Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om meningsundertrykking på forum.steigan.no

Ærede forum.

Nylig ble runeulv fjernet fra forumet, og man kan anta det har å gjøre med at TorgeirSalih visstnok har anmeldt ham til Politiets Sikkerhetstjeneste (!) for disse kommentarene:

“Eller så skal jeg gi meg med å snakke med deg nå, da jeg ikke vil ha politiet på døra, når noen en gang får nok av deg og sadismen din.”

“Når du en dag får juling, så er det fortjent, og det er ikke terrorisme når man provoserer folk til får mer enn nok.”

Hvordan kan man tolke disse kommentarene? Om TorgeirSalih kunne identifisert en annen gjerningsperson, så ville politiet uansett ikke gått til runeulv, og derfor kan vi tolke den første kommentaren som en forventning om at noen en gang vil prøve å kverke TorgeirSalih etter å ha fått nok av “sadismen” hans. Den andre kommentaren nevner eksplisitt “juling”, men legger så til en diffus kommentar om terrorisme - hvilke handlinger er ikke terrorisme ved provokasjon?

Min personlige mening er at kommentarene ikke kan tolkes som reelle trusler om vold fra runeulv.
Kommentarene var på kanten, men logisk sett ikke trusler, og ble ikke fremsatt i en særlig dramatisk kontekst. Og da ser jeg ikke at det er verdt å bruke politiets ressurser på dette. Men nå var det ikke meg kommentarene var rettet imot, så jeg skal ikke prøve å være endelig dommer for hvor seriøst dette var. Det man likevel kan fastslå er at TorgeirSalih kan forvente lignende kommentarer slengt etter seg som respons på hans atferd, noe man alene kan vedkjenne når også Dias, Tjatta og Johnny i en eller annen form uttrykte at TorgeirSalih kunne fortjent bank. Når man provoserer så mye at hele 4 personer i én og samme tråd sier at man fortjener bank, så er det betimelig at TorgeirSalih reflekterer over sin egen atferd og hvordan han sjøl bidrar til å skape konflikt (som han så tar videre til PST).

Dessverre tror jeg TorgeirSalih er en meningsfanatiker uten egen evne og interesse til å beherske seg. Derfor adresserer jeg meg nå til forumet og administratorene, og spør om hvilken grad av meningsfanatisme - og herunder hets, stempling og undertrykking av andres meninger - man skal tillate her på forumet. Under har jeg samlet en rekke sitater av TorgeirSalih som synliggjør hvordan han oppfører seg.

Tilfellet TorgeirSalih

fanatiker - En fanatiker er en person som med sterk overbevisning og ensidighet hevder eller forsvarer et synspunkt eller dyrker en bestemt interesse. (Store Norske Leksikon)


Åsa Linderborg: – Jag har slutat att kalla mig vänster

Kommentar: “Hvithet” er ikke engang mitt perspektiv, og ingen av oss påsto at europeere er overlegne på IQ-tester (som var det aktuelle temaet).

Kommentar: Slik som islam og muslimer er to helt ulike ting?

Kommentar: Stolt? I Europa er det nok bare islamister som prater om å reise til andre land for å gjengvoldta kvinner, skjære hodet av feiltroende, og brenne folk levende - og som utfører disse handlingene.


Opprørerne i Hong Kong ser på Maidan i Ukraina som forbilde


Kommentar: “Bolsjevik” er ikke et stigma i samfunnet. Du kan være marxist, Leninist og Stalinist og likevel sitte trygt i byråkrati og utdanningsinstitusjoner, og ikke bli fjernet fra sosiale media. Men “nazist” er det verste stempelet du kan gis i det politisk korrekte Norge.


Kommentar: Garantere frihet fra rasisme! TorgeirSalih forstår ikke hva ytringsfrihet er. Det handler IKKE om å skape et safespace for muslimer og andre hårsåre. Frihet er fravær av hinder, og ytringsfrihet er et gammelt prinsipp som går på at staten ikke skal hindre folk i å uttrykke sine meninger. Det er altså en passiv begrensning av statsmakten. Om ytringsfrihet er institusjonalisert i våre moderne rettsstater med tredelt makt, så beskyttes den ved at dømmende makt kan straffe eventuelle overtramp av utøvende makt.

Kommentar: Pass på, folkens!
innvandringsmotstand + jødekritikk = jødehatende nazi-rasist
innvandringsmotstand + islamkritikk = muslimhater-rasist à la terroristen Breivik

Kommentar: Den sjøl-ironien.

Kommentar: Synd at Steven Pinker og Dalai Lama ikke er nordmenn, slik at man kunne få kalt de “nazister”.

Kommentar: TorgeirSalih’s valgspråk?

Kommentar: Stop en haal. Mullah Krekar er tilknytt Al-Qaida, og har blant annet sagt at han skulle sende en gave til den som drepte en annen, navngitt kurder i Norge. Sær sammenligning med runeulv, og direkte motsigende å påstå at det er viktig for ytringsfriheten at staten tar ifra runeulv enhver mulighet til å kommunisere med omverda.

Kommentar: Finn én annen person som ikke tør å uttrykke sine meninger pga. runeulv. Kjensgjerningen i det politisk korrekte Norge er at man må være forsiktig med å uttrykke innvandringsmotstand. Det er farlig å bli stemplet som rasist eller nazist. Det faktiske tankepolitiet er “slike som” TorgeirSalih.

Kommentar: Håpløs respons som bare bekrefter det Johnny skrev.

Kommentar: Ja, å være muslim er faktisk noe gitt og definert. Her om Islam på enkel engelsk:
All of its teachings and beliefs are written out in the Koran. Believers of Islam are called Muslims. They believe that the Quran was spoken to Muhammad by the angel Jibril, and that it is the word of Allah. Muslims believe that the content of the Koran is protected by Allah as mentioned in the Koran and is the final message of God for all of mankind until the day of judgment.

Kommentar: Hva med de vertikale solidaritetsbånda mellom kommunistiske partipamper og lutfattige arbeidere? Eller mellom velstående byråkrater & akademikere og fattige innvandrere & anti-rasister? Hva med svart eller kvinnelig president som hovedkampsak? --Feilslått definering og demonisering av høyresiden.

Kommentar: Noen som tror dette pjattet ikke skyldes det pinlige faktum at Koranen oppfordrer til vold? Med så stor usikkerhet vet man knapt hvordan man kan praktisere islam - eller om det i det hele tatt er nødvendig!

Kommentar: Ingen.

Kommentar: Wow! Snakk om å overgå seg sjøl. Hele forumet er en gjeng nazister!
A nazi is a racist who never gives up!


…hva med denne (jamfør spørreundersøkelser):


Kommentar: Nemlig. Her innrømmer han hvorfor han bruker “nazist”.

Kommentar: Ja, i tillegg til ørten andre, subjektive begrunnelser for hvem som er “nazister”.

Kommentar: Helt greit å ta saken i egne hender og drepe en person utenfor rettsvesenet?! Før eller etter domfellelse?!

Kommentar: Sjøl om islamister står for brorparten av terroren i Europa, og sjøl om dusiner av “norske islamister” har gjort Gud vet hva i Syria, så kalles dette en langt mer marginal terrortrussel. Altså at viljen er å dysse ned.


Oppsto hatet i verden med sosiale medier?

Kommentar: Hva mener egentlig TorgeirSalih her? Alle er enig i at man kan forsvare seg mot vold, så hva legges det da i å “forsvare seg” mot folk han mener er “voldsfremmende nazister”? Når vi ser at TorgeirSalih opererer med sine egne, subjektive definisjoner som han har lett for å stemple andre med, og i tillegg kommer med kommentarer om at “IS leverer varene” og at det kan være legitimt å drepe noen utenfor rettsvesenet, så blir ikke helheten så god. Da går assosiasjonene til type pøbler i Antifa som uprovosert bruker vold mot andre.

–Uansett mener jeg å ha tilstrekkelig synliggjort dette:
At TorgeirSalih er en meningsfanatiker som bruker nazist- og rasist-stempel for å skjelle ut og undertrykke meningsmotstandere.

Diskusjonsklima

Det er en gang sånn at “nazist” og “rasist” er noe av det verste du kan bli stemplet som i dagens politisk korrekte Norge; du kan miste arbeidsplass og inntekt, du kan bli hetset og isolert, og det kan sjølsagt også gå utover din familie og dine barn.

Her minner TorgeirSalih meg om Gollum i Ringenes Herre - en sjalu, liten fyr som har funnet en ring som gir han større makt i verden. Ved å erklære at meningsmotstandere kanskje er nazister eller rasister, så kan TorgeirSalih kue andre og samtidig føle seg som samfunnsmoralens yppersteprest.

Men hva mener forumet om dette? Og hva mener administratorene? Er det greit at TorgeirSalih bare durer på i monoton stil med sitt nazismeperspektivet, og trekker nye definisjoner for hvorfor folk er nazister ut av sin bakende når han trenger det? Er det et argument å stemple folk som “nazist”? Er det et argument å undergrave Johnny sin identitet på venstresiden og si at han tenker slik som Breivik? Jeg mener dette er jævla usaklig og useriøst, og noe som ødelegger diskusjonsklimaet.

Jeg syns administrator her bør gi en advarsel. Når nazi- og rasist-stempel har økonomiske og sosiale konsekvenser i det virkelige liv, så bør man ikke ta lett på dette og la TorgeirSalih herje og mobbe fritt.

Språkbruk

Når det gjelder å definere hvor andre står politisk, så kan man jo lage noen enkle tips:

  1. Du kan spørre hva andre mener.
  2. Du kan lytte til og respektere hva andre faktisk identifiserer seg med.
  3. Du kan motstå fristelsen til å assosiere meningsmotstandere til alskens kriger, vold, kriminalitet og terror.

Men om noen feks. identifiserer seg som nazister eller kommunister, som medlemmene i de respektive organisasjonene Nordfront og Rødt, så må det sjølsagt være helt i orden å kunne beskrive de slik også.

Når det gjelder organisasjoner som eksplisitt oppfordrer til vold i sitt stiftelsesdokument og lovverk, slik som den politiske ideologien Islam, så strider dette mot norske lover og medlemmene bør straffeforfølges.


Når det gjelder generelle definisjoner, så kan vi se på et par definisjoner fra Store Norske Leksikon:

ekstremist - Ekstremist er en som har ytterliggående synspunkter på noe eller en som er villig til å bruke ekstreme metoder.

radikal - Radikal brukes i politikken om personer, bevegelser og organisasjoner som ønsker store og raske endringer av etablerte sosiale, politiske og økonomiske forhold.

Jeg har alltid ment at venstreekstrem og høyreekstrem er dårlige og sensasjonelle begrep for noen som ikke utøver eller oppfordrer til vold. Om “ekstremist” blir brukt om folk som tyr til vold, så blir det feil å bruke det om ikke-voldelige. Jeg mener derfor at “radikal” er et mer passende ord, og foreslår slike generelle kategorier for oss fredelige:

| venstreradikal < venstrevridd | sentrist | høyrevridd > høyreradikal |

| kulturliberal | kulturkonservativ |

6 Likes

Det hele var en jævlig opplevelse.

Det er rått å se hvor passive medmennesker blir når en ovegriper som Salih bruker de rette ordene.

Det var som å være gjest i Pavlov https://no.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov sitt laboratorie og se «betingede reflekser» utfolde seg i all sin overdøvende stillhet.
Det er såvidt jeg orker å skrive en kommentar her, men jeg synes du har gjort en så god jobb med å belyse “korrekt” mobbing at jeg følte jeg måtte i noe. Jeg håper at andre hiver seg på her. Så kan vi kanskje få diskutert og luftet tabubelagte temaer som er fullstendig ødeleggende for vanlige menneskers liv. Mennesker som har sine egne meninger, som aldeles ikke trenger å være basert på følelser. Selv om de vekker følelser i omgivelsene.

Godt stykke arbeid her. Tusen takk.

6 Likes

OK, men ikke noe i nærheten av hvor jævlig det var for alle de som ble sendt til gasskamrene, som du og “Runeulv” brukte spalteplass her på forumet til å benekte eksistensen av.

Hvordan mener du at disse har opplevd hva jeg skriver om?

4 Likes

Hvorfor er ikke kommentarfeltsabotøren og nettrollet torgeir utestengt da ? Eller er nazistempling og usaklige rasismebeskyldninger i hytt og pine det steigan ser på som konstruktivt? Er selv blitt stemplet av dette patetiske kreket , som i mine øyne er akkurat det samme som han beskylder andre for. Og hva gir dette mennesket(?) med åpenbart ekstreme holdninger og forskrudd virkelighetsbilde rett til å fortsett en slik oppførsel uten konsekvenser. Er det bare fordi han er en islamistisk ekstremist? Så ekstrem islamsk fanatisme er ok? Å kategorisk hyle nazist til ALLE som ikke automatisk slikker han oppetter ryggen er ok? Dette er åpebare troll teknikker og burde isåfall bli belønnet med Utestengelse dersom vi skal begynne å sensurere bort folk her inne. Men det er jo litt rart at vi skal være så redd for runeulvs meninger men ikke en islamistisk ekstremist. Men for all del… la tusen tanker blomstre, var det?

7 Likes

Nazistempling gjelder folk som benekter at Holocaust fant sted, som forsvarer 22. juli-terroren, og som følger opp dette ved også å fremme personretta trusler mot antirasister, som hevder at hvite utgjør en overlegen rase og som mener det er et “folkemord” om innvandring fører til at denne “hvite rasen” ikke lenger er et flertall i alle land hvor de engang har utgjort flertallet. For denne kategorien rasister, er nazist et presist og dekkende begrep, og det er viktig å opplyse eventuelt tilfeldige forbipasserende om at enkelte av debattantene her plasserer seg selv i denne kategorien gjennom hva de faktisk skriver.

Problemet er at på grunn av benektelse av Holocaust bidrar du til å legge til rette for at det kan gjenta seg, og at flere som i følge nazistene ikke tilhører den overlegne ariske rasen, kan bli drept og fratatt muligheten til å oppleve noe som helst. Det bør være åpenbart for alle anstendige mennesker at rasisters negative opplevelser av å bli rettmessig stempla for det de er, er en pris vi selvsagt skal betale for å unngå dette.

Konteksten her er at “Runeulv” også åpent og direkte forsvarte 22. juli-terroren som en både hensiktsmessig og rettferdiggjort handling. Det å ufarliggjøre voldstrusler fra nazister, burde det siste nazi-motiverte drapet i Bærum en gang for alle ha lært oss ikke å gjøre.

Så spurte jeg ;

Men jeg kan ikke se at svaret ditt har noe med spørsmålet mitt å gjøre?

Jeg vil gjenta spørsmålet mitt:

Det du gjør, er å prøve å være morsom på bekostning av ofrene for Holocaust, som selvsagt ikke kan oppleve dine nedrigheter direkte. Det må derimot være ganske jævlig for de overlevende å se at idioter som ikke orker å sette seg inn i verken elementære prinsipper for kildekritikk, eller de altomfattende bevisene for at Holocaust fant sted, har den frekkheten å forvente å bli behandla med normal respekt og folkeskikk fra folk de “debatterer” med på nettet. Jeg vil aldri falle ned på et slikt nivå, ved å behandle slike som deg som om du var en normal person med normale krav på respekt. For det er du ikke, og respekt er det aller siste du kan forvente å få, langt mindre ha krav på.

Men jeg må jo gi deg rett. Med unntak av 2-3 personer så har du hele dette forumets støtte.
Så kjør på de heier på deg alle mann :slight_smile:

2 Likes

Du har gjentatte ganger bekrefta åpenlyst at du er en Holocaustbenekter. Ingenting hadde vært bedre enn om du tar avstand fra denne nedrige posisjonen, og tar inn over deg realitetene i det nazister og nazismen har stått for. Da ville du også fått min respekt, og det kunne blitt mulig å ha helt normale diskusjoner med deg på dette forumet.

https://www.notmywar.com/hva-er-emosjonell-utpressing/

Emosjonell utpressing er en form for psykologisk manipulasjon der en person forsøker å tvinge en annen til å gjøre hva han vil gjennom bruk av emosjonelle trusler og etableringen av ufortjent skyld. Folk ofte begår emosjonell utpressing ved å true med å skade seg selv, deres offer, eller noen andre hvis offeret ikke gi dem den type oppmerksomhet som de ønsker. En emosjonell utpresseren kan også rett og slett demonstrere sterke, skremmende og upassende følelser om deres offer gjør eller mener en beslutning som utpresseren ikke liker. Som et resultat, vil utsatt for følelsesmessig utpressing ofte gi etter for utpresseren for å unngå å bli utsatt for en emosjonell meltdown eller blir gjort å føle ansvar for utpresseren er truet konsekvenser.

Noe her som høres kjent ut?

Har du i oppveksten din blitt spurt av dine omsorgspersoner om “hvordan kunne du gjøre dette mot oss, meg”?

4 Likes

Kall det hva du vil. Poenget her, er at Holocaustbenektelse og andre former for grov rasisme ikke har, og ikke skal ha noen legitim plass i det offentlige ordskiftet, og de som likevel sprer slikt, skal merke deres ytringer verken er legitime eller sosialt akseptable. Rasistiske ytringer er alltid, uten unntak, systematisk mobbing av grupper av mennesker, og mobbing på gruppenivå på denne måten, bør ikke og skal ikke møtes med noe større grad av aksept enn systematisk mobbing og trakassering av enkeltpersoner. Og det å påtale rasisme, såvel som å påtale mobbing, er IKKE mobbing, selv om mobberne ofte opplever det sånn.

4 Likes

Ke? Ulven må gå? Og eplekjekke naziprojektør Konvertitten Tei får bli??!

Latterlig. Fnys. Ha det. Jeg går og tar en virtuell kaffe med Fenris.

3 Likes

Ja, hvis du solidariserer deg med “Runeulv” som benekter Holocaust og forsvarer og rettferdiggjør 22. juli-terroren, har du ikke noe på dette forumet å gjøre. Eller noe annet forum for den saks skyld. Det er best for absolutt alle, at sånne som dere ganske enkelt holder kjeft.

Jeg solidariserer meg med ytringsfrihet og fordelen ved å utfordres av/ kunne utfordre i åpent lende hva som helst og akkurat det jeg måtte føle for å gå inn i takling mot, og når jeg måtte ønske det. Alle må få synge ut, selv om du misliker refrenget. Hvis du mener noe annet, er du nazist.

5 Likes

Det er noe grunnleggende problematisk ved det du sier. Hint; ytringsfrihet. Stenge kjeften på folk? I siste instans rammer det deg sjøl. Djupt nede i den ontologiske gjørma kan vi nok være enige om at det finnes situasjoner der det er nødvendig å skjære igjennom, hevde sin rett, og om nødvendig fengsle og torturere (som det egentlig er å sette munnkurv på noen), men da for å beskytte seg og sin flokk. Sånn sett, og egentlig på de fleste andre sett, er vi dyr. Jeg kan ikke helt si at det er der vi er i Norge i 2019. Aller minst på et forum som dette.

I likhet med deg har jeg vært forbauset og tidvis forbannet over at et par av medlemmene her flørter med idéer som ligner på nazisme. Så det er ikke det. Vår ærede trådstarter her, Thormothr den opplyste, har omtalt Hitler som et stort åndsmenneske - men her opptrer han plutselig som det inntil nå ukjente avkommet av politimester Bastian og tante Sofie. Det måtte jo bli et troll. Med stor autoritet skal han nå liksom få orden på debattklimaet her.

For å være respektfull og saklig når det gjelder temaet: Respekt for alle motdebattanter, holde seg til sak. Riktig. Var det noe mer? Ja, jeg vil tilføye èn ting; Ta med dere strikketøyet og sett dere under et tre i skogen. Tenk. Altså før dere går tilbake til tastaturet. Mange av trådene her er chatter. Det kan ha sin sjarm, for all del. Men når det blir normen blir det eksluderende. Folk gidder ikke.

3 Likes

Det jeg forholder meg til i denne sammenhengen, er at forestillinga om at det eksisterer noen slags form for absolutt ytringsfrihet for det første er en teoretisk konstruksjon som det ikke kan eksistere i den virkelige verden, og for det andre, i den grad rasistiske ytringer tillates og aksepteres, er direkte i strid med menneskerettighetene, slik de er nedfelt blant annet i Konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (artikkel 20 er den sentrale artikkelen i denne sammenhengen).

Så nei, jeg slutter meg absolutt ikke til ideen om at også rasister har lik rett som andre til å ytre sine meninger. Jeg støtter menneskerettighetene, ikke ytringsrett for rasister.