Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ønsker Sveriges utenriksminister (S) militærkuppet i Bolivia velkommen?

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/11/onsker-sveriges-utenriksminister-s-militaerkuppet-i-bolivia-velkommen/

Sveriges utenriksminister Ann Linde fra Socialdemokraterna er blitt intervjuet av TT om militærkuppet i Bolivia. Hennes uttalelser går svært langt i retning av ikke bare å godta det som har skjedd, men å omtale det positivt: «– Nu ska det bli nyval i Bolivia och det är naturligtvis positivt att man reagerar när valet inte…

6 Likes

De er ikke sosialdemokrater når de støtter et USA-støttet militærkupp på en folkevalgt president. Det er det samme med AP her på bjerget. De er ulv i fåreklær, seiler under falskt flagg.

5 Likes

Men socialdemokrater støtter jo USA i et og alt!

Det bildet vi har sett av kvinnelig borgermester bli paradert i gatene
(dømt før en domstol har fått papirene på saken) bare beviser at dette er et planlagt kupp. Enhver vil kunne sjekke ut hvem som er indianerere her, og hvem som er pøbler

Sosialistisk Venstre og Rødt er de eneste stortingspartiene som er motstandere av NATO. Det etterlater bare arbeiderpartiet blant partier med sosialdemokratisk orientering som også støtter USA. Men AP er jo fake anyway.

Vi har Sosialistisk bombepari som vil slå ihjel ethvert menneske for en sjanse til et sete ved statsministrens bord.
Vi har arbeiderpartiet som også vil slå ihjel hvem som helst, for en internasjonal topp jobb.
Vi har rødt. De er et parti med en slik mangel på mot at en skulle tro at det var et krav om å være ryggradløs for i det hele tatt å få lov til å bli medlem.

Det er ikke mye som tyder på en sosialistisk revolusjon mot NATO. Snarere tvert imot så synes det som om de er villige til å bombe, eller slå ihjel hvem som helst for en sjanse til å spise karnapper med de store guttene i klassen.

Min politikerforakt har nådd høyder jeg ikke trodde var mulig.

3 Likes

Sosialisme eller ikke har neppe noen betydning. De franske sosialistene gir håp. Men virkelig håp gir amerikanske bloggere, anti-sosialister. Nasjonal Sosialism i Tyskland = pro Israel og lite tyske. Adolf Eichmann var elsket i Israel. Du finner ikke noen med høyere integritet, en som fikk sendt Jødiske barn til Storbritannia for sikkerthet skyld. Adolf Eichmann insisterte på at han var skyld i 6 mill døde Jøder. Jeg regner med at leilighet på statens bekostning ventet på han, samt 7 attraktive jødinner. Journalister kunnne ikke finne noe tegn til dårlig samvittighet. Han var en jødisk helt, som ville hjem 1960?

Jeg tipper mange svensker snart ønsker et militærkupp velkommen…