Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om Steigan.no

Jeg savner en beskrivelse av hva Steigan.no representerer under siden Om, og foreslår denne:

no

1 Like

Jeg forstår ikke at du gidder, men jeg tror en grunn er at du ikke er vant til bare å bli bannet og få alt du har skrevet slettet, slik at du ikke er tilfreds om du bare unngår det.

Den kommunismen Steigan har kjempet for er død, da industriarbeideren er borte, så han er vel som gamlinger flest, opptatt av at noe av hva de jobbet for blir ført videre. Alle er vi helter i vår egen historie, og det synes jeg er greit om ikke hyklingen blir for drøy, og Steigan unngår dette.
when%20commies

Hvis vi engang får flere som Pål Steigan her i landet og da tenker jeg på den megnden med informasjon han formidler. Så skal jeg også begynne å kritisere ham slik du gjør. Men har vi noen andre?

1 Like

Jeg hadde en kjøter for noen år siden som holdt på sånn som deg. Desperat etter oppmerksomhet - uansett valør. Resten av gjengen i hundegården overså han totalt. Tenk om vi tobeinte nepskrell en dag ble like rasjonelle som dawgsa…:slight_smile:

1 Like

Hæ? Vet du ikke at det er gøy å være kreativ? Jeg hadde stor moro med å lage denne satiren (særlig med å forandre mottoet til Steigan/bloggen) som bare tok meg en god time å finne på og skru sammen. Og om ikke annet så var det en pen satire - når du titter på den så er det som om noen med intelligens og kunstnerisk sans hadde laget den, som dessverre står i motsetning til noen av memene du poster.

Det er ukjent for meg at jeg er særlig banneverdig, eller at denne satiren skulle føre til noe sånt. Slutt å prøve putte meg inn i dine sørgelige kontekster, metaulven. Eller kanskje du vil at jeg skal minne forumet om hvorfor du er langt mer banneverdig enn meg…?

1 Like

Da er du mer tolerant enn meg, Dias.

Jeg ønsker at dette sjeldne, norske nettstedet hvor man kan lese realpolitiske nyheter også skal ha et rasjonelt, redaksjonelt perspektiv.

Hvorfor er Pål Steigan imot kapitalisme? Jeg tror ikke det er fordi vanlige mennesker skal hindres i å bytte på varer og tjenester. Jeg antar at det er pga. kapitalkonsentrasjonen i samfunnet. Og hva er betydningen av kapital? Jo, det gir deg makt/innflytelse i samfunnet. Å kontrollere kapital gir deg makt. Og når Pål Steigan altså vil frarøve kapitalistene kapitalen, så dukker det opp et viktig spørsmål som kommunistene egentlig unngår å stille - hvem vil da kontrollere kapitalen i samfunnet? For om du samler all kapitalen i samfunnet under Stalin eller Mao, så har du bare skapet en ny (og større) maktkonsentrasjon.

Hvem skal styre samfunnet etter at kommunistene har gruset det? Arbeiderne! Jammen presis hvordan??? For Guds skyld kom med noe konkret! Forventer man virkelig at et samfunn av frivillighet skal kunne gro der en gjeng maktsyke “altruister” har tatt over all kapitalen i samfunnet med vold?

Så lenge Pål Steigan ikke vedkjenner at å “ta over alle produksjonsmidler” ikke er en løsning på problemet med maktkonsentrasjon i samfunnet, dvs. at marxistisk svada er et blindspor, så vil jeg fortsette min kritikk og satire.

Dessuten kan jeg legge til at Kongeriket Norge står for brorparten av den økonomiske aktiviteten i det norske samfunnet, slik at det er også er tvilsomt å kalle det “kapitalistisk”, eller å gi “kapitalismen” skylden for alt faenskapet som blir subsidiert gjennom staten.

2 Likes

Ach jeg er saa bange, at jeg blir til Hund, mine Been begynder alt at blive haarete.


…har 3 spørsmål til deg:

  1. Er du imot politisk satire?
  2. Forsto du ikke at satiren hadde et meningsinnhold?
  3. Forsto du ikke satiren?
1 Like

Du har rett i at “skriblerier om amerikansk kapitalisme og Kina” var et lite pek mot at artiklene kan være litt lite pragmatiske for nordmenn. Men hovedkritikken er mot det redaksjonelle perspektivet hvor “kapitalisme” er problemet med - og “marxisme” løysinga på - samfunnets problemer.

Jeg ser det demokratiske problemet i samfunnet som at politisk-økonomiske maktkonsentrasjon først og fremst reflekterer sine egen interesse, og ikke flertallet som står utenfor maktkonsentrasjonen. Ifølge dette perspektivet blir det da hyklerisk å kun være imot “kapitalistisk” maktkonsentrasjon, og ikke “marxistisk” maktkonsentrasjon.

Med Steigan’s perspektiv, så må han bare fortsette å si at problemene i Norge skyldes “kapitalistene”, sjøl om det norske byråkratiet står for over halvparten av den økonomiske aktiviteten i landet. Ett eksempel er vindmølleutbygging. Her er perspektivet at det er griske investorer som bygger ut vindmøller og tjener penger på nordmenn. Men det er norske partier og parlamentarikere som har valgt å subsidiere vindmøller, og dette er ikke “kapitalisme”. Ved “ren kapitalisme” så hadde ikke vindmølleparkene blitt bygget, fordi det da hadde vært ulønnsomt. Steigan.no lider slik av sitt unyanserte kapitalisme/marxisme-perspektiv.

1 Like

Så er vi da halvveis der, siden den norske rettsstaten bygger på idéen om likeverd og likhet for loven (og vi slik har samme rettigheter)? Hvilke forpliktelser har vi for våre medmennesker?

1 Like

Vel, det norske lovverket skal være likt for nordmenn, og man skal dømmes likt. Men at storting og regjering legger opp til forskjellsbehandling, og at du trenger penger for å reflektere dine interesser på en god måte, det er jo jeg enig i.

For å spørre bedre - på hvilken måte mener du at rettigheter/forpliktelser ikke blir ivaretatt av staten?

–Kapitalisme forstår jeg som privat eie og bytte av kapital. Et rent kapitalistisk system ville da vært en ministat med et rettsvesen, og ellers privat eierskap av alle ressurser i samfunnet. (Jeg er ikke tilhenger av dette.) Derfor mener jeg det er svært upresist å si at Norge har et kapitalistisk system, siden byråkratiet står for brorparten av den økonomiske aktiviteten her til lands.

1 Like

Det er nettopp slik kapitalismen fungerer, man tar fra felleskassa og sponser kapitalistenes prosjekter, i dette tilfellet vindmøller!

Den rene kapitalismen er kommunisme for eliten og kapitalisme for oss andre.
( gammelt jungelordtak)

1 Like

Vi er enige om at norske naturressurser bør tilhøre nordmenn i fellesskap, og jeg er enig med deg i å kalle privat eierskap av disse naturressursene for kapitalisme.

Men halvparten av statens inntekter kommer fra inntektsskatt, og statens utgifter består av å subsidiere diverse fattige og rike mindretall - dette er sosialisme; dels for noen fattige, dels for noen rike, og dels for byråkratene som er ansatt i det livsnødvendige byråkratiet.

Ren kapitalisme er et “tjuveri” av begrensa naturressurser som naturlig bør tilhøre fellesskapet - I’ll give you that. Men arbeid er noen sin atferd - om man skattlegger arbeid som ikke har negative konsekvenser for andre, så hemmer man andre i å reflektere sine egne interesser.

Lykke er en mellomstasjon mellom for lite og for mye.
(nytt jungelordtak)

1 Like

Marita, jeg er enig med deg at staten i mange tilfeller tar fra fellesskapet og gir til de rike. Men jeg mener at man må bruke flere konsepter enn kapitalisme og sosialisme for å forstå hvorfor staten i dag ikke reflekterer nordmenns behov på en god måte.

Jeg finner at det er nyttig å tenke på staten som en organisasjon, og at dens mål er å organisere samfunnets ressurser på en måte som tjener alle dens medlemmer. Videre finner jeg det nyttig å se atferden til denne organisasjonen som bestående i å hente inntekter fra noe, og å bruke inntekter på noe.

La oss glemme inntektssiden, og fokusere på utgiftssiden. Hvordan og hva er det staten bruker midler på? Jo, parlamentarikere beslutter hvordan diverse behov i befolkningen skal dekkes. Din egen deltakelse i denne beslutningsprosessen er å kunne stemme på et parti hvert fjerde år, mens det ellers er opp til parlamentarikerne (og byråkrater) å beslutte hvem for får tildelt midler. Hva kan gå galt?

Vi kan bruke en dagligvarebutikk som analogi, der dagligvarene representerer alt folk kan bruke penger på i samfunnet for å dekke sine behov. Så er spørsmålet - om det finnes en gitt sum penger man kan bruke i butikken, hvordan kan man best reflektere behovene til kundene? Hvordan mener du, Marita, at du på best måte kan få dekket dine behov?

Alternativ A - hvert fjerde år kan du velge ut noen få ukjente “handlemenn” som vil motta 120.000 kr i året som de kan bruke på å handle varer som de mener du trenger, og det uten at du kan påvirke dem.

Alternativ B - du mottar 10.000 kr i måneden, og kan sjøl handle de varene du har behov for.

Det er opplagt hvilket alternativ folk ville valgt ovenfor, og likevel har vi klart å organisere staten på en måte som er enda mer absurd enn analogien ovenfor, for i realiteten trenger ikke våre parlamentarikere å bruke penger på deg i det hele tatt, og kan bruke den på nesten hva som helst annet (en drøss kampfly, Clinton-foundation, intervensjon, flyktninger, overflødig byråkrati, unødvendige bygg, kultur, sport).

Når katten er borte, danser musene på bordet. De med størst politisk og økonomisk makt i samfunnet har også størst makt i å påvirke parlamentarikerne, og når man åpner for at våre parlamentarikere kan bruke penger på hva som helst, så vil man finne at staten over tid korrumperer mot å reflektere behovene til de med størst politisk og økonomisk makt.

Men det finnes ei løysing på dette - forby subsidier. Subsidier er overføring av midler til mindretallsinteresser. Om du lovfester at statens utgifter må overføres på en ubetinga måte, så kan heller ikke statens utgifter korrumpere mot å i større og større grad reflektere mindretallsinteressene til de med størst makt.

I praksis ser jeg to måter å gjennomføre ei slik ubetinga overføring av statens midler - gjennom grunnleggende infrastruktur som tilbyr lik verdi til hver nordmann, og gjennom ei ubetinga borgerlønn.

Og dette er grunnen til at jeg mener at kommunister og andre sosialister si løysing er feil. Sosialister sier “gi oss makt, og så kommer vi til å bruke statens midler på gode ting”. Dette slår alltid feil, fordi makt har en naturlig å tendens til å konsentrere, og fordi den eneste måten du får reflektert dine egne behov på en god måte er om du har anledning til å reflektere de sjøl.

1 Like

Jeg er i skammekroken. Trodde det var en ærlig utfordring til å skrive mer om Norsk politikk men er ikke annet enn et billig forsøk på å sverte Steigan. Gå lag din egen blogg istedenfor å angripe eneste kritiske og ærlige røst vi har i Norge.
Som jeg sa til deg, vi trenger ledere. Du er fortsatt ung nok til å utgjøre en forskjell. Gå inn i politikken. Dann et parti og utfordre eliten heller enn være et lam som lar seg lære opp til å slå følge med resten av saueflokken, Thors Mor.

Joda, disse farkens marxistene som eier bankene, militærindustrien og avisene, står bak Pentagon, NATO, EU og IMF er bare ikke til å holde ut med. Takk og pris for at kapitalistene er på vår side og bekjemper dem. Hurra for eliten :roll_eyes: :arrow_left: rolls eyes

Marxisme er umoral. Marxister ønsker å eie andre individers positive atferd.

Jeg er for personlig og nasjonalt sjølstyre.

Diverse ideologiers effektive kontroll av ressurser:
ideologi

Jeg forstår ikke at du gidder, da marxismen i praksis er død.

Marxismen er et komplisert byggverk å sette seg inn i, og da det ikke lengre gir status hos ungdommen å lære seg alt sammen, så kommer det ikke nye for hver som faller fra.

Personlig tror jeg alle ideologier er ferdige, i hverfall for en periode, og at kampen i dag står mellom globalisme og lokalt sjølstyre.

Hvorfor jeg nevner marxisme på forumet til en blogg med marxistisk profil, marxistisk redaktør og marxistiske skribenter? Det sier seg sjøl.

Dessuten er marxismen og sosialdemokratiet basert på den samme umoralske vilje - ønsket om å eie og kontrollere andre individers positive atferd. Å argumentere mot marxismen på en prinsipiell måte kan være generelt opplysende.

I et objektivt perspektiv er det viktig at menneskelig intelligens overlever, da vår menneskelige intelligens er det eneste som ser ut til å ha noen sjanse for å 1) sikre at livet på jorda overlever, og 2) eliminere lidelse uten å eliminere livet. Kunstig superintelligens, som ser ut til å kunne dukke opp i 2040, vil antagelig ikke ha problemer med å spre seg i solsystemet og videre. Da blir det pragmatiske (og fortsatt objektive) målet å overleve vår teknologiutvikling 2020 :soon: 2040.

Hvordan kan vi unngå å ødelegge verda fram mot år 2040? Den eneste troverdige, eksistensielle trusselen, med det jeg kan forstå, er interessekonflikter mellom store maktkonsentrasjoner. En krig mellom Nord-Korea og Sør-Korea vil ikke ødelegge verda, men en framtidig krig mellom “NATO” og Kina/Russland vil kunne være katastrofal (?).

Hvordan kan Norge bidra til en fredeligere verden, og redusere risikoen for interessekonflikter mellom store maktkonsentrasjoner? Slik jeg kan forstå ved å trekke oss ut av, og slutte nære, maktkonsentrasjonen “NATO”. Om Norden var ei “nøytral sone”, så ville man unngått at Norden var et usikkerhets- og risikomoment i t.d. interessekonflikta (våpensalgincentivet) mellom USA og Russland. Derfor sjølstyre - for å unngå maktkonsentrasjon.

Med det jeg kan forstå må innbyggere ha personlig sjølstyre/økonomisk uavhengighet for å engasjere seg aktivt i kampen for nasjonalt sjølstyre, som igjen er motgift mot ekstern administrasjon fra “NATO” og EU.

Samtidig er personlig og nasjonalt sjølstyre positivt for det subjektive målet i å beholde individuell frihet og bevare sitt eget folk og egen kultur.

I did the math, and it all adds up. (https://www.sjølstyre.no)