Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om energipolitiske "fakta" og pølsevev

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/om-energipolitiske-fakta-og-polsevev/

Av Odd Handegård. Strategidirektør i Statkraft, Henrik Sætness, sa i et intervju for et par uker siden at «vi i en klimakontekst har dårlig tid» i forhold til målene i Paris-avtalen. Vi trenger «masse fornybar energi og elektrifisering, men det tar mange tiår». Vi «kan vi ikke vente med elektrifisering til vi har ønsket mengde…

8 Likes

Den ubehagelige sannheten om grønn energi:

Det er litt rart at det er slik voldsom uenighet blant ekspertene om potensialet for mer norsk vannkraftproduksjon fra eksisterende anlegg. F.eks NVE hevder bare 6-7 TWh, mens andre opererer med tall mellom 20 og 30 TWh. Jeg vil først nevne kort at man snakker om minst 3 ulike typer oppgraderinger, og så nevne et helt ferskt dømme på et prosjekt som sluttføres i disse dager.

  • oppgraderinger av eller nye turbiner, generatorer og tilhørende utstyr som øker effektiviteten med samme mengde vann.

  • påkobling av nye vassdrag som øker nedbørsfeltet til kraftverket og dermed vannmengden. I noen tilfeller bruk av pumper for å pumpe vann fra et lavere vassdrag opp i eksisterende magasin, men som gir en netto produksjonsøkning (vannet som pumpes opp ligger høyere enn nedre reservoar).

-Nye, mindre kraftverk mellom eksisterende tilførselstuneller/magasin.

Et slikt prosjekt som nærmer seg slutten er Vesle Kjela kraftverk i Vinje i Telemark. Her får man 8,5 MW ny effekt og 41 GWh (0,041 TWh) ny kraft ved å utnytte fallet mellom magasinet Kjelavatn og magasinet Førsvatn som er inntaksmagasin for Kjela kraftverk. Dette er del av Vinje-Tokke utbyggingen som ble satt i gang på slutten av 50-tallet, og dette er bare en av mange tilførselstunneller som bør kunne utnyttes i denne kraftutbygginga. Det må finnes hundrevis av lignende tilfeller rundt om i Norge.

Problemet er vel at det per i dag ikke er lønnsomt også pga. måten vannkraftverkene skattlegges ift. vindkraftanlegg i tillegg til lav kraftpris de siste åra.

At det totale potensialet bare skal være 6-7 TWh som NVE hevder synes jeg høres tvilsomt ut.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.