Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om hvordan CIA lager falske radikale organisasjoner

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/om-hvordan-cia-lager-falske-radikale-organisasjoner/

CIA bruker ethvert triks i boka – og en del langt utenfor boka – for å gjennomføre sine forbrytelser. Hvis man tviler på det bør man lytte til Mike Pompeo som er utenriksminister i USA, og dermed en av verdens mektigste menn. Han var direktør for CIA fra 2017 til 2018. På et møte med…

3 Likes

Knepet är urgammalt, åtminstone 200+ år. Under franska revolutionen skapade den revolutionära regimen falska rojalistiska “motståndsgrupper” i Frankrike. Detsamma gjorde bolsjevikerna i Sovjetunionen efter 1917. Tyskarna skapade en “kommiunistisk” motståndsgrupp i Böhmen-Mähren 1944. Och så vidare . . .

1 Like

Hvis man tviler så er det vel egentlig ikke håp om å oppnå noen forståelse av realitetene i vår tid. A lost case :slight_smile: Vår tids største epidemi; Stockholmsyndromet mutert med kognitiv dissonans.

1 Like

Når barn av eliten blir sentrale AKP-ml folk og går rett inn i betrodde stillinger, så jobbet nok mange av dem for myndighetene også.

Vesten støttet jo sosialt radikale kommunister på hjemmebane, for å bryte kontakten med det sosialt konservative Sovjetunionen, og det skulle ikke forundre meg om de stod bak fokuset på Kina av samme årsak.

1 Like

De har lært av de beste. Men å si hvem det er ville være anti-semittisk.

2 Likes

Jeg synes nok “vesten” er i overkant upresist. Men er det noe bakmannen virkelig kan, så er det å skape forvirring.

Jeg anbefaler boka: “Manifest Destiny. Democracy as Cognitive Dissonance” av F. William Engdahl, 2018 ISBN: 978-3-9817237-3-1, MineBooks, Wiesbaden. Se: www.williamengdahl.com.

Engdahl påviser hvordan alle “colour revolutions” (for eksempel Oransje"revolusjonen" i Ukrainia) er laget av av CIA og NGOer opprettet, støttet og finanisert av CIA/USAID. CIA har endret strategi fra å skjule støtte til militærkupp eller invasjoner (“to promote democracy” må vite) og åpen støtte til fascistiske diktaturer, til å skape “demokratibevegelser”, gjerne studentorganisasjoner, som bidrar til å kaste “uønskede” statsledere og innføre et neoliberalt styresett.

Disse nye regjeringene går inn for store lån fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet, som igjen tvinger regjeringene til å kutte i velferdsgoder, bygge ned velferdsstaten og selvsagt innføre globalisering ved å fjerne tolltariffer slik at amerikanske varer og tjenester kan strømme fritt inn. Privatisering av alt som smaker av offentlig eierskap er en selvfølge.

Selv i strømmen av amerikanske konspirasjonsteorier framstår boka som godt begrunnet og dokumentert. Anbefales!

1 Like