Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ønsker krenkelser velkommen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/onsker-krenkelser-velkommen/

Av Øyvind Andresen. Shahram Shaygani, opprinnelig fra Iran, er nå spesialist i psykiatri og klinikkoverlege ved Trasopklinikken i Oslo. Han kom til Norge for 30 år siden. Under Khomeiny ble han svært religiøs, men kom på andre tanker i tenårene da han ble påvirket av sufismen, takket være en litteraturlærer, og begynte å lese Marx,…

3 Likes