene i England heller.

Du kritiserte meg og Dias, men du har latt Torgeir gå fri, selv om han er den mest ødeleggende, så noen dokumentasjon er det ikke behov for.

Nei. Jeg er dritt lei av dere sosialister strategisk benytter dere av vold og skremsler for å få kritikerne deres til å holde kjeft.

“Vi i vården ha bidragit till grav barnmisshandel under 15 års tid”. Barn- och ungdomspsykiater Sven Román berättar tårfyllt i Malou efter tio den 1 oktober om hur debatten såg ut kring de apatiska flyktingbarnen.

Román, som varit medlem i Miljöpartiet i många år, beskriver att han då var i början av sin läkarkarriär. Att gå ut offentligt med vad han han ansåg om de apatiska barnen hade lett till att han hade blivit “sågad vid fotknölarna”. Redan då, i mitten av 2000-talet, fanns många varningstecken på att apatin hos barn inte alltid handlade om ett äkta sjukdomstillstånd.

När frågan var som hetast var det uppåt 500 fall av apatiska flyktingbarn varje år i Sverige. Då hade dock debatten kidnappades av en liten arbetsgrupp för flyktingbarn i Svenska barnläkarföreningen, berättar Román. I arbetsgruppen var det 4-5 personer som var tongivande, som drev debatten och som motarbetade att apatin skulle kunna bero på något annat än en sjukdom.

Några modiga läkare gick ut och ifrågasatte detta, varvid de blev karaktärsmördade. Sedan slutade de uttala sig.

Om du er for redd Torgeir til å si at du er uenig, så kan jeg forstå det, men jeg har ikke tenkt til å ta hensyn til det, da slik feighet allerede har ødelagt så mye.

1 Like

Det er flere ting jeg undrer på.
Er unge i dagens samfunn i tilstrekkelig grad i homeostase?
Vil det å sile ut informasjon/velge fokus i et samfunn med så mye informasjon som vårt, være like skadelig for Pre-frontal cortex som det mangel på homeostase vil være?

Snakk norsk, og så kanskje vi forstår deg.

Det er ikke så lett som du skulle tro :slight_smile:

Homeostase er egentlig når en celle er i balanse, men brukes også for å beskrive noe av det tilsvarende når det kommer til kroppen. En tilstand med normal kroppstemperatur og hvor kroppen ikke skiller ut stress hormoner. Veldig enkelt fortalt. Det er kun når kroppen er i homeostase at den vokser som den skal og at forsvarsytemene våre er på. Fight/flight brukes ofte til å beskrive det som er årsaken til at kroppen går ut at homeostase.

Når et menneske går inn i fight/flight så går alt blodet ut til musklene og all reperasjon og vedlikehold stanser opp. Mat intoleranse eller alergier kan være stress-angst-fight/flight. Forksjellige navn, men den samme fysiske reaksjonen. Årsaken til vondt i magen vil være så enkel som at det ikke er nok blod i magen til å utføre de vanlige prosessene.

I helt ekstreme tilfeller. Hvor politi og ambulanse står med blinkende lys og sirener så kan det gå så hardt ut over normal utviklingen at resultatet kan bli noe lignende en dverg, men det er i ekstreme tilfeller av barnemisshandlig. Kjettinger og slikt.

Det store spørsmålet for vårt samfunn er i hvor stor grad måten vi har organisert oss. Stresser neste generasjon så mye at det går ut over normal utviklingen deres?
Vil informasonsmengden alene påvirke utviklingen av Pre-frontal cortex/Pannelappen, eller Kapteinen.
I så fall vil vi se en markant økning av unge mennesker med bla angst. Siden det er nettopp Pre-frontal cortex som demper og avleder oss fra angst.

Angst i biologi er bare signaler i fra Bed Nucleus of stria terminalis. Det er en liten kjøttbit som ligger ved hippocampus. Det er Hippocampus som organiserer langtidsminnet vårt og som balnt annet hjelper oss til å huske og avgjøre hva som er farlig slik at Amygdala kan sette i gang fight/flight reaksjon i oss.

Den gjør sånn at vi ikke bare reagerer på det ren fare, men også det vi assosierer med ren fare/trussel.Så hvis du sto i trappen i røde støvler og skjøt etter meg så kunne jeg etter at jeg hadde blitt trygg utviklet angst/redsel ikke bare for deg, men også trapper og røde støvler. Assosiasjon er det som gir angst. Problemet med angsten blir at den oppleves ikke å være rasjonell i forhold til omgivelsene, men det blir den ofte hvis vi forstår hva det er vi assoiserer. Eller bare at det er det vi gjør.

Jeg er ikke en ekspert på feltet, men det er Robert Sapolsky. Jeg har et par bøker av ham og har sett timesvis med forelesninger fra Stanford og andre universiteter.

Ble rotete det her, men legger ved en link av Robert Sapolsky :slight_smile:

1 Like

Jeg forsto da litt, men jeg tror dette er for komplisert å få forklart et samfunn, og jeg tror ikke vi har ikke tid til å vente på at forskerne skal finne et svar.

Rekkefølgen er helt klart at først så får vi samfunnet til å snakke om problemet, f.eks gjennom incel-memet med påfølgene hysteri, og når vi har klart det, så kommer ekspertene og sier fin jobb dere gjorde til å være amatører, men det er på tide de profesjonelle tar over nå. :slight_smile:

De finnes ikke. Det er ingen der ute til å ta over.

Til informasjon, så har “Runeulv” både posta direkte personretta trusler mot meg, og aktivt og åpent forsvart 22. juli-terroren her på dette forumet. Jeg har påpekt at det er nødvendig å forsvare seg mot voldsfremmende nazister når de ikke stoppes av politiet, jamfør hendelsen i Bærum nylig.

Dette er sitat fra “Runeulv” fra en annen tråd:

“Eller så skal jeg gi meg med å snakke med deg nå, da jeg ikke vil ha politiet på døra, når noen en gang får nok av deg og sadismen din.”

“Når du en dag får juling, så er det fortjent, og det er ikke terrorisme når man provoserer folk til får mer enn nok.”

Jeg vet, men de kommer.

Du glemmer at jeg har vært med på dette før, og de selvoppnevnte ekspertene kommer alltid og tar over og jeg er helt sikker på at det samme vil skje her når det blir penger i bildet, ved at samfunnet nå erkjenner atomiseringsproblemet i steden for å benekte det.

Ikke at jeg tror de vil gjøre en glimrende jobb, disse nye ekspertene som skal jobbe med problemstillingen amatørene løftet til debatt, men jeg tror bare at vi kan snakke om problemet åpent, er nok til at man kan finne løsninger vi kan leve med.

1 Like

"Westernized eating habits "
Kan det være noe i maten ? Noen E-stoffer etc. ?
Kjapt søk, bekreftet det med alder, ihvertfall i en koreansk studie
søk : girls menstruation 150 years 17
“In Western countries, age at menarche has fallen by 2 to 3 months every 10 years over the last 150 years 19,20). In the USA and Europe, age at menarche was 17 years in the 19th century, 14.7 years in 1877 21), and 12.2 to 12.9 years in recent years”

Jeg sa at jeg ikke ville snakke mer med deg, da jeg ikke vil ha politiet på døra, når noen gir deg en på trynet.

Det er du som mener man kan benytte seg av vold mot de du mener er nazister, fordi staten ikke fengsler dem, for da er det selvforsvar…

Du gikk også lengre, og sa at det ville være fortjent, fordi jeg provoserte deg. Og du har åpent og direkte forsvart 22. juli-terroren, og slik sett understreka hvorfor det er nødvendig å kunne forsvare seg mot nazister, når politiet ikke gjør jobben sin med å stanse nazistisk agitasjon og rekruttering i det offentlige rommet. Igjen, dine sitater:

"Breivik er ikke noe propaganda-offer. Han visste hva han gjorde og hvorfor han gjorde det, og han oppnådde at de statlige forfølgelsen av nasjonalister opphørte.

Alle virkemidler er legitime om man nektes å organisere politisk motstand mot sitt eget folkemord".

I tilfellet du har fått et større publikum? :wink:

stupid-liberal-snowflakes-trump-260x146

Jeg tror det var Dias, Tjatta, og Johnny som mente det ville være fortjent, men for guds skyld, så hadde jeg ikke sovet dårlig om natta, om jeg leste at noen du hadde kalt nazist, ga deg en på trynet tilbake.

Jeg bryr meg ikke om du sier slikt, da poenget mitt er å vise at du er koko, men før eller siden vil du kalle feil person nazist, og da smeller det.