Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om å sammenlikne en Maserati med en Toyota Camry

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/om-a-sammenlikne-en-maserati-med-en-toyota-camry/

Det finnes en inngrodd oppfatning i Vesten om at USA var best, er best og vil forbli best. Dette er hovedbudskapet i en artikkel fra The Atlantic som blant annet ble publisert i Svenska Dagbladet. Der heter det: Att Kina övertar USA:s position som den dominerande ekonomiska makten i världen beskrivs som oundvikligt. Men mycket…

5 Likes

Både Kinas og USAs økonomi blir stadig mer sårbar pga det underliggende problemet med tilgang på råvarer. Å holde systemet i Kina intakt er også avhengig av å kunne tilfredsstille befolkningen. Og selv om den konfuciansk inspirerte evnen til å utsette behovstilfredsstillelse ennå står relativt sterkt så har myndighetene i Kina spent buen høyt når det gjelder forventninger. Forventninger som neppe kan oppfylles fordi det lenge har vært drevet rovdrift på verdens alle mulige naturressurser. Den viktigste seieren for Kina er sånn sett ikke et hypotetisk økende BNP e.l., men at man har oppnådd såpass styrke materiellt, teknologisk, kunnskapsmessig, at man har radikalt bedre utsikter til å beholde sin suverenitet selv om “alle båter synker” etterhvert som rovdriften på ressursene i verden får de konsekvenene det må få.

1 Like

Derek Scissors, forskare vid American Enterprise Institute, hävdar att det är mer rättvisande att jämföra nationellt välstånd – värdet på fastigheter, aktier och andra tillgångar – eftersom det växer över tid.

“Värdet” som alltså “växer över tid”. Ekonomi 101. Om man skall försöka sig på en kvasi-marxistisk filosofisk analys: såväl i politiska som ekonomiska sammanhang ser man hur en helt extrem, hinsides idealism har tagit över allt tänkande i västerlandet.

Det är inte materiell produktion och annan ekonomisk aktivitet Scissors talar om, utan marknadsvärdet, som alltså alltid växer.

Marknadsvärdet beror på (1) köpkraftens vilja att äga de värdefuilla tillgångarna, och (2) finansiell manipulering av de “allierade” centralbanker, oljefonder och privata oligarkfonder som utgör den egentliga staten, och som helt enkelt köper de värdefulla tillgångarna till högt pris när det behövs. Det är inte en lek som kan pågå i det oändliga. Om punkt 1, attraktiviteten för agenter utanför det totalitära ekonomiska systemet, exempelvis i Kina, Indien, Ryssland, försvinner helt, vad sker då? Hur attraktivt kommer det att vara att bo i New York eller San Fransisco om 20 år? Kommer någon utanför Den Regelbaserade Ordningens pengafonder att vilja äga fastigheter där? Kanske äger dessa fonder redan alla västerländska tillgångar då?

Ja, kanske blir det bl.a. norska oljefonden som sitter där med de värdefulla, tomma, fastigheterna, och de värdefulla amerikansska statsobligationerna, aktierna och övriga finanspappren.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.