Nyheter MDTV Forum Om Doner

Om å misforstå det meste

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/om-a-misforsta-det-meste/

Av Odd Handegård. For noen dager siden sto det en melding i avisene om at flertallet av norske journalister var venstrevridde, samtidig som en annen melding slo fast at omtrent hele den norske pressen ser på vindkraftutbygging i Norge som et viktig klimatiltak. Betyr dette at vindkraftutbygging og klimapolitikk må kunne oppfattes som venstrevridd poltikk?…

6 Likes

Finnes seriøs journalistikk, utenom enkelte steder på nettet? De har aldri vært dominerende i laokalavisene, allikavæl. Det kan være lurt å bruke nedsettende betegnelser på en klart definert og utenforstående fiende. Når en risikere å treffe egne abonnenter, er det risikabelt. Hvis denne fyren fortsatt er redaktør om et år, så må avisa være subsidiert av vindkraftbransjen.

2 Likes

Tusen takk Odd Handegård.
Onsdag kommer jeg til å melde meg inn i Motvind Norge

2 Likes

Det blir EUs markedspriser for kraft på kontinentet som norske husstander skal betale etter hvert, og når den dobles blir det vanskelig med husstander med lav inntekt. De som så vidt klarer seg i dag, blir fattige når strømprisen dobles. Arbeiderklassen blir arbeidende fattige med en doblet strømpris. Strømprisen i EU blir uregulert, så det kan bli ingen øvre grense for hvor høy prisen kan bli heller.

Det er lenge siden “venstresiden” bekymret seg om lavere samfunnsklassers ve og vel nå som de stort sett er opptatt med identitets-politikk. Feks SVs Heiki Holmås sa at “strømprisen burde økes kraftig for at vindkraft skal lønne seg”.

Igjen, EU trenger ikke 50 TWh fra Norge som forsvinner helt i EUs forbruk på mange tusen TWh, 50 TWh kan de store landene i EU ihvertfall lett spare inn ved enøk tiltak og energigjenvinning.

Integrering av norsk vannkraft i EUs energiforvaltning er en globalistisk strategi, ta kontroll og etterhvert eierskap over alle lands ressurser. Ved siden av drikkevann og dyrkbar jord er det energi den globale storkapitalen er mest interessert i å kontrollere og eie.

3 Likes

Kan han ikke bare si det rett ut; “De som er imot landbaserte vindmøller er rasister. Og BLM PST burde sporenstreks settes inn. Du finner dem på hyttepalasset sitt. Der har de vært siden regjeringen innførte “hytteforbud” i forbindelse med virusdugnaden. Med kokeplatene stående på full guffe 24/7.
Hilsen blendahvit mann i 50 årene”

3 Likes

Den globale storkapitalen vil ha eierskap og kontroll over vann og mat fordi det er eksistensielt for mennesket, og strøm for et vestlig liv. Det som var fellesgodet vannkraften var det sentrale i det norske arvesølvet, ren billig pålitelig strøm fordelt til norske husstander og industri nesten til selvkost, er nå med kabler blitt tilknyttet til EU. Et europeisk strømmarked hvor prisen på strøm settes etter tilbud og etterspørsel, som alltid med en pris som resultat av spekulasjon.

Kablene til EU er blitt solgt inn til det norske folk av MSM og politikere som at energirike Norge må hjelpe energifattige Europa med ren strøm, “Norge, grønt batteri for Europa”, uten å nevne at Europa har et forbruk på mange tusen TWh, og at EU ikke trenger 50 TWh fra Norge.

Diskusjonen i NRKs Debatten har blitt styrt til å diskutere hvor mange kabler og hvordan de skal finansieres og hvem som skal eie dem, og ikke hvorfor de skal legges når hverken Europa eller Norge trenger dem. Et av utallige eksempler på at norsk presse og media og politikere ikke representerer det norske folk og lands interesser, men den globale storkapitalen.

4 Likes

Er du ikke uti sola gutt ? :stuck_out_tongue_winking_eye:

Sitter på verandaen. For varmt i sola så jeg har hengt opp et laken for å få skygge. Og du?

Jeg holder det blendahvite vedlike.
Liker meg ikke i sola. Høres lurt ut med lakenet.


Kultur revolusjon på vei ?

Hva med dette ?

Gruer/ gleder meg til jeg blir 60. Blendahvit 60 åring er det ingen som er opptatt av i debatten

Du får være bakmann, og lære opp andre når du blir 90, har du noe viktig å komme med tenker jeg at du blir lyttet til. :slightly_smiling_face:
Borte i USA har jeg inntrykk av at de er still going strong i 90 årene. Han som har opprettet dette er nå 89.

" We must not be like cats.** One of the differences between dogs and cats is that cats focus on effects but dogs focus on causes. If you toss a pebble at a cat, it will look at the pebble. If you toss it at a dog, it will look at you. "


https://redpilluniversity.org/

Oppskriften på et langt liv stod forresten i Dagbladet 25 juni. :wink:
Det var bare 25% gener , man skulle gjøre noe som var avstressende hver dag, som du gjør nå, gjerne drive med litt styrketrening, og avtale sosiale ting med noen over lengre tid.
Jeg vil legge til, å begynne med nye ting, som er bra for hjernen.

Da er det på tide å stille opp som presidentkandidat i USA. Hvor det nå var??

1 Like

Hvordan får du presset inn hjerne og Dagbladet i samme setning? Autokorrekturen måtte skrus av her

Hjernen var min tilføyelse :wink:

Var det i Malaysia tro, hvor det var en som var rundt 90 …
Jeg må nesten le… Han som opprettet de nettsidene, har flere slettede videoer på siden sin ser jeg ,svarte felt . Så kanskje det blir sånn med dem som har noe viktig å si, at de får masse svarte felt i framtiden. Kølsvarte, ville aford si. Det kan jo sees på som et kvalitetstempel. :slightly_smiling_face:

Trump er født i 1946, og Reagan var født i 1911, og ble president i 1981.
Støre blir jo omtrent på den alderen du tenkte på rundt neste sving , om han klarer det. ( f. 1960 )
Joe Biden er født i 1942, ser ut som det er en trend med folk med alder på baken . Det er sikkert en fordel når ting er såpass komplisert som de er blitt nå, og hvor det er på mange måter en jungel av desinformasjon å orientere seg i.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.