Nyheter MDTV Forum Om Doner

Opinionsdannelse med en tvilsom «Kina-ekspert»

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/opinionsdannelse-med-en-tvilsom-kina-ekspert/

Også Aftenposten og Dagbladet bruker Zenz som ekspert… Av Jens Berger (Tyskland) Adrian Zenz er en av de mest siterte kildene i tyske medier de siste dagene. På TV-nyhetene, mange store aviser og amerikanske propagandakanaler som Radio Free Asia, er Zenz et velkomment intervjuobjekt og kilde for sitater. Han siteres i den seriøse avisen FAZ…

1 Like

Vi får se hva kineserne er lagd av, nå, når boligboblen deres er i ferd med å sprekke.
Ellers er det jo litt gøy da, at gammel kjærlighet ruster så seint. For jeg kan ikke se at Kina er det minste kommunsitisk, og dersom jeg tar feil på det, så er jeg fortsatt ikke han-kineser og kan være kommunsitisk sammen med dem. Ikke Pål heller.

Bra gravejournalistikk dette