Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om løgneren John Bolton

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/om-logneren-john-bolton/

Av Caitlin Johnstone. Journalist Whitney Webb tweeta nyleg ein videosnutt frå 2010 som eg aldri hadde sett før. Den viser USAs nasjonale tryggingsrådgivar John Bolton som forsvarte bruken av bedrag i den militære agenda. Dette set fokus på noko vi alle bør vere merksame på no når Trump-administrasjonen sin utanrikspolitikk blir meir og meir boltonisert.…

2 Likes

Ikke gi Bolton et ord å minnes han med. Det får holde med barten.

Det er faktisk irriterende å lese ei Amerikanerinne som er så nedsnødd at hun ikke vet at USA bestemte seg for å regimeendre de gamle Sovjetiske sattelittene før det dukket opp en motstander som kunne støtte dem, når dette faktisk har skjedd, og Iran er det eneste landet som gjenstår.

Obama forsatte denne planen iverksatt under Bush2, så begge partier i USA støtter prosjektet. Det samme må forøvrig gjelde resten av Vestlige myndigheter, selv om de av innenrikspolitiske årsaker ikke alle kan sende soldater til hver eneste krig.

2 Likes

Det er nok dessverre ikke annen løsning enn total krig nå som John Bolton ble skutt av Iran i Washington DC, dette har han selv bekreftet så da er det sant.

dhdfhdhdh

1 Like

Rystende, men ikke overraskende for de som kjenner til disse psykopatiske maktmenneskene. De kan åpent i intervjuer på tv innrømme at grunnene til å gå til krig imperialistiske, som invasjon for å innsette marionettregjeringer for å få ta over landressurser, ta over markeder, innføre frihandel til fordel for storkapitalen, profitt for krigsvåpen-industrien, og bruke krigsmaskinen til fordel for storkapitalen de representerer.

Vel vitende om at den typiske halvsovende tv-titter som ser nyheter etter middag på kvelden overhører og overser og eller ikke forstår konsekvensene av hva som sies. Storkapitalens hovedstrømsmedier hjelper sine eiere ved å fremstille krigene som frigjøringskriger eller kriger for å forsvare Vesten, og den vestlige befolkningen kan døse videre foran tv apparatet.

En må lese alt venstre media for å få et fullstendig bilde, og dermed forstå hvilke enorme lidelser som påføres mye av verdens befolkning for at en prosenten beriker seg selv. De vet akkurat hva de gjør, og det gjør verdens rikeste til også verdens grusomste.

De bedriver krig mot menneskeheten for å overta alle naturressurser og verdier i alle verdens land. Det er bare når verdens befolkning forstår det, at dette elitefolket som snart får all kritikk mot dem kriminalisert kan bekjempes.

1 Like

Hun kjenner til intervjuet med General Wesley Clark og har skrevet om det flere ganger:


3 Likes

Minner om artikkel fra okt . 2003:
Klassekampen avslører i dag at Forsvaret i all hemmelighet har utredet hvordan man skal kunne drive med såkalte psykologiske operasjoner ? PSYOPS på fagspråket ? mot andre land, men også mot landets egen befolkning. Utredningen er foretatt etter klare pålegg fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold. I stedet for å klargjøre de etiske rammene Forsvaret skal jobbe innenfor, har hun slått fast at «i prinsippet skal alle aspekter ved informasjonsoperasjoner kunne utføres/håndteres som ledd i alle typer operasjoner». Helheten i det de norske utrederne har kommet fram til er ikke kjent. Men denne typen operasjoner kan bestå av alt fra villedning av befolkningen til jamming av mobiltelefonnettverk. Det spesielle er at slike «informasjonsoperasjoner» i visse tilfeller kan rettes mot landets egne innbyggere for å beskytte den militære, politiske og økonomiske eliten. I februar i fjor avslørte The New York Times «Kontoret for strategisk innflytelse» i USA som hadde som mandat å spre desinformasjon både hjemme og ute. Gjennom dette kontoret hadde man i praksis gitt makthaverne rett til å lyve i den gode saks tjeneste.


2 Likes