Nyheter MDTV Forum Om Doner

Opprop mot lov om portforbud

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/opprop-mot-lov-om-portforbud/

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar 2020 ut et forslag om endring i smittevernloven på høring. Forslaget regulerer når det kan være aktuelt å innføre såkalt portforbud som et smitteverntiltak. HØRINGSFRISTEN ER 31. JANUAR. Skriv under opprop mot portforbud Det er nå kommet et opprop mot dette ekstreme forslaget fra regjeringas side. I oppropet heter…

2 Likes