Nyheter MDTV Forum Om Doner

Opprørerne i Hong Kong ser på Maidan i Ukraina som forbilde

Du definerer deg selv som venstreorientert praktiserende muslim, hvis jeg har forstått deg riktig?

Videoen under viser et klipp fra den islamske fredskonferansen i Oslo. Taleren forteller at alle sunni-muslimer deler hans syn angående visse spørsmål/problemstillinger, er du enig med taleren i dette?

Helt uten å gidde å se på videoen, kan jeg med sikkerhet si at han lyver. Enhver som påstår at alle sunni-muslimer mener det ene eller det andre, lyver, uansett hva det er han da har tenkt å si videre.

Politisk motiverte trusler bør være en sak for PST. Vi får håpe de har lært noe av varslene de fikk på Manshaus, som de ikke gikk videre med.

Du er jo en patologisk løgner. Alle som går inn i et kollektivistisk forbund forplikter seg til en felles definisjon av dette.

Det er en ting. Og samtidig er det en viktig prinsippsak å alltid anmelde høyreekstreme trusler til politiet slik at det ikke skal kunne oppstå noen misoppfatninger om at det å ytre rasisme eller høyreekstremistiske voldstrusler faktisk er tillatt i dette samfunnet.

Du skal få en post til.

Jeg har vært med på å lage hva dere kaller the Alt-right, og vi den pro-hvite mobben, og jeg var på Hegnar.no sammen med Breivik, så det blir så dumt når du tror at ikke det som kan krype og gå av vestlige etteretningstjenester ikke har undersøkt meg i hue og ræva. om ikke annet så for å se etter at jeg ikke er betalt av russerne.

wg

På generelt grunnlag har vestlige etterretningstjenester sterkt undervurdert den høyreekstreme terrortrusselen, både før og etter 22. juli. Hvis du har vært inne til avhør, og holdes under oppsikt allerede, er det kanskje et tegn på at de har tatt noe mer lærdom i praksis enn det deres offentlige uttalelser tyder på. Det vil jo hjelpe om de veit hvem det er som går under pseudonymet “Runeulv”, slik at du ikke kan gjemme deg under pseudonym for dem, slik du gjør her. Det er i utgangspunktet en uting å tillate folk å bruke falske navn eller pseudonymer. Det åpner for at folk kan tro at det er greit å fremme trusler og rasisme som de nok vet ikke går an å komme med under eget og fullt navn.

Jeg har heller ikke noe behov for å debattere med nazister. Men det er alltid viktig å påpeke det, når man ser at det er en nazist man har å gjøre med.

Hvorfor svarer du ikke på spørsmålet, TorgeirSalih?

Jeg liker taleren i videoen, fordi han er ærlig, og fordi han forteller hva islam står for. Taleren forteller videre at du mener akkurat det samme som han, men du tør ikke si det høyt.

Og hvem er du, TorgeirSalih, som vet bedre enn Allah, om hvilke straffer som egner seg best for menneskets forskjellige forbrytelser?

Jeg gidder ikke å bruke tid på folk som jeg allerede i utgangspunktet kan vite er løgnere. At muslimhatere elsker å bruke tid på slike folk, kan jeg ikke gjøre noe med.

Jeg kan derimot svare bekreftende på det du allerede visste. Ja, jeg er praktiserende muslim og ja, jeg regner meg som venstreorientert.

Hvis jeg tolker deg riktig går du imot islams straffesystem?

Dette må jo bety at du og dine likesinnede har havnet i posisjon til å si at Guds veiledning var feil?

Er ikke dette blasfemi?

Neida. Det er taqqia. Det er om å gjøre å få denne despotiske ideologien så spiselig som mulig fram til den kritiske massen er nådd. Da blir det andre boller

Hvis du mener at en eller flere av debattantene har kommet med trusler eller høyreekstremistiske voldstrusler, bør du levere inn en klage til steigan.no, og kreve en tilbakemelding fra nettsiden!

Han forstår utmerket godt at det ikke var noen trussel, men når man taper debatten, så klamrer man seg til strå.

Selv poster han bilder av Qusling som blir henrettet, men det er ingen trussel, når man samtidig nazist-stempler. :slight_smile:

Jeg ser heller ingen trussel, men jeg er ikke jurist, bare en vanlig arbeider.
Men det må jo være flott for TorgeirSalih og få en uavhengig vurdering av dette?

Det kunne absolutt være et valg. Jeg tenker imidlertid at det i og for seg er greit at de poster truslene sine her, når de likevel kommer til å fortsette slik i andre fora ellers. Jeg har begrensa tillit til at PST evner å ta varsler på høyreekstremister på tilstrekkelig alvor, men jeg syns likevel at det prinsippielt viktig at anmeldelsen går rett til politiet, og ikke til administrator av sida i slike tilfeller. Hvis det hadde vært grov språkbruk eller trakasserende personutsagn jeg reagerte på, var administrator derimot rette adresse.

Du er en av dem Torgeir mener ikke har opplevd fallende lønninger, økede boligpriser, og mer skatt, på grunn av innvandringen, så vi innbilder oss ting, mens Torgeir ser verden korrekt, så det er nok ikke noe vi uopplyste kan si for å få ham til å skifte mening.

Jeg er imot å benytte et straffesystem som ble benytta av Den islamske staten på 600-tallet i dagens verden, som har fundamentalt annerledes materielle og sosiale vilkår enn de som rådde den gangen, ja. Og det samme er det overveldende flertallet av verdens muslimer. Bare en ytterst marginal minoritet av ekstreme islamister (sammen med en større gruppe muslimhatere) forholder seg ikke til at islams budskap ikke innebærer at regler som ble foreskrevet for det arabiske samfunnet på 600-tallet skal praktiseres på en moderne stat i dagens verden.

  1. Det har definitivt vært økende boligpriser, men det har ingenting med innvandringa å gjøre, men med næringsutviklinga, hvor flertallet av nye arbeidsplasser legges til storbyområdene.
  2. Det har vært fallende lønninger i noen bransjer, og det har en sammenheng med EØS-avtalen og de rammene for arbeidsinnvandring som den tilrettelegger for.
  3. Det har ikke vært økende skatt parallelt med økende innvandring, tvert imot.

Fallende lønninger skyldes politiske beslutninger, den er den globale kapitalistiske eliten som legger føringene og illojale norske politikere følger opp. For å skjule dette faktum vil eliten gjerne sette folkegrupper eller identiteter opp mot hverandre, og dette er en særdeles vellykket strategi, noe du og andre debattanter er et godt bevis på. Det er også velkjent at PST infiltrerer både høyre og venstresiden for å skape motpoler, så den gamle splitt og hersk-metoden fungerer fortsatt. :wink:

1 Like