Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om valget i Israel i dag

Sjekk dette om valget i Israel .


zehuts peace plan the one state solution

Trump’s peace plan and the two-state solution: An interview with lawmaker Ahmad Tibi


Link til oversikt

Nyheter om valget
https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-palestinian-conflict-solutions

Norsk artikkel :

Se det. I likhet med sjørøvere så velger de også sin pirat leder. Huff, var jeg antisemitisk nå? :slight_smile:

1 Like

Denne kan kanskje gi deg svar på det.
AIPAC 2019: Trunews Analysis of America’s Most Powerful Political Lobby

Åååå … fysjogføyogsyndogskamoghuffoghuffoghuff, Dias. Men det er jo bare så inn i kølsvarte fort gjort, vet du. Og akkurat det er det nok bare Bibi og artsfellene som kunne endret, dersom de (100% kontrafaktisk her nå) virkelig hadde ønsket seg mindre krenket av antisemittisme. Men det er jo bare hykleri og fasadevedlikehold. Sions soldater elsker jo antisemittisme over det aller meste annet.

1 Like