Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om teisme og ateisme

Oppretter denne tråden for å avlaste andre tråder. Det har vært en opphetet diskusjon rundt t.d. disse uttalelsene fra meg:

teisme betyr gudstro
ateisme betyr gudsnektelse

Jeg er hverken teist eller ateist, fordi jeg kan ikke forstå eller definere hva Gud er.

Folk som er uenig i dette, eller vil komme med kommentarer relatert til dette team kan gjøre det her.

2 Likes

thormothr

Naturen er et mønster som utfolder seg. Som en stein faller til jorden, en fisk spiser plankton, og en katt løper etter en mus, så lever også mennesket ut sin natur. Menneskeheten er multi-cellulære organismer hvis atferd i første rekke er programmert av de evolusjonære strategiene i vårt arvemateriale. Dette er også sant for organisasjoner, inkludert staten, hvis bestanddeler er mennesker organisasjoner utfolder seg i følge menneskenaturen.

Vi kan altså se på alle mennesker som organismer hvis atferd er ment å reflektere en eller annen egeninteresse i møte med (oppfattelsen av) et spesifikt miljø.

Dvs. ateisme

Aper er tilpasset et liv på jorden. Pelsen gir dem nok isolasjon for et liv i varmere strøk. Innebygd solkrem faktor 50 beskytter dem mot sol.
Mennesket vil ikke overleve i Sahara. Først blir de oppbrent på dagen, så fryser de om natta. Ikke noe tilpasning til Jorda -> de stammer ikke fra Jorda.

Snakk for deg faenmeg sjæl.

2 Likes

Evolusjonsteorien baserer seg på at ting går framover, ikke bakover. Apene har pels og solbeskyttelse. Da skulle vil også ha det.

Har du lest Nostradamus’ profetier, kjellemann? Om “den gule fare”, visstnok en alvorlig trussel mot all sivilisasjon på vår kant av verden, litt uspesifikk, men av episke dimensjoner? Noen som helst idé om hva eller hvem mon tro det kan være snakk om?

Jorden er full av mennesker som ikke er fra jorden. Simon Parkes er en.
Det vanlige er at aliens ser ut som en slank amerikaner
Illustrasjon av hva de ser ut som
De forteller det samme … noen ser ut som oss selv.
La oss ikke ha illusjoner - vi er en av dem

Den gode nyheten er at det er > 1000 mill års forskjell på aper og mennesker. Høytstående vesener som mennesker endrer seg lite på 1000 mill år, nesten ingen utvikling -> det er overhodet ingen forskjell på oss og romerne genetisk.

God kveld thormothr! Trodde du virkelig, at du ville få igang en fornuftig og lærerik diskusjon på dette emnet? Med anføreren kjell108? Og andre halv eller hel religiøse mystikere? Nei det er bare å gi opp!
Det skulle ha vært opprettet eget forum for uhelbredelig tullinger! Da kunne vi ha fått dette forumet for oss sjøl, med folk som ville lære og som brukte sin kritiske evne til å avdekke svakheter og feil. Rett og slett skaffe oss kunnskaper som vi og andre mennesker kunne bruke for å forandre dagliglivet og verden til noe bedre. Gud hva er det for noe? Det er jo bare en innbildning/konstruksjon vi mennesker selv har skapt, da vi ikke visste bedre!!! Nok dessverre, for en del av oss, som ennå klamrer seg til håpet.
Forresten, evolusjonen går ikke fremover. Evolusjonen har ingen retning. Vi kan, hvis det er formålstjenlig, utvikle en kraftig og funksjonell hale igjen. Det hadde vært morsomt!? Jeg er ikke ateist, har ikke behov for å nekte, på noe som ikke eksisterer. Guder (som sigende skal finnes millioner av) er meningsløse greier! :wink::wink::wink:

God kveld til deg, herr Hammer.

Din holdning her - Gud eksisterer ikke - er ateisme, slik jeg mener at begrepet skal forstås. Jeg støtter Universitetet i Bergen/Språkrådet sin definisjon:
image

I Johannes- og Thomas-evangeliet henviser Jesus til Gud som en ånd man kan modellere. Den hellige ånde er ei modellering av Jesus’ gudsånd - dette er ikke et svar på hva Gud er, men ei henvisning til ei altruistisk og kollektiv bevissthet. Den kristne treenighet - Gud, Jesus & den hellige ånde - er én og samme ånd.

@KjetilTangen plager innimellom andre med sin primitive, fundamentalistiske tro her på forumet. Han skrev dette i en annen tråd: " jeg er unitarianist og forkaster treenighetslæren. Jeg er altså en ekte monoteist"

Nå som jeg har forklart treenighet enda en gang, så har Kjetil en gyllen mulighet til å teste sin modell av røynda.

De som ignorerer betydninga av ord, konsepter, logikk og rasjonalitet, undergraver det menneskelige ved menneskeheta, og vi står bare igjen med emosjoner og vold slik som sjimpansene.

Det er nok ikke det

Alien Elohim Created and Still Control Modern Humans w/ Mauro Biglino (1of2)

Mauro Biglino oversatte de opprinnelige tekstene for dagens kristne bibel, og forteller hva de sier. De bibelske tekstene forteller at gudene er aliens. Kirken skjulte det for oss.

Hvem skapte oss da? Aliens.

Nå får de et problem, altså ateistene.
Gudene blir noe vi gjenfinner i artifacts og antikke bygninger som pyramidene.
Nå kan ateisme forbys med grunnlag i arkeologi og leitavler og dødehavsruller. Ateisme er vanlære. La ikke ateistene ødelegge barna våre. Putin har rett. Få dem vekk.

Hei igjen! Vel det er slik, at jeg personlig, ikke har noe behov for hverken å lære, tro eller nekte for at det ikke finnes noen ånd/gud, eller at det faktisk finnes noe overnaturlig. Det eneste jeg vet, er at det finnes natur og at jeg selv er en del av den.
Det er nok for meg. Jeg trenger virkelig ikke å bruke den borgerlige definisjon/forklaringen av ateist om meg selv. Så enkelt! Ja vi kan bevise at vi mennesker tilhører rekken av den spesielle grenen: Primater. Uansett, hvor mye en ikke ønsker det, så et vi ikke noe annet en: DYR. Og av og til, kan vi både tenke og handle logisk og rasjonelt. Og noen ganger også se for oss de store sammenhengene i naturen. Men det er dessverre langt frem til vi kan konkludere med at vi lever i et sivilisert verdenssamfunn. Men håpet kan vi jo ha! :wink::sun_with_face::cyclone:

Stakkars gutt! Tør du virkelig å legge deg å sove om kvelden/natta? Du ser jo spøkelser på høylys dag! Forresten de smaker som baconcrips! :disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:

Det er vi som har behov for å bli kvitt slike som dere fra skoleverket, slik at ungene ikke ender opp som ateister.
Herregud. Norsk TV er nå full av grafisk søppel om hvordan apene ble “mennesker”. Det er verre enn USSR. Klin kokos.

Vi kan ikke oppleve annet enn tanker/ånd, inkludert tanker om en sjøl, og det er passe mystisk.

KjetilTangen:

…jeg er unitarianist og forkaster treenighetslæren. Jeg er altså en ekte monoteist

Jeg er altså en ekte monoteist mongoteist


Fixed!

Vel kjære thormothr! Du kan prøve! Gå opp på en veranda i andre etasje på et hus, trå opp på gjerdet og sjekk etter at det ikke finnes noen hinder mellom deg der oppe på gjerdet og i det frie fallet ned til bakken. Trå så rett ut i luften, i retning frem, der hvor bakken ligger under deg. Når du treffer bakken etter ca. ett sekund, kan du kjenne etter om du føler/opplever smerter. Det kan jo tenkes at du også har besvimt eller har avgått med døden! Det finnes nok andre ting enn ånder og tanker her i verden! :wink::sun_with_face:

Du har en typisk vestlig materialistisk verdensanskuelse, og det eneste som eksisterer for deg er forskjellige former for materie samt krefter som virker på disse. Men din lett overlegne/nedlatende verdensanskuelse er også en form form for tro, for vår teknologiske utvikling og vår forståelse av universet er bare i startgropen.

Det finnes fenomener som vi i dag ikke kan forklare, som f.eks lysende objekter og metalliske objekter som flyr rundt i forbudt område mens forsvaret febrilsk jakter på dem. Disse objektene registreres på rader, på infrarøde, termiske og optiske systemer samtidig med at de observeres av hundrevis av soldater.

Er alt dette overtro, observert av halvreligiøse, uhelbredelig tullinger, Hammer?

1 Like

Vel jeg er ikke lærer men sertifisert sveiser! :coffee::cake::cyclone:

1 Like

Et vitnemål fra Vietnam forteller at helikoptret hans styrtet. Det var bare vrak igjen av helikopteret og alle omkom. Så dukket han opp igjen en annet sted i Indo-Kina, nå i fin form. Han forteller at “noen reparerte han”

Ja det er riktig, jeg er en grubler! Jeg forholder meg ikke til slike begreper som SANNHETEN. Er for kritisk til det. Ja selvfølgelig, det finnes søkk og kav av fenomener vi ikke forstår eller kan forklare, heldigvis! Men den som mener det finnes overnaturlig fenomener, den har bevisbyrden! Så kom igjen! :wink: