Nyheter MDTV Forum Om Doner

Opprop mot urimelig straffegebyr

Her kan de som ønsker det signere et opprop/høringsuttalelse mot lovfesting av urimelige - og per i dag antagelig ulovlige - straffegebyrer for alle som har fritak for AMS-måler (“smart” strømmåler). Fristen er 17. mai:

Ved å undertegne denne høringsuttalelsen gir du ditt lille bidrag til det arbeidet som først og fremst gjelder gebyrene i framtida for dem som har – eller vil få – fritak fra AMS-måler – uansett begrunnelse. Du viser også din motstand mot den slags forvaltningsmessige krumspring og ulovligligheter som saken om AMS-målerne har å by på.

Vi oppfordrer deg derfor til å gå tilbake til toppen av denne siden og fylle inn skjemaet om du ikke alt har gjort det. Hele navnelista vil bli føyd til høringsuttalelsen – uten epostadresser. Del også nettadressen til denne siden med andre!

Fristen er 17. mai – dagen vi forsvarer Grunnloven. Paragraf 112 slår fast at all offentlig forvaltning er pålagt å handle etter føre-var-prinsippet. Det gjelder også i AMS-saken.

Det er mange grunner til å si nei til AMS-målere: helserisiko, personvern, samfunnssikkerhet , og samordning av EUs indre marked for strøm .

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.