Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om koronastatistikken: Hva betyr smittetallene?

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/om-koronastatistikken-hva-betyr-smittetallene/

Vi får daglige beskjeder om smittetallene fra Folkehelseinstituttet, og nå sies det at de øker. Men hva betyr tallene? Hva er det som måles? Vi har stilt spørsmål til FHI, men ikke fått noe svar. Vi gjentar spørsmålet her, og håper at det fører til at FHI svarer: HeiVi har følgende spørsmål til deres eksperter…

6 Likes

Det er ikke registrert inngående fra Steigan i FHI’s postliste:
https://einnsyn.no/sok?searchTerm=Steigan&sort=DESC&stat0=http%3A%2F%2Fdata.einnsyn.no%2Fvirksomhet%2Foepeksport_content_provider_174
Steigan står nok ikke først i køen. I løpet av en tre ukers tid bør gjengen reagere.
I mellomtiden gjør det ikke noe om flere kontakter FHI på
Folkehelseinstituttet@fhi.no
og spør om henvendelsen er mottatt og når Steigan kan forvente svar.

4 Likes

Ja. Hva bryr de? Ser ikke ut som vi får vite det med det første

2 Likes

Så du VG og Dagbladet i dag?
Ikke for de med svake nerver.
For noen er vaksinen håpets havn, men Dagbladet fikser de forhåpningene :

((((((((“Vaksine stopper ikke viruset .” )))))))

Under stod det : “Vi må lære oss å leve med Corona.”

De som føler trang til å bite neglene nå, må litt brennkvikt forebygge fristelsen.

6 Likes

Bredlids henvisning til Norsk Etymologisk Ordbok etterlater snarere et inntrykk av at han selv vrøvler. Det er jo heller ikke slik at det er sykdom som overføres. Det er virus, bakterier eller andre sykdomsskapende organismer som overføres. Hvorvidt man blir syk kommer så an på tilstanden i kroppen hvor disse organismene har blitt overført. Med god helsetilstand har man gjerne et godt immunsystem som klarer å bekjempe de potensielt sykdomsfremkallende organismene. Kun hvis dette svikter blir man syk. Så det sitatet fra den etymologiske ordboken er misvisende og motsier jo også det som ser ut til å være denne avdankede professorens (feilaktige) poeng. Man blir smittet med sykdomsfremkallende organismer - som koronavirus, influensavirus, bakterier, sopp etc. Og så blir man syk hvis kroppen ikke klarer å bekjempe dem.

1 Like

Dette lå vel i kortene. Vi får se hvordan de skal begrunne nedstengningen nå. Spesielt når Sverige syntes å være over det verste

2 Likes

Ikke spesielt vanskelig. Dødeligheten har gått ned, da man vet mer om hvordan korona skal behandles, og Sverige ser ikke ut til å ha sluppet unna de økonomiske baksidene mye bedre enn sine nordiske naboer.

Naturlig. Siden det er en eksportrettet økonomi. Oljeprisen har også gått ned. Men mener du de skal holde oss nedstengt herfra til evigheten uten håp om å slippe opp?

Dette er ikke verre enn den vanlige sesonginfluensaen. Det dør faktisk færre nå. Spør SSB om dødstall.

2 Likes

Hvor mange hadde dødd uten nedstenging? Har du et overslag?

«Pandemien» handler mest om å sette land og folk i bunnløs gjeld. Det gir sjeldne muligheter for de med penger eller banker som f.eks IMF. Hviterussland ble forsøkt bestukket av IMF om de gikk til streng lockdown. USA har brukt IMF lån i underkastelsen av mange land siste 70 år. En gjeldsslave har en under hælen.

3 Likes

image

Prøver et bilde her.

3 Likes

Forføringa er nesten komplett.
Frie intellektuelle, politikarar, lækjarar og mediefolk fungerer av fri vilje som det norske folk sine fangevaktarar. Det blir rettferdiggjort av at det er verre i andre land.
Medisinske diagnoser manglar truverde.

Med ein fryktbasert einsretta informasjonsstraum klarar staten å disiplinere landets innbyggarar til frivillige fangar. Fangane sanksjoner kvarandre til lydnad.
Tidshorisonten på fangenskapet er uendeleg.

Den politiske unntakstilstanden opnar for ubegrensa pengebruk av folkets kapital som kompensasjon til tilfeldige firma, og unntaksvis til skadelidande enkeltpersonar.
Store statlege investeringar blir rettferdiggjort med dei diffuse moteorda miljø og klima, som garanterer subsidiar frå oljefond.

Den autoritære sjukdomsfrykta er størst i Søreuropa, mens ‘bærekraft’-galskapen pregar oss i nord. Samstundes blir det vakre kystlandskapet rasert av utanlandsk eigde vindkraftanlegg.

Aldri før har det norske folk opplevd slik autoritær hersing av eit politisk regime, ei mindretalsregjering.

Omtrent som i fjor, og året før, og året før der - mulig med noen små variasjoner. Du får sjekke inn hos begravelsesbransjen :-). det mest helsefarlige med denne “virusen” er at folk får snerk på hypofysen og kollapser mentalt.

A mish

4 Likes

Hva kan være grunnen til at alt for mange velger å “nekte” for følgende. Dette jeg skriver kommer fra CDC (nærmest “klippet og limt” derfra, (CDC er tilsvarende FHI, i USA) kun oversatt), og responsen jeg mottar gir inntrykk av at jeg må være konspiratorisk.

CDC oppdaterte i all stillhet sine korona tall de første dagene i september.
Det har ikke vært en eneste nyhetssending under MSM som har rapportert om disse nye tallene. Hvorfor har ikke denne fantastiske informasjon kommet ut til verdensnyhetene?

CDC har måttet innrømme at bare 6% av alle 170,566 dødsfall registrert i USA (2. september), faktisk døde av Covid.
Det er 10.234.
De øvrige 94% hadde 2-3 andre alvorlige sykdommer, og det overveldende flertallet var i veldig høy alder.
Er dette noe vi kan kalle en pandemi? Under andre omstendigheter ville vi kanskje ikke tenkt på det. Det ville bare falle inn i det som er normalt, når eldre mennesker kommer til den siste fasen av livet.
Så hvordan kan dette foregå? Disse prosent tallene gjelder selvfølgelig for alle land, inkludert Norge. Hvordan klarer myndighetene å spre så store mengder FRYKT, at vi ender med, FRIVILLIG, å ta på oss skylapper og følge strømmen.
Dette er, etter mitt skjønn like alvorlig som om vi “går rett i fengsel, helt frivillig”. Ingen rettsak, ingen domfellelse, vi bare går inn på cella, låser oss inne og kaster nøkkelen.

2 Likes

Si det til bussjåførene, så de slipper scener som f.eks basketak med ufullstendig masketildekkede menn, og slipper å ringe politiet når en maskebærer nekter å la seg kaste av bussen når han ikke trekker opp maska skikkelig men har den halveis oppe, og politiet slipper å sende vakre politikvinner på utrykkning.

At 6% hadde ingen komorbiditet, og 94% hadde 2-3 andre komorbiditerer, betyr at ingen hadde en komobiditet, og det bør da selv en koronabenekter forstå at ikke er rimelig?

Hvor mange som dør av eks. kreft eller hjertesvikt, har komorbiditet?

Om de har det, dør de da ikke av kreft eller hjertesvikt?

Hvis bussjåførene hadde litt kunnskap om denne hypen så hadde vel latt være å ta den telefonen :wink:

2 Likes

Leste denne og måtte bare riste på hodet.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.