Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om elbiler og "smarte" strømmålere

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/09/om-elbiler-og-smarte-strommalere/

Av Odd Handegård. Det vrimler med omfattende utredninger om dagen om de fleste spørsmål innenfor kraftpolitikken. Statkraft og Statnett er kontinuerlig på banen, med all verdens «prognoser» som dels kalles forskning og dels analyser. NVE er ikke snauere, og det samme gjelder Energi Norge – de to siste bruker i stor grad eksterne konsulentfirmaer som…

4 Likes
3 Likes
3 Likes

Og siden de rikeste ikke kjører mindre, så blir det nye avgifter, så fattigfolk ikke har råd til bil.

Videre så fører regjeringen en innvandringspolitikk som tvinger fattige hvite ut på landsbygda og en pendlertilværelse, og da synes den politiske eliten at de må straffes for dette rasistiske mijøsvineriet gjennom dyrere bilbruk.

3 Likes

På tide å komme seg ut av alt som kan beskattes. Når braket kommer, er det for sent.
Renten stiger, Eiendomsprisene synker. Alle vil selge - ingen kjøpe. 1991 og 2008 REDUX.
Har vi lært av historien?
Neppe, men bilbruken blir garantert redusert…

1 Like